รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

วันภาษาไทยแห่งชาติและงานสัปดาห์ห้องสมุด
           นายนพพร  มากคงแก้ว ผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต ๑ เป็นประธานเปิดพิธี กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ร่วมกับงานสัปดาห์ห้องสมุด ณ โรงเรียนอนุบาลยะลา วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ กิจกรรมในวันดังกล่าวมีการแสดงละครเวที ตอน สุดสาครตามหาพระบิดา การประกวดตัวละครในวรรณคดี มีฐานขนมไทย มีการจัดนิทรรศการ และกิจกรรมอื่นๆ ขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต ๑  แขกผู้มีเกียรติ คณะครู นักเรียน และผู้ปกครองที่ให้ความร่วมมือ จนงานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีตลอดงาน
บันทึกข้อมูลเมื่อ 08-08-2560
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 หน้า 4 / 14
 151.สวัสดีปีใหม่ 2561[04/12/2560]
 152.วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี ๒๕๖๐[28/11/2560]
 153.รางวัลชนะเลิศวอลเลย์บอลหญิง รายการวิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล[27/11/2560]
 154.เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษา[23/11/2560]
 155.ประเมินนักเรียนรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2560[18/11/2560]
 156.ประชุมผู้ปกครอง[18/11/2560]
 157.กิจกรรมอำลานักเรียน[29/09/2560]
 158.งานเลี้ยงเกษียณ ประจำปี 2560[28/09/2560]
 159.มุทิตาจิต ศิษย์อภิวันท์บูชาครู[27/09/2560]
 160.ทำบุญครบรอบ 64 ปี วันสถาปนาโรงเรียน และในโอกาสข้าราชการครูเกษียณอายุราชการ[19/09/2560]
 161.เกษียณอายุ[15/09/2560]
 162.มุทิตาจิตผู้บริหารและครูโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้[11/09/2560]
 163.งานเกษียณศูนย์เครือข่ายเรืองวิทย์[11/09/2560]
 164.ตลาดยุวทูตความดี[25/08/2560]
 165.แข่งขันทักษะวิชาการศูนย์เครือข่าย[24/08/2560]
 166.กิจกรรม "นครยะลาเกมส์ 60"[17/08/2560]
 167.การแข่งขันกีฬายูโดชิงชนะเลิศ แห่งประเทศไทย "มหาชัย แชมเปี้ยนชิป"[11/08/2560]
 168.กิจกรรมวันแม่ ประจำปี ๒๕๖๐[11/08/2560]
 169.มอบเกียรติบัตร[08/08/2560]
 170.มอบเกียรติบัตร[08/08/2560]
 171.ค่ายพักแรมลูกเสือ-ยุวกาชาด [08/08/2560]
 172.ความรู้กับจราจร[08/08/2560]
 173.วันภาษาไทยแห่งชาติและงานสัปดาห์ห้องสมุด[08/08/2560]
 174.กิจกรรมลูกเสือเฉลิมพระเกียรติ[01/08/2560]
 175.บันทึกเทปถวายพระพร ปี 2560[01/08/2560]
 176.กีฬา กรีฑาชุมชนบัวสัมพันธ์[01/08/2560]
 177.กีฬา กรีฑาชุมชนบัวสัมพันธ์[21/07/2560]
 178.งานมหกรรมนวัตกรรมการจัดการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้[14/07/2560]
 179.บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรในหลวงรัชการที่ ๑๐[14/07/2560]
 180.ENGLISH IN CAMP 2017 SCHEDULE OF ACTIVITIES[12/07/2560]
 181.เข้าร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ[07/07/2560]
 182.กิจกรรมค่ายวัยใส ใส่ใจธรรมะ[07/07/2560]
 183.มอบธงกีฬา - กรีฑาชุมชนบัวสัมพันธ์[07/07/2560]
 184.รับเกียรติบัตร[29/06/2560]
 185.ค่ายพุทธบุตร[22/06/2560]
 186.กิจกรรมไหว้ครู[16/06/2560]
 187.ประเมินครู[13/06/2560]
 188.ขวัญกำลังใจ[07/06/2560]
 189.ประชุมผู้ปกครอง[07/06/2560]
 190.ประชุมครู[07/06/2560]
 191.วันงดสูบบุหรี่โลก[31/05/2560]
 192.กิจกรรมร่วมชุมชน[30/05/2560]
 193.โครงการประชารัฐ วัดสร้างสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้[24/05/2560]
 194.ประชุมบุคลากร[23/05/2560]
 195.ขอแสดงความยินดี[19/05/2560]
 196.เปิดเรียน ปีการศึกษา 2560[18/05/2560]
 197.กิจกรรม 5 ส[18/05/2560]
 198.ค่ายภาษาอังกฤษ[24/03/2560]
 199.ปัจฉิมนิเทศ[24/03/2560]
 200.ค่ายกลางวัน[06/03/2560]


หน้าแรก