รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

วันภาษาไทยแห่งชาติและงานสัปดาห์ห้องสมุด
           นายนพพร  มากคงแก้ว ผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต ๑ เป็นประธานเปิดพิธี กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ร่วมกับงานสัปดาห์ห้องสมุด ณ โรงเรียนอนุบาลยะลา วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ กิจกรรมในวันดังกล่าวมีการแสดงละครเวที ตอน สุดสาครตามหาพระบิดา การประกวดตัวละครในวรรณคดี มีฐานขนมไทย มีการจัดนิทรรศการ และกิจกรรมอื่นๆ ขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต ๑  แขกผู้มีเกียรติ คณะครู นักเรียน และผู้ปกครองที่ให้ความร่วมมือ จนงานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีตลอดงาน
บันทึกข้อมูลเมื่อ 08-08-2560
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 หน้า 5 / 14
 201.เลือกตั้งสภานักเรียน[01/03/2560]
 202.ศึกษาแหล่งเรียนรู้[22/02/2560]
 203.แนะแนวศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษา[15/02/2560]
 204.ถวายความอาลัยแก่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช[02/11/2560]
 205.ประเมินโครงการ 5ส[01/11/2560]
 206.ศึกษาแหล่งเรียนรู้ IEP[01/11/2560]
 207.พัฒนาบุคลากร[12/10/2560]
 208.แสดงความยินดี รับตำแหน่งใหม่[12/10/2560]
 209.วันสถาปนาโรงเรียนเรียนอนุบาลยะลา [20/09/2560]
 210.มอบเกียรติบัตรโครงการแดร์ ประเทศไทย[16/09/2560]
 211.มอบเกียรติบัตร[13/09/2560]
 212.แข่งขันทักษะวิชาการศูนย์เครือข่ายเรืองวิทย์[09/09/2560]
 213.แจกเหรียญวิทยุการบิน[09/09/2560]
 214.กิจกรรมวันอาเซียน[06/09/2560]
 215.กิจกรรมมุทิตาจิต 2559[06/09/2560]
 216.ประเมินโครงการมาตรฐานห้องสมุด[31/08/2560]
 217.สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ 2559[22/08/2560]
 218.ถวายพระพร "12 สิงหาพระบรมราชินีนาถ"[15/08/2560]
 219.กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ[11/08/2560]
 220.พิธีวางพานพุ่มสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร[11/08/2560]
 221.กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติและสัปดาห์ห้องสมุด[08/08/2560]
 222.การแข่งขันกรีฑาชุมชนบัวสัมพันธ์ 2559[02/08/2560]
 223.การแข่งขันกีฬา ชุมชนบัวสัมพันธ์ 2559[01/08/2560]
 224.ร่วมบันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพร 12 สิงหามหาราชินี[15/07/2560]
 225.ถวายเทียนพรรษา[14/07/2560]
 226.สมโภชเทียนพรรษา[13/07/2560]
 227.ตรวจราชการ[13/07/2560]
 228.อบรม"แนวทางปฏิบัติการประเมินพัฒนาการเด็กตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย[13/07/2560]
 229.วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ[01/07/2560]
 230.ทำบุญตักบาตร[24/06/2560]
 231.ประชุมผู้ปกครองกีฬาสี[24/06/2560]
 232.ประกวดระเบียบแถว ลูกเสือ เนตรนารี ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2559[23/06/2560]
 233.ประชุมผู้ปกครองสีเหลือง[22/06/2560]
 234.มอบธงสีกีฬา-กรีฑา บัวสัมพันธ์[20/06/2560]
 235.รำลึกคุรุวีรชนชายแดนใต้ ครั้งที่ 7[16/06/2560]
 236.แถลงข่าว[16/06/2560]
 237.แข่งขันทักษะวิชาการ[13/06/2560]
 238.กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก[10/06/2560]
 239.กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา2559[09/06/2560]
 240.ขวัญและกำลังใจ[09/06/2560]
 241.รับครูใหม่[09/06/2560]
 242.มอบเกียรติบัตร[08/06/2560]
 243.มอบเกียรติบัตร[08/06/2560]
 244.ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559[07/06/2560]
 245.เตรียมงานวิชาการ[07/06/2560]
 246.เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559[07/06/2560]
 247.ประเมิน 5 ส.[07/06/2560]
 248.จำหน่ายอุปกรณ์การเรียน[07/06/2560]
 249.อบรมเชิงปฏิบัติการ[07/06/2560]
 250.กิจกรรมปัจฉิม[26/03/2560]


หน้าแรก