รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

วันภาษาไทยแห่งชาติและงานสัปดาห์ห้องสมุด
           นายนพพร  มากคงแก้ว ผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต ๑ เป็นประธานเปิดพิธี กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ร่วมกับงานสัปดาห์ห้องสมุด ณ โรงเรียนอนุบาลยะลา วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ กิจกรรมในวันดังกล่าวมีการแสดงละครเวที ตอน สุดสาครตามหาพระบิดา การประกวดตัวละครในวรรณคดี มีฐานขนมไทย มีการจัดนิทรรศการ และกิจกรรมอื่นๆ ขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต ๑  แขกผู้มีเกียรติ คณะครู นักเรียน และผู้ปกครองที่ให้ความร่วมมือ จนงานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีตลอดงาน
บันทึกข้อมูลเมื่อ 08-08-2560
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 หน้า 6 / 15
 251.กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติและสัปดาห์ห้องสมุด[08/08/2560]
 252.การแข่งขันกรีฑาชุมชนบัวสัมพันธ์ 2559[02/08/2560]
 253.การแข่งขันกีฬา ชุมชนบัวสัมพันธ์ 2559[01/08/2560]
 254.ร่วมบันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพร 12 สิงหามหาราชินี[15/07/2560]
 255.ถวายเทียนพรรษา[14/07/2560]
 256.สมโภชเทียนพรรษา[13/07/2560]
 257.ตรวจราชการ[13/07/2560]
 258.อบรม"แนวทางปฏิบัติการประเมินพัฒนาการเด็กตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย[13/07/2560]
 259.วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ[01/07/2560]
 260.ทำบุญตักบาตร[24/06/2560]
 261.ประชุมผู้ปกครองกีฬาสี[24/06/2560]
 262.ประกวดระเบียบแถว ลูกเสือ เนตรนารี ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2559[23/06/2560]
 263.ประชุมผู้ปกครองสีเหลือง[22/06/2560]
 264.มอบธงสีกีฬา-กรีฑา บัวสัมพันธ์[20/06/2560]
 265.รำลึกคุรุวีรชนชายแดนใต้ ครั้งที่ 7[16/06/2560]
 266.แถลงข่าว[16/06/2560]
 267.แข่งขันทักษะวิชาการ[13/06/2560]
 268.กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก[10/06/2560]
 269.กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา2559[09/06/2560]
 270.ขวัญและกำลังใจ[09/06/2560]
 271.รับครูใหม่[09/06/2560]
 272.มอบเกียรติบัตร[08/06/2560]
 273.มอบเกียรติบัตร[08/06/2560]
 274.ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559[07/06/2560]
 275.เตรียมงานวิชาการ[07/06/2560]
 276.เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559[07/06/2560]
 277.ประเมิน 5 ส.[07/06/2560]
 278.จำหน่ายอุปกรณ์การเรียน[07/06/2560]
 279.อบรมเชิงปฏิบัติการ[07/06/2560]
 280.กิจกรรมปัจฉิม[26/03/2560]
 281.คัดเลือกนักเรียนห้อง IEP[23/03/2560]
 282.กิจกรรมค่าย English Camp[17/03/2560]
 283.ร่วมกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ[11/03/2560]
 284.การสอบ NT นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3[11/03/2560]
 285.มอบเกียรติบัตรวินัยนักเรียน[11/03/2560]
 286.มอบเกียรติบัตรกิจกรรมสภานักเรียน[11/03/2560]
 287.มอบเกียรติบัตรยุวบรรณารักษ์[11/03/2560]
 288.คัดเลือกนักเรียนห้อง IEP[08/03/2560]
 289.โครงการพัฒนาสื่อ[08/03/2560]
 290.บัณฑิตน้อย[08/03/2560]
 291.มอบเกียรติบัตรบัณฑิตแนะแนว[04/03/2560]
 292.มอบเกียรติบัตร[04/03/2560]
 293.มอบเกียรติบัตรเสริมปัญญา[01/03/2560]
 294.มอบเกียรติบัตรโครงการโรงเรียนสีเขียว[01/03/2560]
 295.มอบเกียรติบัตรโครงการประกวดวินัยดีเด่น[01/03/2560]
 296.กิจกรรม"ค่ายกลางวัน บัวสัมพันธ์"[29/02/2560]
 297.กิจกรรมพัฒนาพหุปัญญาเด็กปฐมวัย[26/02/2560]
 298.ยินดีต้อนรับ[26/02/2560]
 299.มอบเกียรติบัตรมารยาท[26/02/2560]
 300.เลือกตั้งสภานักเรียน[26/02/2560]


หน้าแรก