รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

วันภาษาไทยแห่งชาติและงานสัปดาห์ห้องสมุด
           นายนพพร  มากคงแก้ว ผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต ๑ เป็นประธานเปิดพิธี กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ร่วมกับงานสัปดาห์ห้องสมุด ณ โรงเรียนอนุบาลยะลา วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ กิจกรรมในวันดังกล่าวมีการแสดงละครเวที ตอน สุดสาครตามหาพระบิดา การประกวดตัวละครในวรรณคดี มีฐานขนมไทย มีการจัดนิทรรศการ และกิจกรรมอื่นๆ ขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต ๑  แขกผู้มีเกียรติ คณะครู นักเรียน และผู้ปกครองที่ให้ความร่วมมือ จนงานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีตลอดงาน
บันทึกข้อมูลเมื่อ 08-08-2560
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 หน้า 7 / 14
 301.มอบเกียรติบัตรการแข่งขันการคิดและแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ [29/12/2560]
 302.ส่งบุคลากรบรรจุครูผู้ช่วย[16/12/2560]
 303.กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม[15/12/2560]
 304.งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 65 [14/12/2560]
 305.5 ธันวามหาราช [08/12/2560]
 306.กิจกรรมเทิดพระเกียรติ[04/12/2560]
 307.ร่วมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช[04/12/2560]
 308.กิจกรรมเทิดพระเกียรติ[03/12/2560]
 309.ตลาดนัดริมน้ำ[27/11/2560]
 310.คณะทำงาน รมช.ศธ. เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษาโรงเรียนอนุบาลยะลา[25/11/2560]
 311.สืบสานประเพณีไทยวันลอยกระทง[25/11/2560]
 312.กิจกรรม"วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี 2558[25/11/2560]
 313.ประกวดนางนพมาศ[23/11/2560]
 314.แสดงความยินดี[19/11/2560]
 315.เยี่ยมชม เพิ่มความรู้[19/11/2560]
 316.กิจกรรมแนะแนว[19/11/2560]
 317.ประเมินนักเรียนพระราชทาน[17/11/2560]
 318.โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘[17/11/2560]
 319.ต้อนรับครูใหม่[13/11/2560]
 320.ถวายพระพร[13/11/2560]
 321.เข้าร่วมแข่งขันแบดมินตัน [13/11/2560]
 322.ขวัญกำลังใจ[13/11/2560]
 323.ถวายพระพร[12/11/2560]
 324.ประชุมผู้ปกครอง[11/11/2560]
 325.รับครูใหม่[10/11/2560]
 326.ประชุมผู้ปกครอง[10/11/2560]
 327.ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้[09/11/2560]
 328.เยี่ยมกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้[05/11/2560]
 329.ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้[05/11/2560]
 330.ประเมินนักเรียนรับรางวัลพระราชทาน[04/11/2560]
 331.โครงการผลิตสื่อการเรียนการสอน[01/11/2560]
 332.ประเมินกิจกรรม 5 ส[01/11/2560]
 333.ประชุมก่อนเปิดภาคเรียน[01/11/2560]
 334.มอบเกียรติบัตร[07/10/2560]
 335.ประเมินมาตรฐานสากล[07/10/2560]
 336.เกษียณอายุ[01/10/2560]
 337.เรียนรู้สู่โลกกว้าง ชั้นอนุบาลปีที่1-2[21/09/2560]
 338.กิจกรรมสุดยอดแฟนพันธ์แท้[18/09/2560]
 339.กิจกรรมคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนและเปิดอาคารเรียนใหม่[18/09/2560]
 340.มอบเกียรติบัตร[18/09/2560]
 341.วันนักวิทยาศาสตร์น้อย 2558[17/09/2560]
 342.ครุมุทิตา[08/09/2560]
 343.โครงการ Mobile Exhibition TK PARK YALA[04/09/2560]
 344.กิจกรรมค่ายวัยใส ใส่ใจธรรมะ[04/09/2560]
 345.โครงการวิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล[28/08/2560]
 346.มอบเกียรติบัตรสาระคณิตศาสตร์[27/08/2560]
 347.มอบเกียรติบัตรสาระวิทยาศาสตร์[27/08/2560]
 348.มอบเกียรติบัตร[26/08/2560]
 349.กิจกรรมกีฬา-กรีฑาของโรงเรียนในเขตเทศบาลนครยะลา[25/08/2560]
 350.ร่วมกิจกรรมกีฬาเทศบาลนครยะลา[20/08/2560]


หน้าแรก