รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

วันภาษาไทยแห่งชาติและงานสัปดาห์ห้องสมุด
           นายนพพร  มากคงแก้ว ผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต ๑ เป็นประธานเปิดพิธี กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ร่วมกับงานสัปดาห์ห้องสมุด ณ โรงเรียนอนุบาลยะลา วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ กิจกรรมในวันดังกล่าวมีการแสดงละครเวที ตอน สุดสาครตามหาพระบิดา การประกวดตัวละครในวรรณคดี มีฐานขนมไทย มีการจัดนิทรรศการ และกิจกรรมอื่นๆ ขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต ๑  แขกผู้มีเกียรติ คณะครู นักเรียน และผู้ปกครองที่ให้ความร่วมมือ จนงานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีตลอดงาน
บันทึกข้อมูลเมื่อ 08-08-2560
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 หน้า 8 / 15
 351.เข้าร่วมแข่งขันแบดมินตัน [13/11/2560]
 352.ขวัญกำลังใจ[13/11/2560]
 353.ถวายพระพร[12/11/2560]
 354.ประชุมผู้ปกครอง[11/11/2560]
 355.รับครูใหม่[10/11/2560]
 356.ประชุมผู้ปกครอง[10/11/2560]
 357.ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้[09/11/2560]
 358.เยี่ยมกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้[05/11/2560]
 359.ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้[05/11/2560]
 360.ประเมินนักเรียนรับรางวัลพระราชทาน[04/11/2560]
 361.โครงการผลิตสื่อการเรียนการสอน[01/11/2560]
 362.ประเมินกิจกรรม 5 ส[01/11/2560]
 363.ประชุมก่อนเปิดภาคเรียน[01/11/2560]
 364.มอบเกียรติบัตร[07/10/2560]
 365.ประเมินมาตรฐานสากล[07/10/2560]
 366.เกษียณอายุ[01/10/2560]
 367.เรียนรู้สู่โลกกว้าง ชั้นอนุบาลปีที่1-2[21/09/2560]
 368.กิจกรรมสุดยอดแฟนพันธ์แท้[18/09/2560]
 369.กิจกรรมคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนและเปิดอาคารเรียนใหม่[18/09/2560]
 370.มอบเกียรติบัตร[18/09/2560]
 371.วันนักวิทยาศาสตร์น้อย 2558[17/09/2560]
 372.ครุมุทิตา[08/09/2560]
 373.โครงการ Mobile Exhibition TK PARK YALA[04/09/2560]
 374.กิจกรรมค่ายวัยใส ใส่ใจธรรมะ[04/09/2560]
 375.โครงการวิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล[28/08/2560]
 376.มอบเกียรติบัตรสาระคณิตศาสตร์[27/08/2560]
 377.มอบเกียรติบัตรสาระวิทยาศาสตร์[27/08/2560]
 378.มอบเกียรติบัตร[26/08/2560]
 379.กิจกรรมกีฬา-กรีฑาของโรงเรียนในเขตเทศบาลนครยะลา[25/08/2560]
 380.ร่วมกิจกรรมกีฬาเทศบาลนครยะลา[20/08/2560]
 381.ศึกษาแหล่งเรียนรู้[20/08/2560]
 382.ขวัญกำลังใจ[20/08/2560]
 383.กิจกรรมกรีฑาชุมชนบัวสัมพันธ์ 2558[17/08/2560]
 384.การแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 18[17/08/2560]
 385.กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี 2558[11/08/2560]
 386.กิจกรรมวันแม่แห่งชาติกับเทศบาลนครยะลา[11/08/2560]
 387.ขวัญกำลังใจ[10/08/2560]
 388.กีฬา-กรีฑา บัวสัมพันธ์[06/08/2560]
 389.กิจกรรมถวายเทียนพรรษา[29/07/2560]
 390.สภาพบเพื่อน[28/07/2560]
 391.กิจกรรมสมโภชเทียนพรรษา[28/07/2560]
 392.คุณภาพการศึกษา[28/07/2560]
 393.วันภาษาไทยและงานสัปดาห์ห้องสมุด[28/07/2560]
 394.ขวัญกำลังใจ[20/07/2560]
 395.ติดตามการทดลองการวิจัยการใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย[14/07/2560]
 396.มอบเกียรติบัตร[09/07/2560]
 397.ประชุมงานวิชาการและนิเทศติดตาม[01/07/2560]
 398.กิจกรรมสวนสนาม[01/07/2560]
 399.บันทึกเทปรายการโทรทัศน์ "เมืองไทยดีดี๊"[01/07/2560]
 400.กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม[25/06/2560]


หน้าแรก