รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

วันภาษาไทยแห่งชาติและงานสัปดาห์ห้องสมุด
           นายนพพร  มากคงแก้ว ผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต ๑ เป็นประธานเปิดพิธี กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ร่วมกับงานสัปดาห์ห้องสมุด ณ โรงเรียนอนุบาลยะลา วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ กิจกรรมในวันดังกล่าวมีการแสดงละครเวที ตอน สุดสาครตามหาพระบิดา การประกวดตัวละครในวรรณคดี มีฐานขนมไทย มีการจัดนิทรรศการ และกิจกรรมอื่นๆ ขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต ๑  แขกผู้มีเกียรติ คณะครู นักเรียน และผู้ปกครองที่ให้ความร่วมมือ จนงานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีตลอดงาน
บันทึกข้อมูลเมื่อ 08-08-2560
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 หน้า 9 / 14
 401.มอบวุฒิบัตรนักเรียนชั้นปฐมวัย[16/03/2560]
 402.คัดเลือกนักเรียนห้องเรียนภาษาอังกฤษ (Intensive English Program)[16/03/2560]
 403.มอบของที่ระลึก[11/03/2560]
 404.กิจกรรมค่ายกลางวันบัวสัมพันธ์ 58[10/03/2560]
 405.มอบเกียรติบัตร IS[06/03/2560]
 406.เลือกตั้งสภานักเรียน[06/03/2560]
 407.มอบเกียรติบัตร[06/03/2560]
 408.ทำบุญตักบาตร[03/03/2560]
 409.มอบเกียรติบัตร[03/03/2560]
 410.กิจกรรมยกย่องนักเรียนที่มีความซื่อสัตย์[03/03/2560]
 411.มอบเกียรติบัตร[27/02/2560]
 412.นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มอบเก้าอี้[27/02/2560]
 413.กิจกรรมยกย่องนักเรียนที่มีความซื่อสัตย์[25/02/2560]
 414.สถาบันกวดวิชาแอลฟามอบทุนการศึกษานักเรียน[25/02/2560]
 415.มอบเกียรติบัตรโครงการทดสอบ PRE-GIFTED&EP[25/02/2560]
 416.กิจกรรมสภาพบเพื่อน[21/02/2560]
 417.ขอแสดงความยินดี[17/02/2560]
 418.ธารน้ำใจ[10/02/2560]
 419.ขอแสดงความยินดี[09/02/2560]
 420.ศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน[09/02/2560]
 421.ประชุมบุคลากร[05/02/2560]
 422.อบรมผู้นำนักเรียนด้านสุขภาพ[05/02/2560]
 423.แนะแนวศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1[04/02/2560]
 424.ขวัญกำลังใจบุคลากร[04/02/2560]
 425.โครงการปลูกป่าสวยด้วยมือเรา[03/02/2560]
 426.นักเรียน ป.2 อนุบาลยะลาทัศนศึกษา[02/02/2560]
 427.ประชุมค่ายกลางวันน้องอนุบาล[30/01/2560]
 428.กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาด[28/01/2560]
 429.ตรวจขั้นที่ 5 เพื่อรับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อน[28/01/2560]
 430.สอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2558[26/01/2560]
 431.กิจกรรมโครงการรักทะเลไปกับก๊อตซ่า[23/01/2560]
 432.แนะแนวศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1[23/01/2560]
 433.ประเมินโรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2557[22/01/2560]
 434.กิจกรรมวันครู[17/01/2560]
 435."กีฬา สพป.ยะลา ๑ เกมส์” ประจำปี ๒๕๕๘[13/01/2560]
 436.กิจกรรมวันเด็ก 2558[09/01/2560]
 437.เยาวชนดีเด่นประจำปี 2558[09/01/2560]
 438.สุขสันต์วันปีใหม่ 2558[26/12/2560]
 439.นักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน[23/12/2560]
 440.เยี่ยมป่วย[19/12/2560]
 441.โครงการภาษีอากรสำหรับเยาวชน[16/12/2560]
 442.พิธีเปิดอบรมอาสาจราจร [09/12/2560]
 443.ร่วมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช[09/12/2560]
 444.กิจกรรมวันพ่อ ประจำปี 2557[04/12/2560]
 445.ร่วมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช[03/12/2560]
 446.มอบเกียรติบัตร[03/12/2560]
 447.ชมออเคสตร้าเยาวชนเทศบาลนครยะลา[03/12/2560]
 448.ตรวจสุขภาพประจำปี 2557[01/12/2560]
 449.ประชุมบุคลากรโรงเรียนอนุบาลยะลา ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗[01/12/2560]
 450.ประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗[01/12/2560]


หน้าแรก