รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

วันภาษาไทยแห่งชาติและงานสัปดาห์ห้องสมุด
           นายนพพร  มากคงแก้ว ผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต ๑ เป็นประธานเปิดพิธี กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ร่วมกับงานสัปดาห์ห้องสมุด ณ โรงเรียนอนุบาลยะลา วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ กิจกรรมในวันดังกล่าวมีการแสดงละครเวที ตอน สุดสาครตามหาพระบิดา การประกวดตัวละครในวรรณคดี มีฐานขนมไทย มีการจัดนิทรรศการ และกิจกรรมอื่นๆ ขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต ๑  แขกผู้มีเกียรติ คณะครู นักเรียน และผู้ปกครองที่ให้ความร่วมมือ จนงานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีตลอดงาน
บันทึกข้อมูลเมื่อ 08-08-2560
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 หน้า 9 / 15
 401.ศึกษาแหล่งเรียนรู้[20/08/2560]
 402.ขวัญกำลังใจ[20/08/2560]
 403.กิจกรรมกรีฑาชุมชนบัวสัมพันธ์ 2558[17/08/2560]
 404.การแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 18[17/08/2560]
 405.กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี 2558[11/08/2560]
 406.กิจกรรมวันแม่แห่งชาติกับเทศบาลนครยะลา[11/08/2560]
 407.ขวัญกำลังใจ[10/08/2560]
 408.กีฬา-กรีฑา บัวสัมพันธ์[06/08/2560]
 409.กิจกรรมถวายเทียนพรรษา[29/07/2560]
 410.สภาพบเพื่อน[28/07/2560]
 411.กิจกรรมสมโภชเทียนพรรษา[28/07/2560]
 412.คุณภาพการศึกษา[28/07/2560]
 413.วันภาษาไทยและงานสัปดาห์ห้องสมุด[28/07/2560]
 414.ขวัญกำลังใจ[20/07/2560]
 415.ติดตามการทดลองการวิจัยการใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย[14/07/2560]
 416.มอบเกียรติบัตร[09/07/2560]
 417.ประชุมงานวิชาการและนิเทศติดตาม[01/07/2560]
 418.กิจกรรมสวนสนาม[01/07/2560]
 419.บันทึกเทปรายการโทรทัศน์ "เมืองไทยดีดี๊"[01/07/2560]
 420.กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม[25/06/2560]
 421.กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด[25/06/2560]
 422.นิเทศติดตาม[24/06/2560]
 423.ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6[23/06/2560]
 424.ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เยี่ยมชมกิจกรรม[17/06/2560]
 425.ศึกษาแหล่งเรียนรู้ วันสิ่งแวดล้อมโลก[17/06/2560]
 426.ขวัญและกำลังใจบุคลากร[12/06/2560]
 427.มอบเกียรติบัตร[10/06/2560]
 428.แข่งขันวาดภาพระบายสี[10/06/2560]
 429.ร่วมพิธีรดน้ำศพ[08/06/2560]
 430.ประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 1 / 2558[08/06/2560]
 431.กิจกรรมไหว้ครู[04/06/2560]
 432.กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก[02/06/2560]
 433.กิจกรรมค่ายพุทธบุตร[28/05/2560]
 434.ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ[21/05/2560]
 435.นำเสนอสื่อ[16/05/2560]
 436.ขวัญกำลังใจแด่บุคลากร[16/05/2560]
 437.ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์[14/05/2560]
 438.กิจกรรมเปิดภาคเรียน[14/05/2560]
 439.ประเมินห้องเรียน 5 ส.[13/05/2560]
 440.การนิเทศ[13/05/2560]
 441.จำหน่ายอุปกรณ์การเรียน[13/05/2560]
 442.ประชุมก่อนเปิดภาคเรียน[13/05/2560]
 443.อบรมสัมนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนเปิดภาคเรียน[05/05/2560]
 444.การแข่งขันกีฬาอุนบาลประสานใจ ครั้งที่ 11 โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้[09/04/2560]
 445.การประเมินศูนย์ปฐมวัยต้นแบบ[25/03/2560]
 446.การศึกษาไทยก้าวไกลสู่อาเซียน[23/03/2560]
 447.ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6[20/03/2560]
 448.คัดเลือกนักเรียนห้องเรียนภาษาอังกฤษ (Intensive English Program)[19/03/2560]
 449.แถลงข่าวผลการสอบ O-NET เต็ม 100 คะแนน 2 วิชา[19/03/2560]
 450.เข้าค่ายกลางวันลูกเสือ-ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2557[17/03/2560]


หน้าแรก