รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

ความรู้กับจราจร
           สถานีตำรวจภูธรเมืองยะลา อบรมให้ความรู้กับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลยะลาเกี่ยวกับกฎหมายจราจร
เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐
บันทึกข้อมูลเมื่อ 08-08-2560
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 หน้า 4 / 15
 151.อบรมครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ศูนย์เครือข่ายไตรสัมพันธ์ ระหว่างวันที่19 - 20 มิถุนายน 2561[22/06/2560]
 152.แม่สีมอบธง ปี 2561[14/06/2560]
 153.กิจกรรมบริษัทเนสท์เล่(ไทย)จำกัด[14/06/2560]
 154.กิจกรรมใหว้ครู[08/06/2560]
 155.จับฉลากกีฬาสี ประจำปี 2561[01/06/2560]
 156.วันงดสูบบุหรี่โลก[31/05/2560]
 157.มอบเกียรติบัตรและโล่รางวัลให้กับนักเรียนคนเก่ง[24/05/2560]
 158.ประชุมผู้ปกครอง[23/05/2560]
 159.อบรมปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาและเอกสารประกอบหลักสูตร[26/03/2560]
 160.ปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบัตร ผู้จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6[20/03/2560]
 161.พิธีมอบวุฒิบัตรระดับปฐมวัย ปีที่3[19/03/2560]
 162.ครูระดับปฐมวัย เข้าร่วมสัมมนาและเปิดบ้านปฐมวัย ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561[14/03/2560]
 163.นักเรียนที่มีความซื่อสัตย์[09/03/2560]
 164.มอบเกียรติบัตร ให้นักเรียนที่มีจิตอาสา ปฏิบัตรหน้าที่ ยุวบรรณารักษ์ [09/03/2560]
 165.มอบเงินรางวัลและถ้วยรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันวอลเลย์บอล[08/03/2560]
 166.โครงการวินัยเด่น มารยาทงาม[08/03/2560]
 167.ประชุมสภาพบเพื่อน[27/02/2560]
 168.นางดุษฎี ศุกรวรรณ ข้าราชการบำนาญ อดีตครูโรงเรียนอนุบาลยะลา และครอบครัว ได้มอบเก้าอี้หินอ่อน[26/02/2560]
 169.โครงการค่ายกลางวัน "บัวสัมพันธ์"[26/02/2560]
 170.มอบเงิน ธานน้ำใจ จากคณะนักเรียน ผู้ปกครอง บุคลากรโรงเรียนอนุบาลยะลา[21/02/2560]
 171.มอบเกียตริบัตรวินัยดีเด่น[20/02/2560]
 172.มอบเกียรติบัตรการแข่งขัน วิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล [20/02/2560]
 173.แนะแนวศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2561[08/02/2560]
 174.รางวัลและความสำเร็จ[26/01/2560]
 175.รางวัลและความสำเร็จ[26/01/2560]
 176.ร่วมฟังสวดพระอภิธรรม[24/01/2560]
 177.พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามยุวกาชาด[24/01/2560]
 178.มโนราห์แอโรบิก[18/01/2560]
 179.เด็กประพฤติดีมีค่านิยม[18/01/2560]
 180.กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561[18/01/2560]
 181.ประเมินนักเรียนรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2560[18/01/2560]
 182.เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ[18/01/2560]
 183.บริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย[06/12/2560]
 184.ประชุมประธานศูนย์เครือข่าย และคณะกรรมการที่ปรึกษา สังกัด สพป.ยล.1[06/12/2560]
 185.ทำบุญตักบาตร[06/12/2560]
 186.สวัสดีปีใหม่ 2561[04/12/2560]
 187.วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี ๒๕๖๐[28/11/2560]
 188.รางวัลชนะเลิศวอลเลย์บอลหญิง รายการวิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล[27/11/2560]
 189.เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษา[23/11/2560]
 190.ประเมินนักเรียนรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2560[18/11/2560]
 191.ประชุมผู้ปกครอง[18/11/2560]
 192.กิจกรรมอำลานักเรียน[29/09/2560]
 193.งานเลี้ยงเกษียณ ประจำปี 2560[28/09/2560]
 194.มุทิตาจิต ศิษย์อภิวันท์บูชาครู[27/09/2560]
 195.ทำบุญครบรอบ 64 ปี วันสถาปนาโรงเรียน และในโอกาสข้าราชการครูเกษียณอายุราชการ[19/09/2560]
 196.เกษียณอายุ[15/09/2560]
 197.มุทิตาจิตผู้บริหารและครูโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้[11/09/2560]
 198.งานเกษียณศูนย์เครือข่ายเรืองวิทย์[11/09/2560]
 199.ตลาดยุวทูตความดี[25/08/2560]
 200.แข่งขันทักษะวิชาการศูนย์เครือข่าย[24/08/2560]


หน้าแรก