รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

ค่ายพักแรมลูกเสือ-ยุวกาชาด
           นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลยะลา เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-ยุวกาชาด ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าฯ อ.เขาชะโงก จ.นครนายก และศึกษาแหล่งเรียนรู้ จ.นครนายก นครราชสีมา ปทุมธานี และกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 1- 7 กรกฎาคม 2560 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลยะลา จำนวน 236 คน ได้ไปเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-ยุวกาชาด ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าฯ อ.เขาชะโงก จ.นครนายก และศึกษาแหล่งเรียนรู้ จ.นครนายก นครราชสีมา ปทุมธานี และกรุงเทพมหานคร โดยมีนางศิริพร อมรนรชัย ครูโรงเรียนอนุบาลยะลา หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และคณะครู รวม 12 คน เป็นผู้ควบคุม การดำเนินการตามกิจกรรมของโครงการประจำปี บรรลุวัตถุประสงค์ นักเรียนได้ประสบการณ์ตรง และได้ศึกษาโลกทัศน์ที่กว้างขึ้น นอกเหนือจากการศึกษาในห้องเรียน
 
บันทึกข้อมูลเมื่อ 08-08-2560
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 หน้า 3 / 15
 101.การอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกล หลักสูตรการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการเทคโนโลยีในระดับปฐมวัย[10/06/2560]
 102.จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก[06/06/2560]
 103.ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลยะลา[17/05/2560]
 104.ประชุมเตรียมความพร้อม ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562[17/05/2560]
 105.บรรยากาศการเปิดภาคเรียนใหม่ของโรงเรียนอนุบาลยะลา[16/05/2560]
 106.ประเมินความพร้อมและบรรยากาศห้องเรียนก่อนเปิดภาคเรียน[16/05/2560]
 107.การพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอนุบาลยะลา[08/05/2560]
 108.รับเกียรติบัตรผลการทดสอบระดับชาติ (ONET)[03/05/2560]
 109.อนุบาล 14 จังหวัดภาคใต้ "อนุบาลประสานใจ" ครั้งที่ 15 ณ สนามกีฬารัชกิจประการ จ. สตูล[03/04/2560]
 110.ประชุมก่อนปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2561[29/03/2560]
 111.ผลการสอบ ONET ของโรงเรียนอนุบาลยะลา ปีการศึกษา 2561[25/03/2560]
 112.บัณฑิตน้อยและปัจฉิมนิเทศนักเรียนที่จบการศึกษา[21/03/2560]
 113.มอบเกียรติบัตรนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู[19/03/2560]
 114.จับฉลากนักเรียนเช้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1[19/03/2560]
 115.เดินรณรงค์เลือกตั้งของโรงเรียนอนุบาลยะลา[15/03/2560]
 116.โครงการบริหารจัดการขยะในโรงเรียนอนุบาลยะลา[06/03/2560]
 117.มอบเกียรติบัตรการแข่งขันวาดภาพวันเด็กแห่งชาติ[05/03/2560]
 118.โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา[24/02/2560]
 119.ค่ายกลางวัน"บัวสัมพันธ์"ประจำปีการศึกษา 2561[24/02/2560]
 120.กิจกรรม “ตลาดนัดคนดี ตามวิถีพอเพียง” [15/02/2560]
 121.เลือกตั้งสภานักเรียน[13/02/2560]
 122.กิจกรรมเชิดสิงโต เนื่องในวันเทศการวันตรุษจีน ปี 2562[31/01/2560]
 123.เรียนรู้สู่โลกกว้าง ชั้นอนุบาลปีที่ 2-3[28/01/2560]
 124.ประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2561[28/01/2560]
 125.กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย[28/01/2560]
 126.การสอบแข่งขันวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562[13/01/2560]
 127.ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ จัดโดยเทศบาลนครยะลา[13/01/2560]
 128.การแข่งขัน มหกรรมศิลปหัตกรรมนักเรียน วิชาการและเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 68 ณ จังหวัด ตรัง[12/01/2560]
 129.กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติโรงเรียนอนุบาลยะลา[12/01/2560]
 130. เข้ารับโล่รางวัล เด็กและเยาวชนดีเด่น[10/01/2560]
 131.ประชุมประจำเดือนธันวาคม พศ. 2561 ก้าวอย่างไรได้เรียนรู้อย่างมีความสุขด้วยห้องเรียนคุณภาพ[27/12/2560]
 132.ต้อนรับคณะเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษาโรงเรียนอนุบาลยะลา[15/12/2560]
 133.การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างองค์ความรู้การจัดการศึกษาปฐมวัย รุ่นที่ 3[13/12/2560]
 134.ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลยะลา[09/12/2560]
 135.มอบเกียรติบัตรนักเรียนคนเก่ง กิจกรรมห้องสมุด[07/12/2560]
 136.กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561[04/12/2560]
 137.ประชุมผู้ปกครอง[04/12/2560]
 138.มอบเกียรติบัตรให้นักเรียน[30/11/2560]
 139.กิจกรรม Big Cleaning Day[30/11/2560]
 140.ประชุมประจำเดือนโรงเรียนอนุบาลยะลา[29/11/2560]
 141.มอบเกียรติบัตร/รางวัลนักเรียนคนเก่งคณิตศาสตร์[27/11/2560]
 142.สืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง[26/11/2560]
 143.มอบรงวัลและเกียรติบัตรคนเก่งการทดสอบความรู้วิชาภาษาไทย[21/11/2560]
 144.แนะนำผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยะลาคนใหม่[21/11/2560]
 145.มอบเงินรางวัลกจาการแข่งขันทักษะวิชาการ ยะลา-ยาลัน[15/11/2560]
 146.ต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยะลาคนใหม่[13/11/2560]
 147.ต้อนรับคุณครูคนใหม่[12/11/2560]
 148.ต้อนรับครูคนใหม่โรงเรียนอนุบาลยะลา[09/11/2560]
 149.ต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยะลา[07/11/2560]
 150.โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ให้กับนักเรียนแกนนำ[25/09/2560]


หน้าแรก