รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

มอบเกียรติบัตร
           ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ นายนพพร   มากคงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ มอบเกียรติบัตรให้ เด็กหญิงวันใส  กสิกรรมไพบูลย์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๒ เข้าร่วมแข่งขันเทนนิสรายการ GuangDong International Junior Tennis Championship ๒๐๑๗ ณ เมืองกวางโจว ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้รับรางวัลชนะเลิศเยาวชนหญิงเดี่ยวอายุไม่เกิน ๑๒ ปี และรางวัลชนะเลิศเยาวชนหญิงคู่อายุไม่เกิน ๑๒ ปี

บันทึกข้อมูลเมื่อ 08-08-2560
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 หน้า 13 / 16
 601.กิจกรรมสมโภชเทียนพรรษา ประจำปี 2557[08/07/2560]
 602.โครงการเด็กดีมีคุณธรรมนำความสุข[03/07/2560]
 603.พิธีเปิดโครงการค่ายพุทธบุตร[02/07/2560]
 604.สอบคัดเลือกครูอัตราจ้างวิชาเอกปฐมวัย[27/06/2560]
 605.ประชุมผู้ปกครองนักเรียนมุสลิม (ครัวฮาลาล)[27/06/2560]
 606.การจัดการเรียนการสอนแบบมอนเทสเซอรี่ ระดับปฐมวัย[26/06/2560]
 607.วันต่อต้านยาเสพติดโลก[26/06/2560]
 608.มอบเกียรติบัตร[26/06/2560]
 609.โครงการตอบปัญหาทางศาสนาของเยาวชน[26/06/2560]
 610.กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2557[25/06/2560]
 611.มอบเกียรติบัตร[25/06/2560]
 612.โครงการครู 5 นาที[25/06/2560]
 613.รับโล่ห์อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์[23/06/2560]
 614.อบรมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา[21/06/2560]
 615.ผลการแข่งขันทักษะวิชาการวันภาษาไทย[20/06/2560]
 616.การแข่งขันทักษะวิชาการ[20/06/2560]
 617.รับถ้วยรางวัล[20/06/2560]
 618.ประชุมตัวแทนผู้ปกครองห้องเรียน[19/06/2560]
 619.วันสถาปนาลูกเสือไทย[19/06/2560]
 620.มอบเกียรติบัตร[19/06/2560]
 621.ประชุมผู้ปกครองสีม่วง[18/06/2560]
 622.ผู้ปกครองสนับสนุนพัดลม และเครื่องปริ้น[18/06/2560]
 623.ตรวจสุขภาพนักเรียน[18/06/2560]
 624.ศึกษาดูงาน[17/06/2560]
 625.กิจกรรมนำเสนอผลการใช้สื่อการสอน[16/06/2560]
 626.พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557[12/06/2560]
 627.ประชุมคณะกรรมการสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โครงการสายสัมพันธ์สู่ใยรัก[11/06/2560]
 628.ประชุมผู้ปกครองห้องอังกฤษเข้ม[09/06/2560]
 629.อบรมอาสาจราจร[05/06/2560]
 630.ขวัญและกำลังใจบุคลากร[05/06/2560]
 631.เตรียมเปิดกอง ลูกเสือ เนตรนารี[04/06/2560]
 632.ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2557[31/05/2560]
 633.กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก (31 พฤษภาคม 2557)[30/05/2560]
 634.มอบธงสีกีฬา-กรีฑา บัวสัมพันธ์[29/05/2560]
 635.การสร้างขวัญและกำลังใจ[28/05/2560]
 636.จับฉลากกีฬา กรีฑา บัวสัมพันธ์[28/05/2560]
 637.ขอแสดงความยินดี[28/05/2560]
 638.สาธิตการสอนแบบมอนเทสเซอรี่[27/05/2560]
 639.ประชุมผู้บริหารและคณะครูปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลประจำเขตพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้[27/05/2560]
 640.ประเมินครู คศ.3[22/05/2560]
 641.การนำเสนอผลงานเวทีศักยภาพผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับภูมิภาค (ภาคใต้)[20/05/2560]
 642.ประชุมประจำสัปดาห์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1[16/05/2560]
 643.ต้อนรับอาจารย์ลัญจนา อาเซ็งมาแบ [15/05/2560]
 644.ต้อนรับผู้ปกครองและนักเรียน วันเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2557[15/05/2560]
 645.ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกสอน[15/05/2560]
 646.ประเมินห้องเรียน ตามโครงการ 5 ส.[15/05/2560]
 647.มอบเกียรติบัตรวิจัยชั้นเรียน ปีการศึกษา 2556[15/05/2560]
 648.ประชุมคณะครูและบุคลากรโรงเรียนอนุบาลยะลาก่อนเปิดภาคเรียน[15/05/2560]
 649.ทัศนศึกษา ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์[07/04/2560]
 650.เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอนุบาลประสานใจ 14 จังหวัดภาคใต้[07/04/2560]


หน้าแรก