รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

กิจกรรมวันแม่ ประจำปี ๒๕๖๐
         วันศุกร์ ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ นายสมคิด  สมพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยะลา นางสาวมะลิวรรณ์  จิตกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยะลา นายคุปตพงศ์  หนูประสงค์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยะลา ให้เกียรติเป็นประธานกิจกรรมวันแม่ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลยะลา รายละเอียดของกิจกรรมประกอบด้วย การวางพานพุ่มถวายเครื่องราชสักการะ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ การกล่าวบทอาเศียรวาท ถวายพระพรชัยมงคล ตัวแทนนักเรียนนำมาลัยดอกมะลิกราบแม่ ตัวแทนแม่ให้โอวาทนักเรียน และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี 
       ในการนี้ โรงเรียนอนุบาลยะลา ขอขอบพระคุณตัวแทนแม่ของนักเรียนทุกคนที่ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมวันแม่ของโรงเรียนในปีนี้อย่างพร้อมเพรียงกัน


ข่าว  ::  นางสาวมะลิวรรณ์     จิตกุล
ภาพ ::   นางประทีป   ดาวกระจาย
ประชาสัมพันธ์ :::  นางสาวมูนา   ยาชะรัด
บันทึกข้อมูลเมื่อ 11-08-2560
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 หน้า 14 / 14
 651.ร่วมกิจกรรม วันแม่แห่งชาติ ณ ศูนย์เยาวชนจังหวัดยะลา[06/08/2560]
 652.กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ โรงเรียนอนุบาลยะลา[06/08/2560]
 653.มอบเกียรติบัตรการประกวดร้องเพลง[06/08/2560]
 654.คนเก่ง....ภาษาอังกฤษ[01/08/2560]
 655.คนเก่งสังคมศึกษา[01/08/2560]
 656.วันภาษาไทยและสัปดาห์ห้องสมุด[29/07/2560]
 657.โครงการธนาคารเวลา[30/07/2560]
 658.สโมสรโรตารี จังหวัดยะลามอบทุนการศึกษา[30/07/2560]
 659.วันสัปดาห์วิทยาศาสตร์[26/07/2560]
 660.ประเมินโรงเรียนศูนย์ปฐมวัยต้นแบบ[24/07/2560]
 661.อบรมเศรษฐกิจพอเพียง[19/07/2560]
 662.สาธิตสื่อภาษาไทย[19/07/2560]
 663.โครงการแก้ปัญหานักเรียนชั้น ป.1 - ป.3 อ่านคล่องเขียนได้[16/07/2560]
 664.การประกวดทักษะการเรียนรู้พุทธศาสนา [12/07/2560]
 665.ร่วมกิจกรรมตอบปัญหาศาสนาเยาวชน[12/07/2560]
 666.คนเก่งคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์[04/07/2560]
 667.กีฬาชุมชนบัวสัมพันธ์[29/06/2560]
 668.กีฬา กีฬา เป็นยาวิเศษ[20/06/2560]
 669.ประเมินวิทยฐานะ ชำนาญการ[18/06/2560]
 670.แสดงมายากล[13/06/2560]
 671.พิธีไหว้ครู[13/06/2560]
 672.งานเลี้ยงส่งครูย้าย[12/06/2560]
 673.วันงดสูบบุหรี่โลก[31/05/2560]
 674.วงออร์เคสตร้าเทศบาลนครยะลา[30/05/2560]
 675.โครงการอาสาจราจร[30/05/2560]
 676.วันวิสาขบูชา[30/05/2560]
 677.บรรยากาศวันเปิดภาคเรียน[15/05/2560]
 678.กิจกรรม 5 ส[14/05/2560]
 679.อบรม in-office[09/05/2560]
 680.จำหน่ายอุปกรณ์การเรียน[09/05/2560]
 681.พ่นยากันยุง[08/05/2560]
 682.ประชุมก่อนเปิดภาคเรียน[08/05/2560]
 683.หนำไพรวัลย์[02/04/2560]
 684.งานกีฬาอนุบาล 14 จังหวัดภาคใต้[02/04/2560]
 685.ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6[27/03/2560]
 686.บัณฑิตน้อย...ปีการศึกษา 2555[25/03/2560]


หน้าแรก