รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

กิจกรรมวันแม่ ประจำปี ๒๕๖๐
         วันศุกร์ ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ นายสมคิด  สมพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยะลา นางสาวมะลิวรรณ์  จิตกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยะลา นายคุปตพงศ์  หนูประสงค์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยะลา ให้เกียรติเป็นประธานกิจกรรมวันแม่ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลยะลา รายละเอียดของกิจกรรมประกอบด้วย การวางพานพุ่มถวายเครื่องราชสักการะ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ การกล่าวบทอาเศียรวาท ถวายพระพรชัยมงคล ตัวแทนนักเรียนนำมาลัยดอกมะลิกราบแม่ ตัวแทนแม่ให้โอวาทนักเรียน และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี 
       ในการนี้ โรงเรียนอนุบาลยะลา ขอขอบพระคุณตัวแทนแม่ของนักเรียนทุกคนที่ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมวันแม่ของโรงเรียนในปีนี้อย่างพร้อมเพรียงกัน


ข่าว  ::  นางสาวมะลิวรรณ์     จิตกุล
ภาพ ::   นางประทีป   ดาวกระจาย
ประชาสัมพันธ์ :::  นางสาวมูนา   ยาชะรัด
บันทึกข้อมูลเมื่อ 11-08-2560
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 หน้า 15 / 15
 701.แสดงมายากล[13/06/2560]
 702.พิธีไหว้ครู[13/06/2560]
 703.งานเลี้ยงส่งครูย้าย[12/06/2560]
 704.วันงดสูบบุหรี่โลก[31/05/2560]
 705.วงออร์เคสตร้าเทศบาลนครยะลา[30/05/2560]
 706.โครงการอาสาจราจร[30/05/2560]
 707.วันวิสาขบูชา[30/05/2560]
 708.บรรยากาศวันเปิดภาคเรียน[15/05/2560]
 709.กิจกรรม 5 ส[14/05/2560]
 710.อบรม in-office[09/05/2560]
 711.จำหน่ายอุปกรณ์การเรียน[09/05/2560]
 712.พ่นยากันยุง[08/05/2560]
 713.ประชุมก่อนเปิดภาคเรียน[08/05/2560]
 714.หนำไพรวัลย์[02/04/2560]
 715.งานกีฬาอนุบาล 14 จังหวัดภาคใต้[02/04/2560]
 716.ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6[27/03/2560]
 717.บัณฑิตน้อย...ปีการศึกษา 2555[25/03/2560]


หน้าแรก