รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

กิจกรรม "นครยะลาเกมส์ 60"
         วันพุธ ที่ 16 สิงหาคม 2560 นายสมคิด สมพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยะลา พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นำนักเรียนเข้าร่วมขบวนพาเหรดในการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนโรงเรียนในเขตเทศบาลนครยะลา ประจำปี 2560 "นครยะลาเกมส์ 60" ระหว่างวันที่ 1 - 18 สิงหาคม 2560 ณ สนามกีฬากลาง จังหวัดยะลา และกิจกรรมในครั้งนี้ โรงเรียนอนุบาลยะลา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 การประกวดเต้นเชียร์ลีดเดอร์ ประกอบอุปกรณ์ 
     โรงเรียนอนุบาลยะลา ขอขอบพระคุณบุคลากรของโรงเรียนทุกคน ผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียนที่ให้ความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรม ทำให้ทุกกิจกรรมของโรงเรียนอนุบาลยะลาสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี


ข่าว  ::: นางสาวมะลิวรรณ์  จิตกุล
ภาพ ::: นางประทีป ดาวกระจาย
ประชาสัมพันธ์ ::: นางสาวมูนา  ยาชะรัด
บันทึกข้อมูลเมื่อ 17-08-2560
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 หน้า 13 / 16
 601.วันสถาปนาลูกเสือไทย[19/06/2560]
 602.มอบเกียรติบัตร[19/06/2560]
 603.ประชุมผู้ปกครองสีม่วง[18/06/2560]
 604.ผู้ปกครองสนับสนุนพัดลม และเครื่องปริ้น[18/06/2560]
 605.ตรวจสุขภาพนักเรียน[18/06/2560]
 606.ศึกษาดูงาน[17/06/2560]
 607.กิจกรรมนำเสนอผลการใช้สื่อการสอน[16/06/2560]
 608.พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557[12/06/2560]
 609.ประชุมคณะกรรมการสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โครงการสายสัมพันธ์สู่ใยรัก[11/06/2560]
 610.ประชุมผู้ปกครองห้องอังกฤษเข้ม[09/06/2560]
 611.อบรมอาสาจราจร[05/06/2560]
 612.ขวัญและกำลังใจบุคลากร[05/06/2560]
 613.เตรียมเปิดกอง ลูกเสือ เนตรนารี[04/06/2560]
 614.ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2557[31/05/2560]
 615.กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก (31 พฤษภาคม 2557)[30/05/2560]
 616.มอบธงสีกีฬา-กรีฑา บัวสัมพันธ์[29/05/2560]
 617.การสร้างขวัญและกำลังใจ[28/05/2560]
 618.จับฉลากกีฬา กรีฑา บัวสัมพันธ์[28/05/2560]
 619.ขอแสดงความยินดี[28/05/2560]
 620.สาธิตการสอนแบบมอนเทสเซอรี่[27/05/2560]
 621.ประชุมผู้บริหารและคณะครูปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลประจำเขตพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้[27/05/2560]
 622.ประเมินครู คศ.3[22/05/2560]
 623.การนำเสนอผลงานเวทีศักยภาพผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับภูมิภาค (ภาคใต้)[20/05/2560]
 624.ประชุมประจำสัปดาห์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1[16/05/2560]
 625.ต้อนรับอาจารย์ลัญจนา อาเซ็งมาแบ [15/05/2560]
 626.ต้อนรับผู้ปกครองและนักเรียน วันเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2557[15/05/2560]
 627.ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกสอน[15/05/2560]
 628.ประเมินห้องเรียน ตามโครงการ 5 ส.[15/05/2560]
 629.มอบเกียรติบัตรวิจัยชั้นเรียน ปีการศึกษา 2556[15/05/2560]
 630.ประชุมคณะครูและบุคลากรโรงเรียนอนุบาลยะลาก่อนเปิดภาคเรียน[15/05/2560]
 631.ทัศนศึกษา ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์[07/04/2560]
 632.เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอนุบาลประสานใจ 14 จังหวัดภาคใต้[07/04/2560]
 633.นักเรียนได้คะแแนน O-net วิชาคณิตศาสตร์เต็ม 100 คะแนน[26/03/2560]
 634.ปัจฉิมนิเทศและรับประกาศนียบัตร[25/03/2560]
 635.พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อยโรงเรียนอนุบาลยะลา[16/03/2560]
 636.โครงการโรงเรียนสีขาว[25/02/2560]
 637.ความภูมิใจระดับชาติ โรงเรียนอนุบาลยะลา[24/02/2560]
 638.โครงการทดสอบ PRE-GIFTED & EP ประจำปีการศึกษา 2556[13/02/2560]
 639.โครงการประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ (TME) ประจำปี 2556[13/02/2560]
 640.กิจกรรมค่ายวัยใส ใส่ใจ ธรรมะ[11/02/2560]
 641.กิจกรรมค่ายวัยใส ใส่ใจ ธรรมะ[10/02/2560]
 642.กิจกรรมค่ายวัยใส ใส่ใจ ธรรมะ[10/02/2560]
 643.กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา[10/02/2560]
 644.กิจกรรมค่ายวัยใส ใส่ใจ ธรรมะ[05/02/2560]
 645.กิจกรรมค่ายวัยใส ใส่ใจ ธรรมะ[05/02/2560]
 646.กิจกรรมทำบุญตักบาตร[22/01/2560]
 647.ประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา 2556[22/01/2560]
 648.กิจกรรมวันครู 2557 (ภาคค่ำ)[20/01/2560]
 649.กิจกรรมวันครู 2557 (ภาคเช้า)[20/01/2560]
 650.กิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อ[17/01/2560]


หน้าแรก