รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

แข่งขันทักษะวิชาการศูนย์เครือข่าย
        ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ศูนย์เครือข่ายเรืองวิทย์จัดการแข่งขันทักษะวิขาการ เพื่อคัดเลือกตัวแทนไปแข่งทักษะวิชาการงานยะลา-ยาลัน  อัศจรรย์เด็กใต้
       ทางโรงเรียนอนุบาลยะลา ในฐานะศูนย์เครือข่าย ขอขอบพระคุณผู้อำนวยการและคณะครูทุกท่านในศูนย์เครือข่ายที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี จนกิจกรรมดังกล่าวประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ทุกประการ


ข่าว  :::  นางละมัย   พละพึง
ภาพ :::  นางประทีป  ดาวกระจาย
ประชาสัมพันธ์ ::: นางสาวมูนา ยาชะรัด
บันทึกข้อมูลเมื่อ 24-08-2560
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 หน้า 1 / 14
 1.เข้าค่ายพุทธบุตรโรงเรียนวิถีพุทธ ประจำปี 2562[16/09/2560]
 2.“ตลาดนัดความดี ตามวิถีพอเพียง” [12/09/2560]
 3.งาน “ประทีปยังสว่าง ในวันที่วางพาย” โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ทางการศึกษา สพป.ยล.1[12/09/2560]
 4.มุทิตาจิตครูเกษียณอายุราชการของโรงเรียนอนุบาลยะลา ณ จังหวัดพัทลุง และของโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้ ณ จังหวัดกระบี่[10/09/2560]
 5.กิจกรรมเทศน์มหาชาติทรงเครื่อง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบรอบ 87 พรรษา [01/09/2560]
 6.มอบเกียรติบัตรให้กับ หน่วยงาน สถานศึกษา[30/08/2560]
 7.การแข่งขันทักษะวิชาการ งาน ม.อ.วิชาการ 62 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี[30/08/2560]
 8.ตลาดนัดคนดี ตามวิถีพอเพียง (Market Of Good People Activity) [30/08/2560]
 9.โครงการอบรมค่ายคุณธรรมแก่เด็ก เยาวชน ประจำปี 2562 [19/08/2560]
 10.ถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระพันปีหลวง ร่วมกับเทศบาลนครยะลา [09/08/2560]
 11.ต้อนรับการเดินทางกลับยะลาของตัวแทนนักเรียนไทยที่ไปคว้ารางวัลการแข่งขันระดับนานาชาติ[09/08/2560]
 12.กิจกรรมงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1 (ครบรอบ 61 ปี ลูกเสือสำรองประเทศไทย)[08/08/2560]
 13.วันแม่กิจกรรมแห่งชาติ ปีการศึกษา 2562[08/08/2560]
 14.รายละเอียดกิจกรรม โรงเรียนอนุบาลยะลา : สพป.ยล.1[07/08/2560]
 15.นักเรียนไทยคว้ารางวัลการแข่งขันคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาบนเวทีระดับนานาชาติ[06/08/2560]
 16.ครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับจังหวัดยะลา[03/08/2560]
 17.การแข่งขัน AC JUNIOR CHAMPIONSHIP 2019 [03/08/2560]
 18.เทนนิสเยาวชนเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย[03/08/2560]
 19.กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติและงานสัปดาห์ห้องสมุด[01/08/2560]
 20.ถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ร่วมกับเทศบาลนครยะลา [30/07/2560]
 21.กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ของโรงเรียนอนุบาลยะลา[30/07/2560]
 22.โครงการประกวดBest Practice การจัดการศึกษาปฐมวัย[30/07/2560]
 23.เทศกาลวันนักวิทยาศาสตร์น้อย[30/07/2560]
 24.นำเสนอรูปแบบนวัตกรรม[25/07/2560]
 25.กีฬา-กรีฑานักเรียน “ยะลา 1 เกมส์” ประจำปี 2562[23/07/2560]
 26.ถวายเทียนพรรษา ณ วัดพุทธภูมิ (พระอารามหลวง)[15/07/2560]
 27.จัดทำเทียนพรรษา และร่วมพิธีสมโภชเทียนพรรษา [12/07/2560]
 28.บันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562[11/07/2560]
 29.ทำบุญ ถวายภัตตาหารเพล ณ วัดดิตถมงคล (วัดท่าสาป) [11/07/2560]
 30.การแข่งขันกรีฑา “ชุมชนบัวสัมพันธ์” ประจำปี 2562 [08/07/2560]
 31.กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก[01/07/2560]
 32.กิจกรรมวันสุนทรภู่ กวีเอกของโลก[01/07/2560]
 33.กิจกรรมพิธีหล่อเทียนพรรษา เนื่องในประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562[01/07/2560]
 34.วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562[01/07/2560]
 35.ประเมินขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ[01/07/2560]
 36.ประชุมประจำเดือนและร่วมกันปรึกษาหารือในกิจกรรมของโรงเรียนอนุบาลยะลา[30/06/2560]
 37. ประชุมพัฒนาประสิทธิภาพข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ศูนย์เครือข่ายเรืองวิทย์ ประจำปี 2562[30/06/2560]
 38.การแข่งขันกีฬา “ชุมชนบัวสัมพันธ์” ประจำปี 2562 [23/06/2560]
 39.การอบรมผู้บริหารสถานศึกษาและครูปฐมวัยผ่านระบบทางไกล[23/06/2560]
 40.ประเมินข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา[22/06/2560]
 41.ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562[16/06/2560]
 42.จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ปี 2562[16/06/2560]
 43.นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562[13/06/2560]
 44.มอบเกียรติ โครงการทดสอบความรู้ pre - ประถมศึกษา ( ป.2 - ป.6) ประจำปีการศึกษา 2561[13/06/2560]
 45.การอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกล หลักสูตรการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการเทคโนโลยีในระดับปฐมวัย[10/06/2560]
 46.จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก[06/06/2560]
 47.ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลยะลา[17/05/2560]
 48.ประชุมเตรียมความพร้อม ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562[17/05/2560]
 49.บรรยากาศการเปิดภาคเรียนใหม่ของโรงเรียนอนุบาลยะลา[16/05/2560]
 50.ประเมินความพร้อมและบรรยากาศห้องเรียนก่อนเปิดภาคเรียน[16/05/2560]


หน้าแรก