รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

ตลาดยุวทูตความดี
           ฝ่ายงานวิชาการโรงเรียนอนุบาลยะลา ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมตามโครงการยุวทูตความดี สานต่อความดีที่พ่อทำกับโครงการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาการอ่านที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะชีวิตให้กับผู้เรียน โดยมีกิจกรรมตลาดนัดความดี ต้นไม้ของพ่อ นิทรรศการ "เล่าเรื่องพ่อ" ฐานการอ่านและการวาดภาพ ฐานหนูน้อยอินเตอร์ ฐานครอบครัวติ๋งหนืด ฐานดอกไม้เพื่อพ่อ เป็นต้น ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ โดยนายสมคิด  สมพงษ์เป็นประธานในพิธีเปิด ทางฝ่ายงานวิชาการขอขอบพระคุณคุณครูสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คุณครูและบุคลากรทุกท่านของโรงเรียนอนุบาลยะลา นักเรียน และผู้ปกครองที่ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมของโครงการดังกล่าว ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นที่ประทับใจของทุกฝ่าย ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้


ข่าว  นางละมัย   พละพึง
ภาพ นางประทีป  ดาวกระจาย
ประชาสัมพันธ์   นางสาวมูนา  ยาชะรัด
บันทึกข้อมูลเมื่อ 25-08-2560
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 หน้า 7 / 15
 301.มอบเกียรติบัตรมารยาท[26/02/2560]
 302.เลือกตั้งสภานักเรียน[26/02/2560]
 303.ทัศนศึกษา[26/02/2560]
 304.มอบเกียรติบัตรการแข่งขันทางวิชาการภาคใต้ ครั้งที่ 2[17/02/2560]
 305.มอบเกียรติบัตรโครงการทดสอบความสามารถทางวิชาการ[17/02/2560]
 306.มอบเกียรติบัตรโครงการทดสอบวัดความรู้สู่ความเป็นเลิศ[17/02/2560]
 307.เสริมสร้างความรู้[09/02/2560]
 308.ประชุมประจำเดือน[09/02/2560]
 309.ขอแสดงความชื่นชมยินดี[09/02/2560]
 310.มอบเกียรติบัตร[09/02/2560]
 311.มอบเกียรติบัตร[01/02/2560]
 312.วันสถาปนายุวกาชาดไทย[28/01/2560]
 313.แนะแนวศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1[27/01/2560]
 314.แนะแนวศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1[26/01/2560]
 315.ตรวจสุขภาพประจำปี [26/01/2560]
 316.ผลการแข่งขันงาน จ.ภ.วิชาการ 58[21/01/2560]
 317.มอบทุน[20/01/2560]
 318.มอบเกียรติบัตร[20/01/2560]
 319.มอบเกียรติบัตร[20/01/2560]
 320.กิจกรรมสายสัมพันธ์สู่ใยรัก[19/01/2560]
 321.กิจกรรมวันครู[19/01/2560]
 322.ศึกษาแหล่งเรียนรู้[19/01/2560]
 323.ประเมินนักเรียนรับรางวัลพระราชทาน[18/01/2560]
 324.กิจกรรมค่ายวัยใสใส่ใจธรรมะ[18/01/2560]
 325.กิจกรรมสุดยอดแฟนพันธ์แท้[13/01/2560]
 326.ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้[11/01/2560]
 327.กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2559[11/01/2560]
 328.กิจกรรมวันปีใหม่ 2559[04/01/2560]
 329.มอบเกียรติบัตรการแข่งขันเทนนิส[29/12/2560]
 330.มอบเกียรติบัตรโครงการทดสอบ Pre - Gifted & EP [29/12/2560]
 331.มอบเกียรติบัตรการแข่งขันการคิดและแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ [29/12/2560]
 332.ส่งบุคลากรบรรจุครูผู้ช่วย[16/12/2560]
 333.กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม[15/12/2560]
 334.งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 65 [14/12/2560]
 335.5 ธันวามหาราช [08/12/2560]
 336.กิจกรรมเทิดพระเกียรติ[04/12/2560]
 337.ร่วมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช[04/12/2560]
 338.กิจกรรมเทิดพระเกียรติ[03/12/2560]
 339.ตลาดนัดริมน้ำ[27/11/2560]
 340.คณะทำงาน รมช.ศธ. เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษาโรงเรียนอนุบาลยะลา[25/11/2560]
 341.สืบสานประเพณีไทยวันลอยกระทง[25/11/2560]
 342.กิจกรรม"วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี 2558[25/11/2560]
 343.ประกวดนางนพมาศ[23/11/2560]
 344.แสดงความยินดี[19/11/2560]
 345.เยี่ยมชม เพิ่มความรู้[19/11/2560]
 346.กิจกรรมแนะแนว[19/11/2560]
 347.ประเมินนักเรียนพระราชทาน[17/11/2560]
 348.โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘[17/11/2560]
 349.ต้อนรับครูใหม่[13/11/2560]
 350.ถวายพระพร[13/11/2560]


หน้าแรก