รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

ประชุมประธานศูนย์เครือข่าย และคณะกรรมการที่ปรึกษา สังกัด สพป.ยล.1
    เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560  เวลา 10.00 น. นายสมคิด สมพงษ์  ประธานศูนย์เครือข่ายเรืองวิทย์  เป็นประธานการประชุมประธานศูนย์ครือข่าย 13 ศูนย์เครือข่าย  และคณะกรรมการที่ปรึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 ณ ห้องประชุมบัวบูชา โรงเรียนอนุบาลยะลา    ภาพ/ข่าว- วณิษา 
บันทึกข้อมูลเมื่อ 06-12-2560
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 หน้า 13 / 15
 601.ผู้ปกครองสนับสนุนพัดลม และเครื่องปริ้น[18/06/2560]
 602.ตรวจสุขภาพนักเรียน[18/06/2560]
 603.ศึกษาดูงาน[17/06/2560]
 604.กิจกรรมนำเสนอผลการใช้สื่อการสอน[16/06/2560]
 605.พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557[12/06/2560]
 606.ประชุมคณะกรรมการสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โครงการสายสัมพันธ์สู่ใยรัก[11/06/2560]
 607.ประชุมผู้ปกครองห้องอังกฤษเข้ม[09/06/2560]
 608.อบรมอาสาจราจร[05/06/2560]
 609.ขวัญและกำลังใจบุคลากร[05/06/2560]
 610.เตรียมเปิดกอง ลูกเสือ เนตรนารี[04/06/2560]
 611.ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2557[31/05/2560]
 612.กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก (31 พฤษภาคม 2557)[30/05/2560]
 613.มอบธงสีกีฬา-กรีฑา บัวสัมพันธ์[29/05/2560]
 614.การสร้างขวัญและกำลังใจ[28/05/2560]
 615.จับฉลากกีฬา กรีฑา บัวสัมพันธ์[28/05/2560]
 616.ขอแสดงความยินดี[28/05/2560]
 617.สาธิตการสอนแบบมอนเทสเซอรี่[27/05/2560]
 618.ประชุมผู้บริหารและคณะครูปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลประจำเขตพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้[27/05/2560]
 619.ประเมินครู คศ.3[22/05/2560]
 620.การนำเสนอผลงานเวทีศักยภาพผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับภูมิภาค (ภาคใต้)[20/05/2560]
 621.ประชุมประจำสัปดาห์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1[16/05/2560]
 622.ต้อนรับอาจารย์ลัญจนา อาเซ็งมาแบ [15/05/2560]
 623.ต้อนรับผู้ปกครองและนักเรียน วันเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2557[15/05/2560]
 624.ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกสอน[15/05/2560]
 625.ประเมินห้องเรียน ตามโครงการ 5 ส.[15/05/2560]
 626.มอบเกียรติบัตรวิจัยชั้นเรียน ปีการศึกษา 2556[15/05/2560]
 627.ประชุมคณะครูและบุคลากรโรงเรียนอนุบาลยะลาก่อนเปิดภาคเรียน[15/05/2560]
 628.ทัศนศึกษา ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์[07/04/2560]
 629.เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอนุบาลประสานใจ 14 จังหวัดภาคใต้[07/04/2560]
 630.นักเรียนได้คะแแนน O-net วิชาคณิตศาสตร์เต็ม 100 คะแนน[26/03/2560]
 631.ปัจฉิมนิเทศและรับประกาศนียบัตร[25/03/2560]
 632.พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อยโรงเรียนอนุบาลยะลา[16/03/2560]
 633.โครงการโรงเรียนสีขาว[25/02/2560]
 634.ความภูมิใจระดับชาติ โรงเรียนอนุบาลยะลา[24/02/2560]
 635.โครงการทดสอบ PRE-GIFTED & EP ประจำปีการศึกษา 2556[13/02/2560]
 636.โครงการประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ (TME) ประจำปี 2556[13/02/2560]
 637.กิจกรรมค่ายวัยใส ใส่ใจ ธรรมะ[11/02/2560]
 638.กิจกรรมค่ายวัยใส ใส่ใจ ธรรมะ[10/02/2560]
 639.กิจกรรมค่ายวัยใส ใส่ใจ ธรรมะ[10/02/2560]
 640.กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา[10/02/2560]
 641.กิจกรรมค่ายวัยใส ใส่ใจ ธรรมะ[05/02/2560]
 642.กิจกรรมค่ายวัยใส ใส่ใจ ธรรมะ[05/02/2560]
 643.กิจกรรมทำบุญตักบาตร[22/01/2560]
 644.ประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา 2556[22/01/2560]
 645.กิจกรรมวันครู 2557 (ภาคค่ำ)[20/01/2560]
 646.กิจกรรมวันครู 2557 (ภาคเช้า)[20/01/2560]
 647.กิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อ[17/01/2560]
 648.กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557[10/01/2560]
 649.กิจกรรม 15 ปี มูลนิธิยุวทูตความดี[07/01/2560]
 650.กิจกรรมมอบของขวัญอวยพรปีใหม่ 2557[27/12/2560]


หน้าแรก