รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

ประชุมประธานศูนย์เครือข่าย และคณะกรรมการที่ปรึกษา สังกัด สพป.ยล.1
    เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560  เวลา 10.00 น. นายสมคิด สมพงษ์  ประธานศูนย์เครือข่ายเรืองวิทย์  เป็นประธานการประชุมประธานศูนย์ครือข่าย 13 ศูนย์เครือข่าย  และคณะกรรมการที่ปรึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 ณ ห้องประชุมบัวบูชา โรงเรียนอนุบาลยะลา    ภาพ/ข่าว- วณิษา 
บันทึกข้อมูลเมื่อ 06-12-2560
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 หน้า 4 / 15
 151.กิจกรรม Big Cleaning Day[30/11/2560]
 152.ประชุมประจำเดือนโรงเรียนอนุบาลยะลา[29/11/2560]
 153.มอบเกียรติบัตร/รางวัลนักเรียนคนเก่งคณิตศาสตร์[27/11/2560]
 154.สืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง[26/11/2560]
 155.มอบรงวัลและเกียรติบัตรคนเก่งการทดสอบความรู้วิชาภาษาไทย[21/11/2560]
 156.แนะนำผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยะลาคนใหม่[21/11/2560]
 157.มอบเงินรางวัลกจาการแข่งขันทักษะวิชาการ ยะลา-ยาลัน[15/11/2560]
 158.ต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยะลาคนใหม่[13/11/2560]
 159.ต้อนรับคุณครูคนใหม่[12/11/2560]
 160.ต้อนรับครูคนใหม่โรงเรียนอนุบาลยะลา[09/11/2560]
 161.ต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยะลา[07/11/2560]
 162.โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ให้กับนักเรียนแกนนำ[25/09/2560]
 163.อบรมเชิงปฏิบัติการโดยการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในโรงเรียน[25/09/2560]
 164.ทำบุญวันครบรอบ 65 ปีวันสถาปนาโรงเรียนอนุบาลยะลา[19/09/2560]
 165.โครงการเด็กดีมีคุณธรรม (ตลาดนัดคนดีตามวิถีพอเพียง)และโครงการส่งเสริมการอ่าน(จุดประกายฝัน สร้างสรรค์รักการอ่าน)[16/09/2560]
 166.งานเกษียณอายุราชการ[13/09/2560]
 167.การนิเทศ ติดตาม และประเมินคุณภาพการศึกษา[02/09/2560]
 168.การแข่งขันวิชาการเพื่อเป็นตัวแทนศูนย์เครื่อข่ายเรืองวิทย์[20/08/2560]
 169.ประชุมคณะกรรมการศูนย์เครือข่ายเรืองวิทย์[12/08/2560]
 170.กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ[03/08/2560]
 171.กีฬา-กรีฑาชุมชนบัวสัมพันธ์[25/07/2560]
 172.ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรียนอนุบาลยะลา[24/07/2560]
 173.บันทึกเทปถวายพระพร[05/07/2560]
 174.คลีนิคทันตกรรม "หมอมังรักษ์ฟัน"ได้มอบรถเข็น 1 คัน และชุดแปรงฟัน[04/07/2560]
 175. วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 256[03/07/2560]
 176.กิจกรรมค่ายวัยใส่ ใส่ใจธรรมมะ[29/06/2560]
 177.วันสุนทรภู่[29/06/2560]
 178.กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก[29/06/2560]
 179.อบรมครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ศูนย์เครือข่ายไตรสัมพันธ์ ระหว่างวันที่19 - 20 มิถุนายน 2561[22/06/2560]
 180.แม่สีมอบธง ปี 2561[14/06/2560]
 181.กิจกรรมบริษัทเนสท์เล่(ไทย)จำกัด[14/06/2560]
 182.กิจกรรมใหว้ครู[08/06/2560]
 183.จับฉลากกีฬาสี ประจำปี 2561[01/06/2560]
 184.วันงดสูบบุหรี่โลก[31/05/2560]
 185.มอบเกียรติบัตรและโล่รางวัลให้กับนักเรียนคนเก่ง[24/05/2560]
 186.ประชุมผู้ปกครอง[23/05/2560]
 187.อบรมปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาและเอกสารประกอบหลักสูตร[26/03/2560]
 188.ปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบัตร ผู้จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6[20/03/2560]
 189.พิธีมอบวุฒิบัตรระดับปฐมวัย ปีที่3[19/03/2560]
 190.ครูระดับปฐมวัย เข้าร่วมสัมมนาและเปิดบ้านปฐมวัย ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561[14/03/2560]
 191.นักเรียนที่มีความซื่อสัตย์[09/03/2560]
 192.มอบเกียรติบัตร ให้นักเรียนที่มีจิตอาสา ปฏิบัตรหน้าที่ ยุวบรรณารักษ์ [09/03/2560]
 193.มอบเงินรางวัลและถ้วยรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันวอลเลย์บอล[08/03/2560]
 194.โครงการวินัยเด่น มารยาทงาม[08/03/2560]
 195.ประชุมสภาพบเพื่อน[27/02/2560]
 196.นางดุษฎี ศุกรวรรณ ข้าราชการบำนาญ อดีตครูโรงเรียนอนุบาลยะลา และครอบครัว ได้มอบเก้าอี้หินอ่อน[26/02/2560]
 197.โครงการค่ายกลางวัน "บัวสัมพันธ์"[26/02/2560]
 198.มอบเงิน ธานน้ำใจ จากคณะนักเรียน ผู้ปกครอง บุคลากรโรงเรียนอนุบาลยะลา[21/02/2560]
 199.มอบเกียตริบัตรวินัยดีเด่น[20/02/2560]
 200.มอบเกียรติบัตรการแข่งขัน วิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล [20/02/2560]


หน้าแรก