รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

สืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง
     22 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนอนุบาลยะลา ได้จัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ประวัติความเป็นมาของประเพณีลอยกระทง และได้ให้นักเรียนทุกสายชั้นเตรียมวัถุดิบมาประดิษฐ์กระทงของแต่ละคนเพื่อนำไปลอยตามสถานที่ต่างๆที่จัดเตรียมไว้ให้ ในคืนวันลอยกระทงซึ่งตรงกับวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 นักเรียนได้ทั้งความรู้และความสุขจากการที่ได้ทำกระทงของตนเอง

    ประทีป - ภาพ / กามารูเด็ง - ข่าว
บันทึกข้อมูลเมื่อ 26-11-2561
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 หน้า 3 / 14
 101.มอบเงินรางวัลกจาการแข่งขันทักษะวิชาการ ยะลา-ยาลัน[15/11/2561]
 102.ต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยะลาคนใหม่[13/11/2561]
 103.ต้อนรับคุณครูคนใหม่[12/11/2561]
 104.ต้อนรับครูคนใหม่โรงเรียนอนุบาลยะลา[09/11/2561]
 105.ต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยะลา[07/11/2561]
 106.โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ให้กับนักเรียนแกนนำ[25/09/2561]
 107.อบรมเชิงปฏิบัติการโดยการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในโรงเรียน[25/09/2561]
 108.ทำบุญวันครบรอบ 65 ปีวันสถาปนาโรงเรียนอนุบาลยะลา[19/09/2561]
 109.โครงการเด็กดีมีคุณธรรม (ตลาดนัดคนดีตามวิถีพอเพียง)และโครงการส่งเสริมการอ่าน(จุดประกายฝัน สร้างสรรค์รักการอ่าน)[16/09/2561]
 110.งานเกษียณอายุราชการ[13/09/2561]
 111.การนิเทศ ติดตาม และประเมินคุณภาพการศึกษา[02/09/2561]
 112.การแข่งขันวิชาการเพื่อเป็นตัวแทนศูนย์เครื่อข่ายเรืองวิทย์[20/08/2561]
 113.ประชุมคณะกรรมการศูนย์เครือข่ายเรืองวิทย์[12/08/2561]
 114.กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ[03/08/2561]
 115.กีฬา-กรีฑาชุมชนบัวสัมพันธ์[25/07/2561]
 116.ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรียนอนุบาลยะลา[24/07/2561]
 117.บันทึกเทปถวายพระพร[05/07/2561]
 118.คลีนิคทันตกรรม "หมอมังรักษ์ฟัน"ได้มอบรถเข็น 1 คัน และชุดแปรงฟัน[04/07/2561]
 119. วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 256[03/07/2561]
 120.กิจกรรมค่ายวัยใส่ ใส่ใจธรรมมะ[29/06/2561]
 121.วันสุนทรภู่[29/06/2561]
 122.กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก[29/06/2561]
 123.อบรมครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ศูนย์เครือข่ายไตรสัมพันธ์ ระหว่างวันที่19 - 20 มิถุนายน 2561[22/06/2561]
 124.แม่สีมอบธง ปี 2561[14/06/2561]
 125.กิจกรรมบริษัทเนสท์เล่(ไทย)จำกัด[14/06/2561]
 126.กิจกรรมใหว้ครู[08/06/2561]
 127.จับฉลากกีฬาสี ประจำปี 2561[01/06/2561]
 128.วันงดสูบบุหรี่โลก[31/05/2561]
 129.มอบเกียรติบัตรและโล่รางวัลให้กับนักเรียนคนเก่ง[24/05/2561]
 130.ประชุมผู้ปกครอง[23/05/2561]
 131.อบรมปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาและเอกสารประกอบหลักสูตร[26/03/2561]
 132.ปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบัตร ผู้จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6[20/03/2561]
 133.พิธีมอบวุฒิบัตรระดับปฐมวัย ปีที่3[19/03/2561]
 134.ครูระดับปฐมวัย เข้าร่วมสัมมนาและเปิดบ้านปฐมวัย ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561[14/03/2561]
 135.นักเรียนที่มีความซื่อสัตย์[09/03/2561]
 136.มอบเกียรติบัตร ให้นักเรียนที่มีจิตอาสา ปฏิบัตรหน้าที่ ยุวบรรณารักษ์ [09/03/2561]
 137.มอบเงินรางวัลและถ้วยรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันวอลเลย์บอล[08/03/2561]
 138.โครงการวินัยเด่น มารยาทงาม[08/03/2561]
 139.ประชุมสภาพบเพื่อน[27/02/2561]
 140.นางดุษฎี ศุกรวรรณ ข้าราชการบำนาญ อดีตครูโรงเรียนอนุบาลยะลา และครอบครัว ได้มอบเก้าอี้หินอ่อน[26/02/2561]
 141.โครงการค่ายกลางวัน "บัวสัมพันธ์"[26/02/2561]
 142.มอบเงิน ธานน้ำใจ จากคณะนักเรียน ผู้ปกครอง บุคลากรโรงเรียนอนุบาลยะลา[21/02/2561]
 143.มอบเกียตริบัตรวินัยดีเด่น[20/02/2561]
 144.มอบเกียรติบัตรการแข่งขัน วิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล [20/02/2561]
 145.แนะแนวศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2561[08/02/2561]
 146.รางวัลและความสำเร็จ[26/01/2561]
 147.รางวัลและความสำเร็จ[26/01/2561]
 148.ร่วมฟังสวดพระอภิธรรม[24/01/2561]
 149.พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามยุวกาชาด[24/01/2561]
 150.มโนราห์แอโรบิก[18/01/2561]


หน้าแรก