รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

สืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง
     22 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนอนุบาลยะลา ได้จัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ประวัติความเป็นมาของประเพณีลอยกระทง และได้ให้นักเรียนทุกสายชั้นเตรียมวัถุดิบมาประดิษฐ์กระทงของแต่ละคนเพื่อนำไปลอยตามสถานที่ต่างๆที่จัดเตรียมไว้ให้ ในคืนวันลอยกระทงซึ่งตรงกับวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 นักเรียนได้ทั้งความรู้และความสุขจากการที่ได้ทำกระทงของตนเอง

    ประทีป - ภาพ / กามารูเด็ง - ข่าว
บันทึกข้อมูลเมื่อ 26-11-2561
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 หน้า 3 / 15
 101.มอบเกียรติบัตรการแข่งขันวาดภาพวันเด็กแห่งชาติ[05/03/2561]
 102.โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา[24/02/2561]
 103.ค่ายกลางวัน"บัวสัมพันธ์"ประจำปีการศึกษา 2561[24/02/2561]
 104.กิจกรรม “ตลาดนัดคนดี ตามวิถีพอเพียง” [15/02/2561]
 105.เลือกตั้งสภานักเรียน[13/02/2561]
 106.กิจกรรมเชิดสิงโต เนื่องในวันเทศการวันตรุษจีน ปี 2562[31/01/2561]
 107.เรียนรู้สู่โลกกว้าง ชั้นอนุบาลปีที่ 2-3[28/01/2561]
 108.ประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2561[28/01/2561]
 109.กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย[28/01/2561]
 110.การสอบแข่งขันวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562[13/01/2561]
 111.ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ จัดโดยเทศบาลนครยะลา[13/01/2561]
 112.การแข่งขัน มหกรรมศิลปหัตกรรมนักเรียน วิชาการและเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 68 ณ จังหวัด ตรัง[12/01/2561]
 113.กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติโรงเรียนอนุบาลยะลา[12/01/2561]
 114. เข้ารับโล่รางวัล เด็กและเยาวชนดีเด่น[10/01/2561]
 115.ประชุมประจำเดือนธันวาคม พศ. 2561 ก้าวอย่างไรได้เรียนรู้อย่างมีความสุขด้วยห้องเรียนคุณภาพ[27/12/2561]
 116.ต้อนรับคณะเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษาโรงเรียนอนุบาลยะลา[15/12/2561]
 117.การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างองค์ความรู้การจัดการศึกษาปฐมวัย รุ่นที่ 3[13/12/2561]
 118.ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลยะลา[09/12/2561]
 119.มอบเกียรติบัตรนักเรียนคนเก่ง กิจกรรมห้องสมุด[07/12/2561]
 120.กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561[04/12/2561]
 121.ประชุมผู้ปกครอง[04/12/2561]
 122.มอบเกียรติบัตรให้นักเรียน[30/11/2561]
 123.กิจกรรม Big Cleaning Day[30/11/2561]
 124.ประชุมประจำเดือนโรงเรียนอนุบาลยะลา[29/11/2561]
 125.มอบเกียรติบัตร/รางวัลนักเรียนคนเก่งคณิตศาสตร์[27/11/2561]
 126.สืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง[26/11/2561]
 127.มอบรงวัลและเกียรติบัตรคนเก่งการทดสอบความรู้วิชาภาษาไทย[21/11/2561]
 128.แนะนำผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยะลาคนใหม่[21/11/2561]
 129.มอบเงินรางวัลกจาการแข่งขันทักษะวิชาการ ยะลา-ยาลัน[15/11/2561]
 130.ต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยะลาคนใหม่[13/11/2561]
 131.ต้อนรับคุณครูคนใหม่[12/11/2561]
 132.ต้อนรับครูคนใหม่โรงเรียนอนุบาลยะลา[09/11/2561]
 133.ต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยะลา[07/11/2561]
 134.โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ให้กับนักเรียนแกนนำ[25/09/2561]
 135.อบรมเชิงปฏิบัติการโดยการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในโรงเรียน[25/09/2561]
 136.ทำบุญวันครบรอบ 65 ปีวันสถาปนาโรงเรียนอนุบาลยะลา[19/09/2561]
 137.โครงการเด็กดีมีคุณธรรม (ตลาดนัดคนดีตามวิถีพอเพียง)และโครงการส่งเสริมการอ่าน(จุดประกายฝัน สร้างสรรค์รักการอ่าน)[16/09/2561]
 138.งานเกษียณอายุราชการ[13/09/2561]
 139.การนิเทศ ติดตาม และประเมินคุณภาพการศึกษา[02/09/2561]
 140.การแข่งขันวิชาการเพื่อเป็นตัวแทนศูนย์เครื่อข่ายเรืองวิทย์[20/08/2561]
 141.ประชุมคณะกรรมการศูนย์เครือข่ายเรืองวิทย์[12/08/2561]
 142.กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ[03/08/2561]
 143.กีฬา-กรีฑาชุมชนบัวสัมพันธ์[25/07/2561]
 144.ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรียนอนุบาลยะลา[24/07/2561]
 145.บันทึกเทปถวายพระพร[05/07/2561]
 146.คลีนิคทันตกรรม "หมอมังรักษ์ฟัน"ได้มอบรถเข็น 1 คัน และชุดแปรงฟัน[04/07/2561]
 147. วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 256[03/07/2561]
 148.กิจกรรมค่ายวัยใส่ ใส่ใจธรรมมะ[29/06/2561]
 149.วันสุนทรภู่[29/06/2561]
 150.กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก[29/06/2561]


หน้าแรก