รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

มอบเกียรติบัตร/รางวัลนักเรียนคนเก่งคณิตศาสตร์
     26 พฤศจิกายน 2561 นายไพศาล  ว่องภาณุสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยะลาได้มอบรางวัลและเกียรติบัตรให้กับนักเรียนคนเก่งที่เข้าแข่งขันและทดสอบความรู้ด้านคณิตศาสตร์ ดังนี้
1.การแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมุงกุฎ ครั้งที่ 20 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี กรุงเทพมหานคร ผลการแข่งขัน
-ได้รับรางวัลชมเชย ระดับชั้น ป.1-3 ด.ช พงศพล  เหลื่องภัทรวงศ์
 รางวัลผ่านเกณฑ์  ระดับชั้น   ป.1-3 ด.ช ปวริศ  ชูทอง
-ได้รับรางวัลชมเชย  ระดับชั้น ป.4-6 ด.ช พัสกร  จิรรัตนโสภา
2.การทอสอบความรู้ทางคณิตศาสตร์ ของบริษัทท๊อปเทสต์ เซนเตอร์ จำกัด ผลการทดสอบ
-ได้รับรางวัลที่ 1 ระดับประเทศ          ระดับชั้น ป.3    ด.ช พงศพล  เหลืองภัทรวงศ์
-ได้รับรางวัลที่ 1 ระดับภาคใต้           ระดับชั้น ป.5    ด.ช ภัทรพล  อัมพวา
                                                      ระดับชั้น ป.6    ด.ช พัสกร    จิรรัตนโสภา
-ได้รับรางวัลที่ 1 ระดับจังหวัดยะลา    ระดับชั้น ป.3    ด.ช ฐิติวรภา บุญปถัมภ์
                                                      ระดับชั้น ป.4    ด.ช วิชวินทร์  ไชยนาพงศ์
                                                      ระดับชั้น ป.5    ด.ช คุณานนต์  หนูสอน
                                                      ระดับชั้น ป.6    ด.ช โชกุล      โยธี

   ประทีป - ภาพ / กามารูเด็ง - ข่าว
บันทึกข้อมูลเมื่อ 27-11-2561
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 หน้า 1 / 14
 1.ถวายเทียนพรรษา ณ วัดพุทธภูมิ (พระอารามหลวง)[15/07/2561]
 2.จัดทำเทียนพรรษา และร่วมพิธีสมโภชเทียนพรรษา [12/07/2561]
 3.บันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562[11/07/2561]
 4.ทำบุญ ถวายภัตตาหารเพล ณ วัดดิตถมงคล (วัดท่าสาป) [11/07/2561]
 5.การแข่งขันกรีฑา “ชุมชนบัวสัมพันธ์” ประจำปี 2562 [08/07/2561]
 6.กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก[01/07/2561]
 7.กิจกรรมวันสุนทรภู่ กวีเอกของโลก[01/07/2561]
 8.กิจกรรมพิธีหล่อเทียนพรรษา เนื่องในประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562[01/07/2561]
 9.วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562[01/07/2561]
 10.ประเมินขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ[01/07/2561]
 11.ประชุมประจำเดือนและร่วมกันปรึกษาหารือในกิจกรรมของโรงเรียนอนุบาลยะลา[30/06/2561]
 12. ประชุมพัฒนาประสิทธิภาพข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ศูนย์เครือข่ายเรืองวิทย์ ประจำปี 2562[30/06/2561]
 13.การแข่งขันกีฬา “ชุมชนบัวสัมพันธ์” ประจำปี 2562 [23/06/2561]
 14.การอบรมผู้บริหารสถานศึกษาและครูปฐมวัยผ่านระบบทางไกล[23/06/2561]
 15.ประเมินข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา[22/06/2561]
 16.ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562[16/06/2561]
 17.จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ปี 2562[16/06/2561]
 18.นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562[13/06/2561]
 19.มอบเกียรติ โครงการทดสอบความรู้ pre - ประถมศึกษา ( ป.2 - ป.6) ประจำปีการศึกษา 2561[13/06/2561]
 20.การอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกล หลักสูตรการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการเทคโนโลยีในระดับปฐมวัย[10/06/2561]
 21.จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก[06/06/2561]
 22.ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลยะลา[17/05/2561]
 23.ประชุมเตรียมความพร้อม ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562[17/05/2561]
 24.บรรยากาศการเปิดภาคเรียนใหม่ของโรงเรียนอนุบาลยะลา[16/05/2561]
 25.ประเมินความพร้อมและบรรยากาศห้องเรียนก่อนเปิดภาคเรียน[16/05/2561]
 26.การพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอนุบาลยะลา[08/05/2561]
 27.รับเกียรติบัตรผลการทดสอบระดับชาติ (ONET)[03/05/2561]
 28.อนุบาล 14 จังหวัดภาคใต้ "อนุบาลประสานใจ" ครั้งที่ 15 ณ สนามกีฬารัชกิจประการ จ. สตูล[03/04/2561]
 29.ประชุมก่อนปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2561[29/03/2561]
 30.ผลการสอบ ONET ของโรงเรียนอนุบาลยะลา ปีการศึกษา 2561[25/03/2561]
 31.บัณฑิตน้อยและปัจฉิมนิเทศนักเรียนที่จบการศึกษา[21/03/2561]
 32.มอบเกียรติบัตรนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู[19/03/2561]
 33.จับฉลากนักเรียนเช้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1[19/03/2561]
 34.เดินรณรงค์เลือกตั้งของโรงเรียนอนุบาลยะลา[15/03/2561]
 35.โครงการบริหารจัดการขยะในโรงเรียนอนุบาลยะลา[06/03/2561]
 36.มอบเกียรติบัตรการแข่งขันวาดภาพวันเด็กแห่งชาติ[05/03/2561]
 37.โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา[24/02/2561]
 38.ค่ายกลางวัน"บัวสัมพันธ์"ประจำปีการศึกษา 2561[24/02/2561]
 39.กิจกรรม “ตลาดนัดคนดี ตามวิถีพอเพียง” [15/02/2561]
 40.เลือกตั้งสภานักเรียน[13/02/2561]
 41.กิจกรรมเชิดสิงโต เนื่องในวันเทศการวันตรุษจีน ปี 2562[31/01/2561]
 42.เรียนรู้สู่โลกกว้าง ชั้นอนุบาลปีที่ 2-3[28/01/2561]
 43.ประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2561[28/01/2561]
 44.กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย[28/01/2561]
 45.การสอบแข่งขันวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562[13/01/2561]
 46.ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ จัดโดยเทศบาลนครยะลา[13/01/2561]
 47.การแข่งขัน มหกรรมศิลปหัตกรรมนักเรียน วิชาการและเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 68 ณ จังหวัด ตรัง[12/01/2561]
 48.กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติโรงเรียนอนุบาลยะลา[12/01/2561]
 49. เข้ารับโล่รางวัล เด็กและเยาวชนดีเด่น[10/01/2561]
 50.ประชุมประจำเดือนธันวาคม พศ. 2561 ก้าวอย่างไรได้เรียนรู้อย่างมีความสุขด้วยห้องเรียนคุณภาพ[27/12/2561]


หน้าแรก