รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

มอบเกียรติบัตร/รางวัลนักเรียนคนเก่งคณิตศาสตร์
     26 พฤศจิกายน 2561 นายไพศาล  ว่องภาณุสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยะลาได้มอบรางวัลและเกียรติบัตรให้กับนักเรียนคนเก่งที่เข้าแข่งขันและทดสอบความรู้ด้านคณิตศาสตร์ ดังนี้
1.การแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมุงกุฎ ครั้งที่ 20 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี กรุงเทพมหานคร ผลการแข่งขัน