รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

มอบเกียรติบัตรให้นักเรียน
    วันศุกร์ ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 นายไพศาล ว่องภาณุสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยะลา มอบเกียรติบัตรให้นักเรียนจำนวน 32 คน ที่มีจิตสาธารณะ เรื่องความซื่อสัตย์เพื่อเสริมแรง และสร้างขวัญกำลังใจ ให้กับนักเรียนทั้ง 32 คน และคนอื่นๆ ให้ยึดมั่นในคุณธรรมและแสดงออกเป็นจริยธรรมต่อไป

ประทีป-ภาพ / เกรียงศักดิ์ - ข่าว
บันทึกข้อมูลเมื่อ 30-11-2561
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 หน้า 11 / 14
 501.แห่เทียนพรรษา[09/07/2561]
 502.มอบเกียรติบัตร[09/07/2561]
 503.นักเรียนตัวอย่าง[09/07/2561]
 504.กิจกรรมสมโภชเทียนพรรษา ประจำปี 2557[08/07/2561]
 505.โครงการเด็กดีมีคุณธรรมนำความสุข[03/07/2561]
 506.พิธีเปิดโครงการค่ายพุทธบุตร[02/07/2561]
 507.สอบคัดเลือกครูอัตราจ้างวิชาเอกปฐมวัย[27/06/2561]
 508.ประชุมผู้ปกครองนักเรียนมุสลิม (ครัวฮาลาล)[27/06/2561]
 509.การจัดการเรียนการสอนแบบมอนเทสเซอรี่ ระดับปฐมวัย[26/06/2561]
 510.วันต่อต้านยาเสพติดโลก[26/06/2561]
 511.มอบเกียรติบัตร[26/06/2561]
 512.โครงการตอบปัญหาทางศาสนาของเยาวชน[26/06/2561]
 513.กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2557[25/06/2561]
 514.มอบเกียรติบัตร[25/06/2561]
 515.โครงการครู 5 นาที[25/06/2561]
 516.รับโล่ห์อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์[23/06/2561]
 517.อบรมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา[21/06/2561]
 518.ผลการแข่งขันทักษะวิชาการวันภาษาไทย[20/06/2561]
 519.การแข่งขันทักษะวิชาการ[20/06/2561]
 520.รับถ้วยรางวัล[20/06/2561]
 521.ประชุมตัวแทนผู้ปกครองห้องเรียน[19/06/2561]
 522.วันสถาปนาลูกเสือไทย[19/06/2561]
 523.มอบเกียรติบัตร[19/06/2561]
 524.ประชุมผู้ปกครองสีม่วง[18/06/2561]
 525.ผู้ปกครองสนับสนุนพัดลม และเครื่องปริ้น[18/06/2561]
 526.ตรวจสุขภาพนักเรียน[18/06/2561]
 527.ศึกษาดูงาน[17/06/2561]
 528.กิจกรรมนำเสนอผลการใช้สื่อการสอน[16/06/2561]
 529.พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557[12/06/2561]
 530.ประชุมคณะกรรมการสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โครงการสายสัมพันธ์สู่ใยรัก[11/06/2561]
 531.ประชุมผู้ปกครองห้องอังกฤษเข้ม[09/06/2561]
 532.อบรมอาสาจราจร[05/06/2561]
 533.ขวัญและกำลังใจบุคลากร[05/06/2561]
 534.เตรียมเปิดกอง ลูกเสือ เนตรนารี[04/06/2561]
 535.ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2557[31/05/2561]
 536.กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก (31 พฤษภาคม 2557)[30/05/2561]
 537.มอบธงสีกีฬา-กรีฑา บัวสัมพันธ์[29/05/2561]
 538.การสร้างขวัญและกำลังใจ[28/05/2561]
 539.จับฉลากกีฬา กรีฑา บัวสัมพันธ์[28/05/2561]
 540.ขอแสดงความยินดี[28/05/2561]
 541.สาธิตการสอนแบบมอนเทสเซอรี่[27/05/2561]
 542.ประชุมผู้บริหารและคณะครูปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลประจำเขตพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้[27/05/2561]
 543.ประเมินครู คศ.3[22/05/2561]
 544.การนำเสนอผลงานเวทีศักยภาพผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับภูมิภาค (ภาคใต้)[20/05/2561]
 545.ประชุมประจำสัปดาห์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1[16/05/2561]
 546.ต้อนรับอาจารย์ลัญจนา อาเซ็งมาแบ [15/05/2561]
 547.ต้อนรับผู้ปกครองและนักเรียน วันเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2557[15/05/2561]
 548.ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกสอน[15/05/2561]
 549.ประเมินห้องเรียน ตามโครงการ 5 ส.[15/05/2561]
 550.มอบเกียรติบัตรวิจัยชั้นเรียน ปีการศึกษา 2556[15/05/2561]


หน้าแรก