รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

มอบเกียรติบัตรให้นักเรียน
    วันศุกร์ ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 นายไพศาล ว่องภาณุสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยะลา มอบเกียรติบัตรให้นักเรียนจำนวน 32 คน ที่มีจิตสาธารณะ เรื่องความซื่อสัตย์เพื่อเสริมแรง และสร้างขวัญกำลังใจ ให้กับนักเรียนทั้ง 32 คน และคนอื่นๆ ให้ยึดมั่นในคุณธรรมและแสดงออกเป็นจริยธรรมต่อไป

ประทีป-ภาพ / เกรียงศักดิ์ - ข่าว
บันทึกข้อมูลเมื่อ 30-11-2561
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 หน้า 12 / 14
 551.ประชุมคณะครูและบุคลากรโรงเรียนอนุบาลยะลาก่อนเปิดภาคเรียน[15/05/2561]
 552.ทัศนศึกษา ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์[07/04/2561]
 553.เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอนุบาลประสานใจ 14 จังหวัดภาคใต้[07/04/2561]
 554.นักเรียนได้คะแแนน O-net วิชาคณิตศาสตร์เต็ม 100 คะแนน[26/03/2561]
 555.ปัจฉิมนิเทศและรับประกาศนียบัตร[25/03/2561]
 556.พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อยโรงเรียนอนุบาลยะลา[16/03/2561]
 557.โครงการโรงเรียนสีขาว[25/02/2561]
 558.ความภูมิใจระดับชาติ โรงเรียนอนุบาลยะลา[24/02/2561]
 559.โครงการทดสอบ PRE-GIFTED & EP ประจำปีการศึกษา 2556[13/02/2561]
 560.โครงการประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ (TME) ประจำปี 2556[13/02/2561]
 561.กิจกรรมค่ายวัยใส ใส่ใจ ธรรมะ[11/02/2561]
 562.กิจกรรมค่ายวัยใส ใส่ใจ ธรรมะ[10/02/2561]
 563.กิจกรรมค่ายวัยใส ใส่ใจ ธรรมะ[10/02/2561]
 564.กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา[10/02/2561]
 565.กิจกรรมค่ายวัยใส ใส่ใจ ธรรมะ[05/02/2561]
 566.กิจกรรมค่ายวัยใส ใส่ใจ ธรรมะ[05/02/2561]
 567.กิจกรรมทำบุญตักบาตร[22/01/2561]
 568.ประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา 2556[22/01/2561]
 569.กิจกรรมวันครู 2557 (ภาคค่ำ)[20/01/2561]
 570.กิจกรรมวันครู 2557 (ภาคเช้า)[20/01/2561]
 571.กิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อ[17/01/2561]
 572.กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557[10/01/2561]
 573.กิจกรรม 15 ปี มูลนิธิยุวทูตความดี[07/01/2561]
 574.กิจกรรมมอบของขวัญอวยพรปีใหม่ 2557[27/12/2561]
 575.กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2557[27/12/2561]
 576.โครงการทดสอบความรู้วิชา สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ครั้งที่ 17 ปีการศึกษา 2556 ของบริษัท เสริมปัญญา [27/12/2561]
 577.กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2557[26/12/2561]
 578.โครงการอบรมลูกเสือจราจร [25/12/2561]
 579.กิจกรรมทำบุญตักบาตร [24/12/2561]
 580.การแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างโรงเรียน โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย YMC 2013 ครั้งที่ 1[24/12/2561]
 581.เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง[20/12/2561]
 582.นิเทศติดตาม[19/12/2561]
 583.ขอแสดงความชื่นชมยินดี[19/12/2561]
 584.ประชุมผู้ปกครองนักเรียน[15/12/2561]
 585.โครงการทดสอบวัดความสามารถทางวิชาการ วิชาภาษาไทย ของบริษัท เสริมปัญญา [13/12/2561]
 586.รางวัลเหรียญเงิน คณิตศาสตร์โอลิมปิค ณ ประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์[09/12/2561]
 587.งานเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จังหวัดยะลา[06/12/2561]
 588.งานเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ของเทศบาลนครยะลา[04/12/2561]
 589.กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ห้วฯ[04/12/2561]
 590.ประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา 2556[03/12/2561]
 591.เด็กชายธัชพล จิรรัตนโสภา (น้องเผิง) คว้าเหรียญเงินคณิตศาสตร์โอลิมปิค ณ ประเทศฟิลิปปินส์[02/12/2561]
 592.ตัวแทนนักเรียนประเทศไทยแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิค ณ ประเทศฟิลิปปินส์[29/11/2561]
 593.นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมภาคใต้ ครั้งที่ 63 ณ จังหวัดพัทลุง[18/11/2561]
 594.โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์[19/11/2561]
 595.กิจกรรมลอยกระทง ประจำปี 2556[15/11/2561]
 596.ศิษย์เก่าคนเก่ง[15/11/2561]
 597.เกียรติประวัติและความภาคภูมิใจ[14/11/2561]
 598.โครงการทดสอบวัดความสามารถทางวิชาการ วิชาคณิตศาสตร์ [13/11/2561]
 599.เด็กชายธัชพล จิรรัตนโสภา ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนนักเรียนไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก[13/11/2561]
 600.ต้อนรับครูปราณี เลิศพงศ์พิรุฬห์[08/11/2561]


หน้าแรก