รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

มอบเกียรติบัตรให้นักเรียน
    วันศุกร์ ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 นายไพศาล ว่องภาณุสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยะลา มอบเกียรติบัตรให้นักเรียนจำนวน 32 คน ที่มีจิตสาธารณะ เรื่องความซื่อสัตย์เพื่อเสริมแรง และสร้างขวัญกำลังใจ ให้กับนักเรียนทั้ง 32 คน และคนอื่นๆ ให้ยึดมั่นในคุณธรรมและแสดงออกเป็นจริยธรรมต่อไป

ประทีป-ภาพ / เกรียงศักดิ์ - ข่าว
บันทึกข้อมูลเมื่อ 30-11-2561
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 หน้า 14 / 14
 651.การประกวดทักษะการเรียนรู้พุทธศาสนา [12/07/2561]
 652.ร่วมกิจกรรมตอบปัญหาศาสนาเยาวชน[12/07/2561]
 653.คนเก่งคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์[04/07/2561]
 654.กีฬาชุมชนบัวสัมพันธ์[29/06/2561]
 655.กีฬา กีฬา เป็นยาวิเศษ[20/06/2561]
 656.ประเมินวิทยฐานะ ชำนาญการ[18/06/2561]
 657.แสดงมายากล[13/06/2561]
 658.พิธีไหว้ครู[13/06/2561]
 659.งานเลี้ยงส่งครูย้าย[12/06/2561]
 660.วันงดสูบบุหรี่โลก[31/05/2561]
 661.วงออร์เคสตร้าเทศบาลนครยะลา[30/05/2561]
 662.โครงการอาสาจราจร[30/05/2561]
 663.วันวิสาขบูชา[30/05/2561]
 664.บรรยากาศวันเปิดภาคเรียน[15/05/2561]
 665.กิจกรรม 5 ส[14/05/2561]
 666.อบรม in-office[09/05/2561]
 667.จำหน่ายอุปกรณ์การเรียน[09/05/2561]
 668.พ่นยากันยุง[08/05/2561]
 669.ประชุมก่อนเปิดภาคเรียน[08/05/2561]
 670.หนำไพรวัลย์[02/04/2561]
 671.งานกีฬาอนุบาล 14 จังหวัดภาคใต้[02/04/2561]
 672.ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6[27/03/2561]
 673.บัณฑิตน้อย...ปีการศึกษา 2555[25/03/2561]


หน้าแรก