รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

มอบเกียรติบัตรให้นักเรียน
    วันศุกร์ ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 นายไพศาล ว่องภาณุสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยะลา มอบเกียรติบัตรให้นักเรียนจำนวน 32 คน ที่มีจิตสาธารณะ เรื่องความซื่อสัตย์เพื่อเสริมแรง และสร้างขวัญกำลังใจ ให้กับนักเรียนทั้ง 32 คน และคนอื่นๆ ให้ยึดมั่นในคุณธรรมและแสดงออกเป็นจริยธรรมต่อไป

ประทีป-ภาพ / เกรียงศักดิ์ - ข่าว
บันทึกข้อมูลเมื่อ 30-11-2561
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 หน้า 2 / 14
 51.เดินรณรงค์เลือกตั้งของโรงเรียนอนุบาลยะลา[15/03/2561]
 52.โครงการบริหารจัดการขยะในโรงเรียนอนุบาลยะลา[06/03/2561]
 53.มอบเกียรติบัตรการแข่งขันวาดภาพวันเด็กแห่งชาติ[05/03/2561]
 54.โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา[24/02/2561]
 55.ค่ายกลางวัน"บัวสัมพันธ์"ประจำปีการศึกษา 2561[24/02/2561]
 56.กิจกรรม “ตลาดนัดคนดี ตามวิถีพอเพียง” [15/02/2561]
 57.เลือกตั้งสภานักเรียน[13/02/2561]
 58.กิจกรรมเชิดสิงโต เนื่องในวันเทศการวันตรุษจีน ปี 2562[31/01/2561]
 59.เรียนรู้สู่โลกกว้าง ชั้นอนุบาลปีที่ 2-3[28/01/2561]
 60.ประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2561[28/01/2561]
 61.กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย[28/01/2561]
 62.การสอบแข่งขันวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562[13/01/2561]
 63.ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ จัดโดยเทศบาลนครยะลา[13/01/2561]
 64.การแข่งขัน มหกรรมศิลปหัตกรรมนักเรียน วิชาการและเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 68 ณ จังหวัด ตรัง[12/01/2561]
 65.กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติโรงเรียนอนุบาลยะลา[12/01/2561]
 66. เข้ารับโล่รางวัล เด็กและเยาวชนดีเด่น[10/01/2561]
 67.ประชุมประจำเดือนธันวาคม พศ. 2561 ก้าวอย่างไรได้เรียนรู้อย่างมีความสุขด้วยห้องเรียนคุณภาพ[27/12/2561]
 68.ต้อนรับคณะเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษาโรงเรียนอนุบาลยะลา[15/12/2561]
 69.การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างองค์ความรู้การจัดการศึกษาปฐมวัย รุ่นที่ 3[13/12/2561]
 70.ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลยะลา[09/12/2561]
 71.มอบเกียรติบัตรนักเรียนคนเก่ง กิจกรรมห้องสมุด[07/12/2561]
 72.กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561[04/12/2561]
 73.ประชุมผู้ปกครอง[04/12/2561]
 74.มอบเกียรติบัตรให้นักเรียน[30/11/2561]
 75.กิจกรรม Big Cleaning Day[30/11/2561]
 76.ประชุมประจำเดือนโรงเรียนอนุบาลยะลา[29/11/2561]
 77.มอบเกียรติบัตร/รางวัลนักเรียนคนเก่งคณิตศาสตร์[27/11/2561]
 78.สืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง[26/11/2561]
 79.มอบรงวัลและเกียรติบัตรคนเก่งการทดสอบความรู้วิชาภาษาไทย[21/11/2561]
 80.แนะนำผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยะลาคนใหม่[21/11/2561]
 81.มอบเงินรางวัลกจาการแข่งขันทักษะวิชาการ ยะลา-ยาลัน[15/11/2561]
 82.ต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยะลาคนใหม่[13/11/2561]
 83.ต้อนรับคุณครูคนใหม่[12/11/2561]
 84.ต้อนรับครูคนใหม่โรงเรียนอนุบาลยะลา[09/11/2561]
 85.ต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยะลา[07/11/2561]
 86.โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ให้กับนักเรียนแกนนำ[25/09/2561]
 87.อบรมเชิงปฏิบัติการโดยการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในโรงเรียน[25/09/2561]
 88.ทำบุญวันครบรอบ 65 ปีวันสถาปนาโรงเรียนอนุบาลยะลา[19/09/2561]
 89.โครงการเด็กดีมีคุณธรรม (ตลาดนัดคนดีตามวิถีพอเพียง)และโครงการส่งเสริมการอ่าน(จุดประกายฝัน สร้างสรรค์รักการอ่าน)[16/09/2561]
 90.งานเกษียณอายุราชการ[13/09/2561]
 91.การนิเทศ ติดตาม และประเมินคุณภาพการศึกษา[02/09/2561]
 92.การแข่งขันวิชาการเพื่อเป็นตัวแทนศูนย์เครื่อข่ายเรืองวิทย์[20/08/2561]
 93.ประชุมคณะกรรมการศูนย์เครือข่ายเรืองวิทย์[12/08/2561]
 94.กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ[03/08/2561]
 95.กีฬา-กรีฑาชุมชนบัวสัมพันธ์[25/07/2561]
 96.ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรียนอนุบาลยะลา[24/07/2561]
 97.บันทึกเทปถวายพระพร[05/07/2561]
 98.คลีนิคทันตกรรม "หมอมังรักษ์ฟัน"ได้มอบรถเข็น 1 คัน และชุดแปรงฟัน[04/07/2561]
 99. วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 256[03/07/2561]
 100.กิจกรรมค่ายวัยใส่ ใส่ใจธรรมมะ[29/06/2561]


หน้าแรก