รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

มอบเกียรติบัตรให้นักเรียน
    วันศุกร์ ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 นายไพศาล ว่องภาณุสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยะลา มอบเกียรติบัตรให้นักเรียนจำนวน 32 คน ที่มีจิตสาธารณะ เรื่องความซื่อสัตย์เพื่อเสริมแรง และสร้างขวัญกำลังใจ ให้กับนักเรียนทั้ง 32 คน และคนอื่นๆ ให้ยึดมั่นในคุณธรรมและแสดงออกเป็นจริยธรรมต่อไป

ประทีป-ภาพ / เกรียงศักดิ์ - ข่าว
บันทึกข้อมูลเมื่อ 30-11-2561
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 หน้า 3 / 14
 101.วันสุนทรภู่[29/06/2561]
 102.กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก[29/06/2561]
 103.อบรมครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ศูนย์เครือข่ายไตรสัมพันธ์ ระหว่างวันที่19 - 20 มิถุนายน 2561[22/06/2561]
 104.แม่สีมอบธง ปี 2561[14/06/2561]
 105.กิจกรรมบริษัทเนสท์เล่(ไทย)จำกัด[14/06/2561]
 106.กิจกรรมใหว้ครู[08/06/2561]
 107.จับฉลากกีฬาสี ประจำปี 2561[01/06/2561]
 108.วันงดสูบบุหรี่โลก[31/05/2561]
 109.มอบเกียรติบัตรและโล่รางวัลให้กับนักเรียนคนเก่ง[24/05/2561]
 110.ประชุมผู้ปกครอง[23/05/2561]
 111.อบรมปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาและเอกสารประกอบหลักสูตร[26/03/2561]
 112.ปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบัตร ผู้จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6[20/03/2561]
 113.พิธีมอบวุฒิบัตรระดับปฐมวัย ปีที่3[19/03/2561]
 114.ครูระดับปฐมวัย เข้าร่วมสัมมนาและเปิดบ้านปฐมวัย ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561[14/03/2561]
 115.นักเรียนที่มีความซื่อสัตย์[09/03/2561]
 116.มอบเกียรติบัตร ให้นักเรียนที่มีจิตอาสา ปฏิบัตรหน้าที่ ยุวบรรณารักษ์ [09/03/2561]
 117.มอบเงินรางวัลและถ้วยรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันวอลเลย์บอล[08/03/2561]
 118.โครงการวินัยเด่น มารยาทงาม[08/03/2561]
 119.ประชุมสภาพบเพื่อน[27/02/2561]
 120.นางดุษฎี ศุกรวรรณ ข้าราชการบำนาญ อดีตครูโรงเรียนอนุบาลยะลา และครอบครัว ได้มอบเก้าอี้หินอ่อน[26/02/2561]
 121.โครงการค่ายกลางวัน "บัวสัมพันธ์"[26/02/2561]
 122.มอบเงิน ธานน้ำใจ จากคณะนักเรียน ผู้ปกครอง บุคลากรโรงเรียนอนุบาลยะลา[21/02/2561]
 123.มอบเกียตริบัตรวินัยดีเด่น[20/02/2561]
 124.มอบเกียรติบัตรการแข่งขัน วิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล [20/02/2561]
 125.แนะแนวศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2561[08/02/2561]
 126.รางวัลและความสำเร็จ[26/01/2561]
 127.รางวัลและความสำเร็จ[26/01/2561]
 128.ร่วมฟังสวดพระอภิธรรม[24/01/2561]
 129.พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามยุวกาชาด[24/01/2561]
 130.มโนราห์แอโรบิก[18/01/2561]
 131.เด็กประพฤติดีมีค่านิยม[18/01/2561]
 132.กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561[18/01/2561]
 133.ประเมินนักเรียนรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2560[18/01/2561]
 134.เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ[18/01/2561]
 135.บริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย[06/12/2561]
 136.ประชุมประธานศูนย์เครือข่าย และคณะกรรมการที่ปรึกษา สังกัด สพป.ยล.1[06/12/2561]
 137.ทำบุญตักบาตร[06/12/2561]
 138.สวัสดีปีใหม่ 2561[04/12/2561]
 139.วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี ๒๕๖๐[28/11/2561]
 140.รางวัลชนะเลิศวอลเลย์บอลหญิง รายการวิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล[27/11/2561]
 141.เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษา[23/11/2561]
 142.ประเมินนักเรียนรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2560[18/11/2561]
 143.ประชุมผู้ปกครอง[18/11/2561]
 144.กิจกรรมอำลานักเรียน[29/09/2561]
 145.งานเลี้ยงเกษียณ ประจำปี 2560[28/09/2561]
 146.มุทิตาจิต ศิษย์อภิวันท์บูชาครู[27/09/2561]
 147.ทำบุญครบรอบ 64 ปี วันสถาปนาโรงเรียน และในโอกาสข้าราชการครูเกษียณอายุราชการ[19/09/2561]
 148.เกษียณอายุ[15/09/2561]
 149.มุทิตาจิตผู้บริหารและครูโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้[11/09/2561]
 150.งานเกษียณศูนย์เครือข่ายเรืองวิทย์[11/09/2561]


หน้าแรก