รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

มอบเกียรติบัตรให้นักเรียน
    วันศุกร์ ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 นายไพศาล ว่องภาณุสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยะลา มอบเกียรติบัตรให้นักเรียนจำนวน 32 คน ที่มีจิตสาธารณะ เรื่องความซื่อสัตย์เพื่อเสริมแรง และสร้างขวัญกำลังใจ ให้กับนักเรียนทั้ง 32 คน และคนอื่นๆ ให้ยึดมั่นในคุณธรรมและแสดงออกเป็นจริยธรรมต่อไป

ประทีป-ภาพ / เกรียงศักดิ์ - ข่าว
บันทึกข้อมูลเมื่อ 30-11-2561
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 หน้า 5 / 14
 201.แจกเหรียญวิทยุการบิน[09/09/2561]
 202.กิจกรรมวันอาเซียน[06/09/2561]
 203.กิจกรรมมุทิตาจิต 2559[06/09/2561]
 204.ประเมินโครงการมาตรฐานห้องสมุด[31/08/2561]
 205.สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ 2559[22/08/2561]
 206.ถวายพระพร "12 สิงหาพระบรมราชินีนาถ"[15/08/2561]
 207.กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ[11/08/2561]
 208.พิธีวางพานพุ่มสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร[11/08/2561]
 209.กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติและสัปดาห์ห้องสมุด[08/08/2561]
 210.การแข่งขันกรีฑาชุมชนบัวสัมพันธ์ 2559[02/08/2561]
 211.การแข่งขันกีฬา ชุมชนบัวสัมพันธ์ 2559[01/08/2561]
 212.ร่วมบันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพร 12 สิงหามหาราชินี[15/07/2561]
 213.ถวายเทียนพรรษา[14/07/2561]
 214.สมโภชเทียนพรรษา[13/07/2561]
 215.ตรวจราชการ[13/07/2561]
 216.อบรม"แนวทางปฏิบัติการประเมินพัฒนาการเด็กตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย[13/07/2561]
 217.วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ[01/07/2561]
 218.ทำบุญตักบาตร[24/06/2561]
 219.ประชุมผู้ปกครองกีฬาสี[24/06/2561]
 220.ประกวดระเบียบแถว ลูกเสือ เนตรนารี ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2559[23/06/2561]
 221.ประชุมผู้ปกครองสีเหลือง[22/06/2561]
 222.มอบธงสีกีฬา-กรีฑา บัวสัมพันธ์[20/06/2561]
 223.รำลึกคุรุวีรชนชายแดนใต้ ครั้งที่ 7[16/06/2561]
 224.แถลงข่าว[16/06/2561]
 225.แข่งขันทักษะวิชาการ[13/06/2561]
 226.กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก[10/06/2561]
 227.กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา2559[09/06/2561]
 228.ขวัญและกำลังใจ[09/06/2561]
 229.รับครูใหม่[09/06/2561]
 230.มอบเกียรติบัตร[08/06/2561]
 231.มอบเกียรติบัตร[08/06/2561]
 232.ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559[07/06/2561]
 233.เตรียมงานวิชาการ[07/06/2561]
 234.เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559[07/06/2561]
 235.ประเมิน 5 ส.[07/06/2561]
 236.จำหน่ายอุปกรณ์การเรียน[07/06/2561]
 237.อบรมเชิงปฏิบัติการ[07/06/2561]
 238.กิจกรรมปัจฉิม[26/03/2561]
 239.คัดเลือกนักเรียนห้อง IEP[23/03/2561]
 240.กิจกรรมค่าย English Camp[17/03/2561]
 241.ร่วมกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ[11/03/2561]
 242.การสอบ NT นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3[11/03/2561]
 243.มอบเกียรติบัตรวินัยนักเรียน[11/03/2561]
 244.มอบเกียรติบัตรกิจกรรมสภานักเรียน[11/03/2561]
 245.มอบเกียรติบัตรยุวบรรณารักษ์[11/03/2561]
 246.คัดเลือกนักเรียนห้อง IEP[08/03/2561]
 247.โครงการพัฒนาสื่อ[08/03/2561]
 248.บัณฑิตน้อย[08/03/2561]
 249.มอบเกียรติบัตรบัณฑิตแนะแนว[04/03/2561]
 250.มอบเกียรติบัตร[04/03/2561]


หน้าแรก