รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

มอบเกียรติบัตรให้นักเรียน
    วันศุกร์ ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 นายไพศาล ว่องภาณุสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยะลา มอบเกียรติบัตรให้นักเรียนจำนวน 32 คน ที่มีจิตสาธารณะ เรื่องความซื่อสัตย์เพื่อเสริมแรง และสร้างขวัญกำลังใจ ให้กับนักเรียนทั้ง 32 คน และคนอื่นๆ ให้ยึดมั่นในคุณธรรมและแสดงออกเป็นจริยธรรมต่อไป

ประทีป-ภาพ / เกรียงศักดิ์ - ข่าว
บันทึกข้อมูลเมื่อ 30-11-2561
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 หน้า 6 / 14
 251.อบรมเชิงปฏิบัติการ[07/06/2561]
 252.กิจกรรมปัจฉิม[26/03/2561]
 253.คัดเลือกนักเรียนห้อง IEP[23/03/2561]
 254.กิจกรรมค่าย English Camp[17/03/2561]
 255.ร่วมกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ[11/03/2561]
 256.การสอบ NT นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3[11/03/2561]
 257.มอบเกียรติบัตรวินัยนักเรียน[11/03/2561]
 258.มอบเกียรติบัตรกิจกรรมสภานักเรียน[11/03/2561]
 259.มอบเกียรติบัตรยุวบรรณารักษ์[11/03/2561]
 260.คัดเลือกนักเรียนห้อง IEP[08/03/2561]
 261.โครงการพัฒนาสื่อ[08/03/2561]
 262.บัณฑิตน้อย[08/03/2561]
 263.มอบเกียรติบัตรบัณฑิตแนะแนว[04/03/2561]
 264.มอบเกียรติบัตร[04/03/2561]
 265.มอบเกียรติบัตรเสริมปัญญา[01/03/2561]
 266.มอบเกียรติบัตรโครงการโรงเรียนสีเขียว[01/03/2561]
 267.มอบเกียรติบัตรโครงการประกวดวินัยดีเด่น[01/03/2561]
 268.กิจกรรม"ค่ายกลางวัน บัวสัมพันธ์"[29/02/2561]
 269.กิจกรรมพัฒนาพหุปัญญาเด็กปฐมวัย[26/02/2561]
 270.ยินดีต้อนรับ[26/02/2561]
 271.มอบเกียรติบัตรมารยาท[26/02/2561]
 272.เลือกตั้งสภานักเรียน[26/02/2561]
 273.ทัศนศึกษา[26/02/2561]
 274.มอบเกียรติบัตรการแข่งขันทางวิชาการภาคใต้ ครั้งที่ 2[17/02/2561]
 275.มอบเกียรติบัตรโครงการทดสอบความสามารถทางวิชาการ[17/02/2561]
 276.มอบเกียรติบัตรโครงการทดสอบวัดความรู้สู่ความเป็นเลิศ[17/02/2561]
 277.เสริมสร้างความรู้[09/02/2561]
 278.ประชุมประจำเดือน[09/02/2561]
 279.ขอแสดงความชื่นชมยินดี[09/02/2561]
 280.มอบเกียรติบัตร[09/02/2561]
 281.มอบเกียรติบัตร[01/02/2561]
 282.วันสถาปนายุวกาชาดไทย[28/01/2561]
 283.แนะแนวศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1[27/01/2561]
 284.แนะแนวศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1[26/01/2561]
 285.ตรวจสุขภาพประจำปี [26/01/2561]
 286.ผลการแข่งขันงาน จ.ภ.วิชาการ 58[21/01/2561]
 287.มอบทุน[20/01/2561]
 288.มอบเกียรติบัตร[20/01/2561]
 289.มอบเกียรติบัตร[20/01/2561]
 290.กิจกรรมสายสัมพันธ์สู่ใยรัก[19/01/2561]
 291.กิจกรรมวันครู[19/01/2561]
 292.ศึกษาแหล่งเรียนรู้[19/01/2561]
 293.ประเมินนักเรียนรับรางวัลพระราชทาน[18/01/2561]
 294.กิจกรรมค่ายวัยใสใส่ใจธรรมะ[18/01/2561]
 295.กิจกรรมสุดยอดแฟนพันธ์แท้[13/01/2561]
 296.ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้[11/01/2561]
 297.กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2559[11/01/2561]
 298.กิจกรรมวันปีใหม่ 2559[04/01/2561]
 299.มอบเกียรติบัตรการแข่งขันเทนนิส[29/12/2561]
 300.มอบเกียรติบัตรโครงการทดสอบ Pre - Gifted & EP [29/12/2561]


หน้าแรก