รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

มอบเกียรติบัตรให้นักเรียน
    วันศุกร์ ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 นายไพศาล ว่องภาณุสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยะลา มอบเกียรติบัตรให้นักเรียนจำนวน 32 คน ที่มีจิตสาธารณะ เรื่องความซื่อสัตย์เพื่อเสริมแรง และสร้างขวัญกำลังใจ ให้กับนักเรียนทั้ง 32 คน และคนอื่นๆ ให้ยึดมั่นในคุณธรรมและแสดงออกเป็นจริยธรรมต่อไป

ประทีป-ภาพ / เกรียงศักดิ์ - ข่าว
บันทึกข้อมูลเมื่อ 30-11-2561
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 หน้า 7 / 14
 301.เยี่ยมชม เพิ่มความรู้[19/11/2561]
 302.กิจกรรมแนะแนว[19/11/2561]
 303.ประเมินนักเรียนพระราชทาน[17/11/2561]
 304.โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘[17/11/2561]
 305.ต้อนรับครูใหม่[13/11/2561]
 306.ถวายพระพร[13/11/2561]
 307.เข้าร่วมแข่งขันแบดมินตัน [13/11/2561]
 308.ขวัญกำลังใจ[13/11/2561]
 309.ถวายพระพร[12/11/2561]
 310.ประชุมผู้ปกครอง[11/11/2561]
 311.รับครูใหม่[10/11/2561]
 312.ประชุมผู้ปกครอง[10/11/2561]
 313.ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้[09/11/2561]
 314.เยี่ยมกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้[05/11/2561]
 315.ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้[05/11/2561]
 316.ประเมินนักเรียนรับรางวัลพระราชทาน[04/11/2561]
 317.โครงการผลิตสื่อการเรียนการสอน[01/11/2561]
 318.ประเมินกิจกรรม 5 ส[01/11/2561]
 319.ประชุมก่อนเปิดภาคเรียน[01/11/2561]
 320.มอบเกียรติบัตร[07/10/2561]
 321.ประเมินมาตรฐานสากล[07/10/2561]
 322.เกษียณอายุ[01/10/2561]
 323.เรียนรู้สู่โลกกว้าง ชั้นอนุบาลปีที่1-2[21/09/2561]
 324.กิจกรรมสุดยอดแฟนพันธ์แท้[18/09/2561]
 325.กิจกรรมคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนและเปิดอาคารเรียนใหม่[18/09/2561]
 326.มอบเกียรติบัตร[18/09/2561]
 327.วันนักวิทยาศาสตร์น้อย 2558[17/09/2561]
 328.ครุมุทิตา[08/09/2561]
 329.โครงการ Mobile Exhibition TK PARK YALA[04/09/2561]
 330.กิจกรรมค่ายวัยใส ใส่ใจธรรมะ[04/09/2561]
 331.โครงการวิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล[28/08/2561]
 332.มอบเกียรติบัตรสาระคณิตศาสตร์[27/08/2561]
 333.มอบเกียรติบัตรสาระวิทยาศาสตร์[27/08/2561]
 334.มอบเกียรติบัตร[26/08/2561]
 335.กิจกรรมกีฬา-กรีฑาของโรงเรียนในเขตเทศบาลนครยะลา[25/08/2561]
 336.ร่วมกิจกรรมกีฬาเทศบาลนครยะลา[20/08/2561]
 337.ศึกษาแหล่งเรียนรู้[20/08/2561]
 338.ขวัญกำลังใจ[20/08/2561]
 339.กิจกรรมกรีฑาชุมชนบัวสัมพันธ์ 2558[17/08/2561]
 340.การแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 18[17/08/2561]
 341.กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี 2558[11/08/2561]
 342.กิจกรรมวันแม่แห่งชาติกับเทศบาลนครยะลา[11/08/2561]
 343.ขวัญกำลังใจ[10/08/2561]
 344.กีฬา-กรีฑา บัวสัมพันธ์[06/08/2561]
 345.กิจกรรมถวายเทียนพรรษา[29/07/2561]
 346.สภาพบเพื่อน[28/07/2561]
 347.กิจกรรมสมโภชเทียนพรรษา[28/07/2561]
 348.คุณภาพการศึกษา[28/07/2561]
 349.วันภาษาไทยและงานสัปดาห์ห้องสมุด[28/07/2561]
 350.ขวัญกำลังใจ[20/07/2561]


หน้าแรก