รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

มอบเกียรติบัตรให้นักเรียน
    วันศุกร์ ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 นายไพศาล ว่องภาณุสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยะลา มอบเกียรติบัตรให้นักเรียนจำนวน 32 คน ที่มีจิตสาธารณะ เรื่องความซื่อสัตย์เพื่อเสริมแรง และสร้างขวัญกำลังใจ ให้กับนักเรียนทั้ง 32 คน และคนอื่นๆ ให้ยึดมั่นในคุณธรรมและแสดงออกเป็นจริยธรรมต่อไป

ประทีป-ภาพ / เกรียงศักดิ์ - ข่าว
บันทึกข้อมูลเมื่อ 30-11-2561
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 หน้า 8 / 14
 351.ศึกษาแหล่งเรียนรู้[20/08/2561]
 352.ขวัญกำลังใจ[20/08/2561]
 353.กิจกรรมกรีฑาชุมชนบัวสัมพันธ์ 2558[17/08/2561]
 354.การแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 18[17/08/2561]
 355.กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี 2558[11/08/2561]
 356.กิจกรรมวันแม่แห่งชาติกับเทศบาลนครยะลา[11/08/2561]
 357.ขวัญกำลังใจ[10/08/2561]
 358.กีฬา-กรีฑา บัวสัมพันธ์[06/08/2561]
 359.กิจกรรมถวายเทียนพรรษา[29/07/2561]
 360.สภาพบเพื่อน[28/07/2561]
 361.กิจกรรมสมโภชเทียนพรรษา[28/07/2561]
 362.คุณภาพการศึกษา[28/07/2561]
 363.วันภาษาไทยและงานสัปดาห์ห้องสมุด[28/07/2561]
 364.ขวัญกำลังใจ[20/07/2561]
 365.ติดตามการทดลองการวิจัยการใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย[14/07/2561]
 366.มอบเกียรติบัตร[09/07/2561]
 367.ประชุมงานวิชาการและนิเทศติดตาม[01/07/2561]
 368.กิจกรรมสวนสนาม[01/07/2561]
 369.บันทึกเทปรายการโทรทัศน์ "เมืองไทยดีดี๊"[01/07/2561]
 370.กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม[25/06/2561]
 371.กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด[25/06/2561]
 372.นิเทศติดตาม[24/06/2561]
 373.ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6[23/06/2561]
 374.ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เยี่ยมชมกิจกรรม[17/06/2561]
 375.ศึกษาแหล่งเรียนรู้ วันสิ่งแวดล้อมโลก[17/06/2561]
 376.ขวัญและกำลังใจบุคลากร[12/06/2561]
 377.มอบเกียรติบัตร[10/06/2561]
 378.แข่งขันวาดภาพระบายสี[10/06/2561]
 379.ร่วมพิธีรดน้ำศพ[08/06/2561]
 380.ประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 1 / 2558[08/06/2561]
 381.กิจกรรมไหว้ครู[04/06/2561]
 382.กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก[02/06/2561]
 383.กิจกรรมค่ายพุทธบุตร[28/05/2561]
 384.ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ[21/05/2561]
 385.นำเสนอสื่อ[16/05/2561]
 386.ขวัญกำลังใจแด่บุคลากร[16/05/2561]
 387.ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์[14/05/2561]
 388.กิจกรรมเปิดภาคเรียน[14/05/2561]
 389.ประเมินห้องเรียน 5 ส.[13/05/2561]
 390.การนิเทศ[13/05/2561]
 391.จำหน่ายอุปกรณ์การเรียน[13/05/2561]
 392.ประชุมก่อนเปิดภาคเรียน[13/05/2561]
 393.อบรมสัมนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนเปิดภาคเรียน[05/05/2561]
 394.การแข่งขันกีฬาอุนบาลประสานใจ ครั้งที่ 11 โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้[09/04/2561]
 395.การประเมินศูนย์ปฐมวัยต้นแบบ[25/03/2561]
 396.การศึกษาไทยก้าวไกลสู่อาเซียน[23/03/2561]
 397.ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6[20/03/2561]
 398.คัดเลือกนักเรียนห้องเรียนภาษาอังกฤษ (Intensive English Program)[19/03/2561]
 399.แถลงข่าวผลการสอบ O-NET เต็ม 100 คะแนน 2 วิชา[19/03/2561]
 400.เข้าค่ายกลางวันลูกเสือ-ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2557[17/03/2561]


หน้าแรก