รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติโรงเรียนอนุบาลยะลา
       11 มกราคม 2562  นายไพศาล   ว่องภาณุสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนยะลา ได้เป็นประธานในการจัดกิจกรรม วันเด็กแห่งชาตืในโรงเรียนอนุบาลยะลา กิจกรรมในวันนี้ได้รับการสนับสนุน ของรางวัลมากมายจากผู้ใหญ่ใจดีโดยเฉพาะผู้ปกครองนักเรียนทุกๆสายชั้น บริษัท ห้างร้านต่างๆของจังหวัดยะลารวมทั้งครูทั้งปัจจุบันและครูที่เกษียณอายุราชการแล้ว นักเรียนทุกคนได้ร่วมกิจกรรมอย่างสนุกสนาน ได้รับรางวัลของรางวัลกลับบ้านอย่างถ้วนหน้า ขอให้เด็กๆของโรงเรียนอนุบาลยะลาทุกๆคน เป็นเด็กดี มีน้ำใจ เอื้อเฝื้อเผื่อแผ่  คำควัญ "เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ  ของฯพณฯ นายกรัฐมนตรี

 ประทีป - ภาพ / กามารูเด็ง - ข่าว
บันทึกข้อมูลเมื่อ 12-01-2562
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 หน้า 8 / 14
 351.ขวัญกำลังใจ[20/08/2562]
 352.กิจกรรมกรีฑาชุมชนบัวสัมพันธ์ 2558[17/08/2562]
 353.การแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 18[17/08/2562]
 354.กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี 2558[11/08/2562]
 355.กิจกรรมวันแม่แห่งชาติกับเทศบาลนครยะลา[11/08/2562]
 356.ขวัญกำลังใจ[10/08/2562]
 357.กีฬา-กรีฑา บัวสัมพันธ์[06/08/2562]
 358.กิจกรรมถวายเทียนพรรษา[29/07/2562]
 359.สภาพบเพื่อน[28/07/2562]
 360.กิจกรรมสมโภชเทียนพรรษา[28/07/2562]
 361.คุณภาพการศึกษา[28/07/2562]
 362.วันภาษาไทยและงานสัปดาห์ห้องสมุด[28/07/2562]
 363.ขวัญกำลังใจ[20/07/2562]
 364.ติดตามการทดลองการวิจัยการใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย[14/07/2562]
 365.มอบเกียรติบัตร[09/07/2562]
 366.ประชุมงานวิชาการและนิเทศติดตาม[01/07/2562]
 367.กิจกรรมสวนสนาม[01/07/2562]
 368.บันทึกเทปรายการโทรทัศน์ "เมืองไทยดีดี๊"[01/07/2562]
 369.กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม[25/06/2562]
 370.กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด[25/06/2562]
 371.นิเทศติดตาม[24/06/2562]
 372.ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6[23/06/2562]
 373.ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เยี่ยมชมกิจกรรม[17/06/2562]
 374.ศึกษาแหล่งเรียนรู้ วันสิ่งแวดล้อมโลก[17/06/2562]
 375.ขวัญและกำลังใจบุคลากร[12/06/2562]
 376.มอบเกียรติบัตร[10/06/2562]
 377.แข่งขันวาดภาพระบายสี[10/06/2562]
 378.ร่วมพิธีรดน้ำศพ[08/06/2562]
 379.ประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 1 / 2558[08/06/2562]
 380.กิจกรรมไหว้ครู[04/06/2562]
 381.กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก[02/06/2562]
 382.กิจกรรมค่ายพุทธบุตร[28/05/2562]
 383.ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ[21/05/2562]
 384.นำเสนอสื่อ[16/05/2562]
 385.ขวัญกำลังใจแด่บุคลากร[16/05/2562]
 386.ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์[14/05/2562]
 387.กิจกรรมเปิดภาคเรียน[14/05/2562]
 388.ประเมินห้องเรียน 5 ส.[13/05/2562]
 389.การนิเทศ[13/05/2562]
 390.จำหน่ายอุปกรณ์การเรียน[13/05/2562]
 391.ประชุมก่อนเปิดภาคเรียน[13/05/2562]
 392.อบรมสัมนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนเปิดภาคเรียน[05/05/2562]
 393.การแข่งขันกีฬาอุนบาลประสานใจ ครั้งที่ 11 โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้[09/04/2562]
 394.การประเมินศูนย์ปฐมวัยต้นแบบ[25/03/2562]
 395.การศึกษาไทยก้าวไกลสู่อาเซียน[23/03/2562]
 396.ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6[20/03/2562]
 397.คัดเลือกนักเรียนห้องเรียนภาษาอังกฤษ (Intensive English Program)[19/03/2562]
 398.แถลงข่าวผลการสอบ O-NET เต็ม 100 คะแนน 2 วิชา[19/03/2562]
 399.เข้าค่ายกลางวันลูกเสือ-ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2557[17/03/2562]
 400.รายงานตัวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1[16/03/2562]


หน้าแรก