รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ จัดโดยเทศบาลนครยะลา
        12  มกราคม 2562 นายไพศาล  ว่องภาณุสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยะลา พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการโรงเรียนคณะครู และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เข้าร่วมงานวันเด็กแห่งชาติซึ่งจัดโดยเทศบาลนครยะลา ในการนี้ นักเรียนได้ร่วมฟังสาส์น ของนายกรัฐมนตรี ร่วมชมการแสดงของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลยะลาที่สนามโรงพิธีช้างเผือก และ TK PARK คณะครูได้จัดซุ้มขนมพื้นบ้าน (ขนมโค) สาธิตวิธีการทำขนม และแจกให้ผู้ที่มาเข้าร่วมงานได้รับประทานอย่างทั่วถึง นอกจากนี้นักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลยะลาได้รับทุนการศึกษา จำนวน 1 ทุน คณะครูและนักเรียนที่เข้าร่วมได้รับของที่ระลึกกลับบ้าน บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน ทุกคนมีความสุขที่ได้ทำกิจจกรรมเพื่อเด็กๆที่จะเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและประเทศชาติ


      ประทีป - ภาพ / กามารูเด็ง - ข่าว
บันทึกข้อมูลเมื่อ 13-01-2562
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 หน้า 6 / 14
 251.คัดเลือกนักเรียนห้อง IEP[23/03/2562]
 252.กิจกรรมค่าย English Camp[17/03/2562]
 253.ร่วมกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ[11/03/2562]
 254.การสอบ NT นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3[11/03/2562]
 255.มอบเกียรติบัตรวินัยนักเรียน[11/03/2562]
 256.มอบเกียรติบัตรกิจกรรมสภานักเรียน[11/03/2562]
 257.มอบเกียรติบัตรยุวบรรณารักษ์[11/03/2562]
 258.คัดเลือกนักเรียนห้อง IEP[08/03/2562]
 259.โครงการพัฒนาสื่อ[08/03/2562]
 260.บัณฑิตน้อย[08/03/2562]
 261.มอบเกียรติบัตรบัณฑิตแนะแนว[04/03/2562]
 262.มอบเกียรติบัตร[04/03/2562]
 263.มอบเกียรติบัตรเสริมปัญญา[01/03/2562]
 264.มอบเกียรติบัตรโครงการโรงเรียนสีเขียว[01/03/2562]
 265.มอบเกียรติบัตรโครงการประกวดวินัยดีเด่น[01/03/2562]
 266.กิจกรรม"ค่ายกลางวัน บัวสัมพันธ์"[29/02/2562]
 267.กิจกรรมพัฒนาพหุปัญญาเด็กปฐมวัย[26/02/2562]
 268.ยินดีต้อนรับ[26/02/2562]
 269.มอบเกียรติบัตรมารยาท[26/02/2562]
 270.เลือกตั้งสภานักเรียน[26/02/2562]
 271.ทัศนศึกษา[26/02/2562]
 272.มอบเกียรติบัตรการแข่งขันทางวิชาการภาคใต้ ครั้งที่ 2[17/02/2562]
 273.มอบเกียรติบัตรโครงการทดสอบความสามารถทางวิชาการ[17/02/2562]
 274.มอบเกียรติบัตรโครงการทดสอบวัดความรู้สู่ความเป็นเลิศ[17/02/2562]
 275.เสริมสร้างความรู้[09/02/2562]
 276.ประชุมประจำเดือน[09/02/2562]
 277.ขอแสดงความชื่นชมยินดี[09/02/2562]
 278.มอบเกียรติบัตร[09/02/2562]
 279.มอบเกียรติบัตร[01/02/2562]
 280.วันสถาปนายุวกาชาดไทย[28/01/2562]
 281.แนะแนวศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1[27/01/2562]
 282.แนะแนวศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1[26/01/2562]
 283.ตรวจสุขภาพประจำปี [26/01/2562]
 284.ผลการแข่งขันงาน จ.ภ.วิชาการ 58[21/01/2562]
 285.มอบทุน[20/01/2562]
 286.มอบเกียรติบัตร[20/01/2562]
 287.มอบเกียรติบัตร[20/01/2562]
 288.กิจกรรมสายสัมพันธ์สู่ใยรัก[19/01/2562]
 289.กิจกรรมวันครู[19/01/2562]
 290.ศึกษาแหล่งเรียนรู้[19/01/2562]
 291.ประเมินนักเรียนรับรางวัลพระราชทาน[18/01/2562]
 292.กิจกรรมค่ายวัยใสใส่ใจธรรมะ[18/01/2562]
 293.กิจกรรมสุดยอดแฟนพันธ์แท้[13/01/2562]
 294.ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้[11/01/2562]
 295.กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2559[11/01/2562]
 296.กิจกรรมวันปีใหม่ 2559[04/01/2562]
 297.มอบเกียรติบัตรการแข่งขันเทนนิส[29/12/2562]
 298.มอบเกียรติบัตรโครงการทดสอบ Pre - Gifted & EP [29/12/2562]
 299.มอบเกียรติบัตรการแข่งขันการคิดและแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ [29/12/2562]
 300.ส่งบุคลากรบรรจุครูผู้ช่วย[16/12/2562]


หน้าแรก