รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

การสอบแข่งขันวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
      13  มกราคม 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต 1 ได้จัดสอบแข่งขันวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 รอบแรก ระดับเขตพื้นที่ วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยใช้สนามสอบโรงเรียนอนุบาลยะลา จำนวน 39 ห้องสอบ มีนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ในเขตพื้นที่การศึกษายะลาเขต 1 เข้าสอบแข่งขันจำนวนมาก  ในการนี้ นายวิสุทธิ์ ชูมัง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต 1 และนายไพศาล  ว่องภาณุสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยะลา ได้ตรวจเยี่ยมห้องสอบ บรรยากาศเต็มไปด้วยความเรียบร้อย

     ประทีป - ภาพ  /  กามารูเด็ง - ข่าว
บันทึกข้อมูลเมื่อ 13-01-2562
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 หน้า 15 / 15
 701.คนเก่งคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์[04/07/2562]
 702.กีฬาชุมชนบัวสัมพันธ์[29/06/2562]
 703.กีฬา กีฬา เป็นยาวิเศษ[20/06/2562]
 704.ประเมินวิทยฐานะ ชำนาญการ[18/06/2562]
 705.แสดงมายากล[13/06/2562]
 706.พิธีไหว้ครู[13/06/2562]
 707.งานเลี้ยงส่งครูย้าย[12/06/2562]
 708.วันงดสูบบุหรี่โลก[31/05/2562]
 709.วงออร์เคสตร้าเทศบาลนครยะลา[30/05/2562]
 710.โครงการอาสาจราจร[30/05/2562]
 711.วันวิสาขบูชา[30/05/2562]
 712.บรรยากาศวันเปิดภาคเรียน[15/05/2562]
 713.กิจกรรม 5 ส[14/05/2562]
 714.อบรม in-office[09/05/2562]
 715.จำหน่ายอุปกรณ์การเรียน[09/05/2562]
 716.พ่นยากันยุง[08/05/2562]
 717.ประชุมก่อนเปิดภาคเรียน[08/05/2562]
 718.หนำไพรวัลย์[02/04/2562]
 719.งานกีฬาอนุบาล 14 จังหวัดภาคใต้[02/04/2562]
 720.ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6[27/03/2562]
 721.บัณฑิตน้อย...ปีการศึกษา 2555[25/03/2562]


หน้าแรก