รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

เรียนรู้สู่โลกกว้าง ชั้นอนุบาลปีที่ 2-3
       วันศุกร์ ที่ 25  มกราคม  2562 ฝ่ายปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลยะลาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต 1 ได้จัดโครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ให้กับชั้นอนุบาลปีที่ 2 และชั้นอนุบาลปีที่ 3 ณ สวนสัตว์และนั่งรถชมเมืองจังหวัดสงขลา ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กๆได้ความรู้และประสบการณ์ตรงจากนอกห้องเรียนทำให้เด็กเกิดความสนใจใคร่รู้ เกิดความสุข ความสนุกสนานความกระตือรือร้น และตอบสนองธรรมชาติการเรียนรู้ของเด็กได้อย่างแท้จริง     กามารูเด็ง - ภาพ / นันท์นภัส - ข่าว
บันทึกข้อมูลเมื่อ 28-01-2562
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 หน้า 10 / 14
 451.แข่งขันทักษะวิชาการ[05/09/2562]
 452.ประเมินรางวัล "เพชรเสมา เขต 1" ประจำปีการศึกษา 2557[05/09/2562]
 453.บรรยากาศการแข่งขันและพิธีปิดกรีฑาชุมชนบัวสัมพันธ์[30/08/2562]
 454.พิธีเปิดกีฑาชุมชนบัวสัมพันธ์[29/08/2562]
 455.ประเมินรางวัล "เพชรเสมา เขต 1" ประจำปีการศึกษา 2557[28/08/2562]
 456.คนเก่งสาระการงานอาชีพฯ[22/08/2562]
 457.กีฬา-กรีฑาบัวสัมพันธ์[21/08/2562]
 458.สัปดาห์วิทยาศาสตร์[20/08/2562]
 459.การประเมินครูเพชรยอดเสมา[19/08/2562]
 460.ความดีสู่สากลและอาเซียน[19/08/2562]
 461.ศึกษาแหล่งเรียนรู้วันวิทยาศาสตร์[18/08/2562]
 462.เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์[15/08/2562]
 463.การคัดเลือกนวัตกรรมและครอบครัวต้นแบบ[15/08/2562]
 464.มอบเกียรติบัตร[15/08/2562]
 465.มอบเกียรติบัตร[15/08/2562]
 466.ร่วมถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา82 พรรษา[13/08/2562]
 467.วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557[08/08/2562]
 468.12 สิงหาคม มหาราชินี[08/08/2562]
 469.กิจกรรมอาเซียน[07/08/2562]
 470.ประกวดจัดบอร์ดวันแม่[07/08/2562]
 471.มอบเกียรติบัตร[31/07/2562]
 472.คัดเลือกนักเรียนแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่11[30/07/2562]
 473.กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติและงานสัปดาห์ห้องสมุด[25/07/2562]
 474.คัดเลือกตัวแทนนักเรียน[24/07/2562]
 475.กิจกรรมจิตสาธารณะ[23/07/2562]
 476.ตรวจฟันนักเรียน[23/07/2562]
 477.เยี่ยมป่วย[22/07/2562]
 478.กิจกรรมวันนักวิทยาศาสตร์น้อย 2557[22/07/2562]
 479.มอบรางวัล[22/07/2562]
 480.แสดงความยินดี[22/07/2562]
 481.ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเวชกรรมให้บริการฉีดวัคซีน[18/07/2562]
 482.ขอแสดงความยินดี [17/07/2562]
 483.ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเวชกรรมให้บริการฉีดวัคซีน[10/07/2562]
 484.มอบเกียรติบัตร[10/07/2562]
 485.แห่เทียนพรรษา[09/07/2562]
 486.มอบเกียรติบัตร[09/07/2562]
 487.นักเรียนตัวอย่าง[09/07/2562]
 488.กิจกรรมสมโภชเทียนพรรษา ประจำปี 2557[08/07/2562]
 489.โครงการเด็กดีมีคุณธรรมนำความสุข[03/07/2562]
 490.พิธีเปิดโครงการค่ายพุทธบุตร[02/07/2562]
 491.สอบคัดเลือกครูอัตราจ้างวิชาเอกปฐมวัย[27/06/2562]
 492.ประชุมผู้ปกครองนักเรียนมุสลิม (ครัวฮาลาล)[27/06/2562]
 493.การจัดการเรียนการสอนแบบมอนเทสเซอรี่ ระดับปฐมวัย[26/06/2562]
 494.วันต่อต้านยาเสพติดโลก[26/06/2562]
 495.มอบเกียรติบัตร[26/06/2562]
 496.โครงการตอบปัญหาทางศาสนาของเยาวชน[26/06/2562]
 497.กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2557[25/06/2562]
 498.มอบเกียรติบัตร[25/06/2562]
 499.โครงการครู 5 นาที[25/06/2562]
 500.รับโล่ห์อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์[23/06/2562]


หน้าแรก