รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

เรียนรู้สู่โลกกว้าง ชั้นอนุบาลปีที่ 2-3
       วันศุกร์ ที่ 25  มกราคม  2562 ฝ่ายปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลยะลาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต 1 ได้จัดโครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ให้กับชั้นอนุบาลปีที่ 2 และชั้นอนุบาลปีที่ 3 ณ สวนสัตว์และนั่งรถชมเมืองจังหวัดสงขลา ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กๆได้ความรู้และประสบการณ์ตรงจากนอกห้องเรียนทำให้เด็กเกิดความสนใจใคร่รู้ เกิดความสุข ความสนุกสนานความกระตือรือร้น และตอบสนองธรรมชาติการเรียนรู้ของเด็กได้อย่างแท้จริง     กามารูเด็ง - ภาพ / นันท์นภัส - ข่าว
บันทึกข้อมูลเมื่อ 28-01-2562
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 หน้า 4 / 14
 151.เข้าร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ[07/07/2562]
 152.กิจกรรมค่ายวัยใส ใส่ใจธรรมะ[07/07/2562]
 153.มอบธงกีฬา - กรีฑาชุมชนบัวสัมพันธ์[07/07/2562]
 154.รับเกียรติบัตร[29/06/2562]
 155.ค่ายพุทธบุตร[22/06/2562]
 156.กิจกรรมไหว้ครู[16/06/2562]
 157.ประเมินครู[13/06/2562]
 158.ขวัญกำลังใจ[07/06/2562]
 159.ประชุมผู้ปกครอง[07/06/2562]
 160.ประชุมครู[07/06/2562]
 161.วันงดสูบบุหรี่โลก[31/05/2562]
 162.กิจกรรมร่วมชุมชน[30/05/2562]
 163.โครงการประชารัฐ วัดสร้างสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้[24/05/2562]
 164.ประชุมบุคลากร[23/05/2562]
 165.ขอแสดงความยินดี[19/05/2562]
 166.เปิดเรียน ปีการศึกษา 2560[18/05/2562]
 167.กิจกรรม 5 ส[18/05/2562]
 168.ค่ายภาษาอังกฤษ[24/03/2562]
 169.ปัจฉิมนิเทศ[24/03/2562]
 170.ค่ายกลางวัน[06/03/2562]
 171.จิบน้ำชายามบ่าย[06/03/2562]
 172.เลือกตั้งสภานักเรียน[01/03/2562]
 173.ศึกษาแหล่งเรียนรู้[22/02/2562]
 174.แนะแนวศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษา[15/02/2562]
 175.ถวายความอาลัยแก่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช[02/11/2562]
 176.ประเมินโครงการ 5ส[01/11/2562]
 177.ศึกษาแหล่งเรียนรู้ IEP[01/11/2562]
 178.พัฒนาบุคลากร[12/10/2562]
 179.แสดงความยินดี รับตำแหน่งใหม่[12/10/2562]
 180.วันสถาปนาโรงเรียนเรียนอนุบาลยะลา [20/09/2562]
 181.มอบเกียรติบัตรโครงการแดร์ ประเทศไทย[16/09/2562]
 182.มอบเกียรติบัตร[13/09/2562]
 183.แข่งขันทักษะวิชาการศูนย์เครือข่ายเรืองวิทย์[09/09/2562]
 184.แจกเหรียญวิทยุการบิน[09/09/2562]
 185.กิจกรรมวันอาเซียน[06/09/2562]
 186.กิจกรรมมุทิตาจิต 2559[06/09/2562]
 187.ประเมินโครงการมาตรฐานห้องสมุด[31/08/2562]
 188.สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ 2559[22/08/2562]
 189.ถวายพระพร "12 สิงหาพระบรมราชินีนาถ"[15/08/2562]
 190.กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ[11/08/2562]
 191.พิธีวางพานพุ่มสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร[11/08/2562]
 192.กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติและสัปดาห์ห้องสมุด[08/08/2562]
 193.การแข่งขันกรีฑาชุมชนบัวสัมพันธ์ 2559[02/08/2562]
 194.การแข่งขันกีฬา ชุมชนบัวสัมพันธ์ 2559[01/08/2562]
 195.ร่วมบันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพร 12 สิงหามหาราชินี[15/07/2562]
 196.ถวายเทียนพรรษา[14/07/2562]
 197.สมโภชเทียนพรรษา[13/07/2562]
 198.ตรวจราชการ[13/07/2562]
 199.อบรม"แนวทางปฏิบัติการประเมินพัฒนาการเด็กตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย[13/07/2562]
 200.วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ[01/07/2562]


หน้าแรก