รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

เรียนรู้สู่โลกกว้าง ชั้นอนุบาลปีที่ 2-3
       วันศุกร์ ที่ 25  มกราคม  2562 ฝ่ายปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลยะลาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต 1 ได้จัดโครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ให้กับชั้นอนุบาลปีที่ 2 และชั้นอนุบาลปีที่ 3 ณ สวนสัตว์และนั่งรถชมเมืองจังหวัดสงขลา ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กๆได้ความรู้และประสบการณ์ตรงจากนอกห้องเรียนทำให้เด็กเกิดความสนใจใคร่รู้ เกิดความสุข ความสนุกสนานความกระตือรือร้น และตอบสนองธรรมชาติการเรียนรู้ของเด็กได้อย่างแท้จริง     กามารูเด็ง - ภาพ / นันท์นภัส - ข่าว
บันทึกข้อมูลเมื่อ 28-01-2562
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 หน้า 5 / 14
 201.ทำบุญตักบาตร[24/06/2562]
 202.ประชุมผู้ปกครองกีฬาสี[24/06/2562]
 203.ประกวดระเบียบแถว ลูกเสือ เนตรนารี ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2559[23/06/2562]
 204.ประชุมผู้ปกครองสีเหลือง[22/06/2562]
 205.มอบธงสีกีฬา-กรีฑา บัวสัมพันธ์[20/06/2562]
 206.รำลึกคุรุวีรชนชายแดนใต้ ครั้งที่ 7[16/06/2562]
 207.แถลงข่าว[16/06/2562]
 208.แข่งขันทักษะวิชาการ[13/06/2562]
 209.กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก[10/06/2562]
 210.กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา2559[09/06/2562]
 211.ขวัญและกำลังใจ[09/06/2562]
 212.รับครูใหม่[09/06/2562]
 213.มอบเกียรติบัตร[08/06/2562]
 214.มอบเกียรติบัตร[08/06/2562]
 215.ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559[07/06/2562]
 216.เตรียมงานวิชาการ[07/06/2562]
 217.เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559[07/06/2562]
 218.ประเมิน 5 ส.[07/06/2562]
 219.จำหน่ายอุปกรณ์การเรียน[07/06/2562]
 220.อบรมเชิงปฏิบัติการ[07/06/2562]
 221.กิจกรรมปัจฉิม[26/03/2562]
 222.คัดเลือกนักเรียนห้อง IEP[23/03/2562]
 223.กิจกรรมค่าย English Camp[17/03/2562]
 224.ร่วมกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ[11/03/2562]
 225.การสอบ NT นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3[11/03/2562]
 226.มอบเกียรติบัตรวินัยนักเรียน[11/03/2562]
 227.มอบเกียรติบัตรกิจกรรมสภานักเรียน[11/03/2562]
 228.มอบเกียรติบัตรยุวบรรณารักษ์[11/03/2562]
 229.คัดเลือกนักเรียนห้อง IEP[08/03/2562]
 230.โครงการพัฒนาสื่อ[08/03/2562]
 231.บัณฑิตน้อย[08/03/2562]
 232.มอบเกียรติบัตรบัณฑิตแนะแนว[04/03/2562]
 233.มอบเกียรติบัตร[04/03/2562]
 234.มอบเกียรติบัตรเสริมปัญญา[01/03/2562]
 235.มอบเกียรติบัตรโครงการโรงเรียนสีเขียว[01/03/2562]
 236.มอบเกียรติบัตรโครงการประกวดวินัยดีเด่น[01/03/2562]
 237.กิจกรรม"ค่ายกลางวัน บัวสัมพันธ์"[29/02/2562]
 238.กิจกรรมพัฒนาพหุปัญญาเด็กปฐมวัย[26/02/2562]
 239.ยินดีต้อนรับ[26/02/2562]
 240.มอบเกียรติบัตรมารยาท[26/02/2562]
 241.เลือกตั้งสภานักเรียน[26/02/2562]
 242.ทัศนศึกษา[26/02/2562]
 243.มอบเกียรติบัตรการแข่งขันทางวิชาการภาคใต้ ครั้งที่ 2[17/02/2562]
 244.มอบเกียรติบัตรโครงการทดสอบความสามารถทางวิชาการ[17/02/2562]
 245.มอบเกียรติบัตรโครงการทดสอบวัดความรู้สู่ความเป็นเลิศ[17/02/2562]
 246.เสริมสร้างความรู้[09/02/2562]
 247.ประชุมประจำเดือน[09/02/2562]
 248.ขอแสดงความชื่นชมยินดี[09/02/2562]
 249.มอบเกียรติบัตร[09/02/2562]
 250.มอบเกียรติบัตร[01/02/2562]


หน้าแรก