รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

เลือกตั้งสภานักเรียน
    
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 น. โรงเรียนอนุบาลยะลา ได้มีการลงคะแนนเลือกตั้งประธานสภานักเรียนในปีการศึกษา 2561 โดยมีนายไพศาล ว่องภาณุสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยะลา เป็นผู้ลงคะแนนเสียงคนแรก และมีคณะครูและนักเรียนลงคะแนนเสียงเป็นลำดับต่อมา ซึ่งปีนี้มีผู้สมัครรับเลือกตั้งจำนวน 3 พรรค ผลปรากฏดังนี้
ลำดับที่ 1 ด.ช.ธนกฤต สุขาเขิน พรรคพลังอนุบาล คะแนน 638
ลำดับที่ 2 ด.ญ.ณัฐตินันท์ ศรีละมุน พรรคจิตอาสาพัฒนาอนุบาล คะแนน 389
ลำดับที่ 3 ด.ญ.พิชชานันท์ ศรีวิลัย พรรคอนุบาลยะลาอนาคตใหม่ คะแนน 329

ประทีป-ภาพ / เกรียงศักดิ์-ข่าว
บันทึกข้อมูลเมื่อ 13-02-2562
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 หน้า 12 / 14
 551.จับฉลากกีฬา กรีฑา บัวสัมพันธ์[28/05/2562]
 552.ขอแสดงความยินดี[28/05/2562]
 553.สาธิตการสอนแบบมอนเทสเซอรี่[27/05/2562]
 554.ประชุมผู้บริหารและคณะครูปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลประจำเขตพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้[27/05/2562]
 555.ประเมินครู คศ.3[22/05/2562]
 556.การนำเสนอผลงานเวทีศักยภาพผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับภูมิภาค (ภาคใต้)[20/05/2562]
 557.ประชุมประจำสัปดาห์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1[16/05/2562]
 558.ต้อนรับอาจารย์ลัญจนา อาเซ็งมาแบ [15/05/2562]
 559.ต้อนรับผู้ปกครองและนักเรียน วันเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2557[15/05/2562]
 560.ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกสอน[15/05/2562]
 561.ประเมินห้องเรียน ตามโครงการ 5 ส.[15/05/2562]
 562.มอบเกียรติบัตรวิจัยชั้นเรียน ปีการศึกษา 2556[15/05/2562]
 563.ประชุมคณะครูและบุคลากรโรงเรียนอนุบาลยะลาก่อนเปิดภาคเรียน[15/05/2562]
 564.ทัศนศึกษา ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์[07/04/2562]
 565.เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอนุบาลประสานใจ 14 จังหวัดภาคใต้[07/04/2562]
 566.นักเรียนได้คะแแนน O-net วิชาคณิตศาสตร์เต็ม 100 คะแนน[26/03/2562]
 567.ปัจฉิมนิเทศและรับประกาศนียบัตร[25/03/2562]
 568.พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อยโรงเรียนอนุบาลยะลา[16/03/2562]
 569.โครงการโรงเรียนสีขาว[25/02/2562]
 570.ความภูมิใจระดับชาติ โรงเรียนอนุบาลยะลา[24/02/2562]
 571.โครงการทดสอบ PRE-GIFTED & EP ประจำปีการศึกษา 2556[13/02/2562]
 572.โครงการประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ (TME) ประจำปี 2556[13/02/2562]
 573.กิจกรรมค่ายวัยใส ใส่ใจ ธรรมะ[11/02/2562]
 574.กิจกรรมค่ายวัยใส ใส่ใจ ธรรมะ[10/02/2562]
 575.กิจกรรมค่ายวัยใส ใส่ใจ ธรรมะ[10/02/2562]
 576.กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา[10/02/2562]
 577.กิจกรรมค่ายวัยใส ใส่ใจ ธรรมะ[05/02/2562]
 578.กิจกรรมค่ายวัยใส ใส่ใจ ธรรมะ[05/02/2562]
 579.กิจกรรมทำบุญตักบาตร[22/01/2562]
 580.ประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา 2556[22/01/2562]
 581.กิจกรรมวันครู 2557 (ภาคค่ำ)[20/01/2562]
 582.กิจกรรมวันครู 2557 (ภาคเช้า)[20/01/2562]
 583.กิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อ[17/01/2562]
 584.กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557[10/01/2562]
 585.กิจกรรม 15 ปี มูลนิธิยุวทูตความดี[07/01/2562]
 586.กิจกรรมมอบของขวัญอวยพรปีใหม่ 2557[27/12/2562]
 587.กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2557[27/12/2562]
 588.โครงการทดสอบความรู้วิชา สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ครั้งที่ 17 ปีการศึกษา 2556 ของบริษัท เสริมปัญญา [27/12/2562]
 589.กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2557[26/12/2562]
 590.โครงการอบรมลูกเสือจราจร [25/12/2562]
 591.กิจกรรมทำบุญตักบาตร [24/12/2562]
 592.การแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างโรงเรียน โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย YMC 2013 ครั้งที่ 1[24/12/2562]
 593.เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง[20/12/2562]
 594.นิเทศติดตาม[19/12/2562]
 595.ขอแสดงความชื่นชมยินดี[19/12/2562]
 596.ประชุมผู้ปกครองนักเรียน[15/12/2562]
 597.โครงการทดสอบวัดความสามารถทางวิชาการ วิชาภาษาไทย ของบริษัท เสริมปัญญา [13/12/2562]
 598.รางวัลเหรียญเงิน คณิตศาสตร์โอลิมปิค ณ ประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์[09/12/2562]
 599.งานเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จังหวัดยะลา[06/12/2562]
 600.งานเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ของเทศบาลนครยะลา[04/12/2562]


หน้าแรก