รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

กิจกรรม “ตลาดนัดคนดี ตามวิถีพอเพียง”
    
กิจกรรม “ตลาดนัดคนดี ตามวิถีพอเพียง”  เป็นกิจกรรมในโครงการเด็กดีมีคุณธรรม   เป็นกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน  ฝึกทักษะการใช้ชีวิตและเจริญรอยตามเบื้องยุคบาท  และแนวทางของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  รัชกาลที่ ๙ เกี่ยวกับการพัฒนาคน ให้มีคุณธรรม จริยธรรม และสร้างสรรค์ การเรียนรู้ความพอเพียง  ตามคำสอนพ่อ            น้อมนำไปเป็นหลักปฏิบัติดำเนินชีวิตประจำวันให้อยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุข  โดยแยกให้นักเรียนชั้นอ.1-3  นักเรียนชั้นป.1-3 เป็นผู้ซื้อ นักเรียนป.4-6 เป็นผู้ขาย และได้มีการจัดเป็นฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ ประกอบด้วย 7 ฐาน คือ 
1. ฐานตลาดนัดคนดี  ตามวิถีพอเพียง
2. ฐานระบายสี
3. ฐานลานดนตรี
4. ฐานปูนปลาสเตอร์
5. ฐานขนมบ้านๆ
6. ฐานน้ำสมุนไพร  เพื่อสุขภาพ
7. ฐานขนมและอาหารไทย
บันทึกข้อมูลเมื่อ 15-02-2562
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 หน้า 10 / 14
 451.ประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน[02/10/2562]
 452.แสดงมุทิตาจิตแก่ครูที่เกษียณอายุราชการ[29/09/2562]
 453.กิจกรรม"ถนนคนเดิน" walking road[24/09/2562]
 454.ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ภาคกลาง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4[24/09/2562]
 455.สารทเดือนสิบ[24/09/2562]
 456.วันคล้ายวันสถาปนา โรงเรียนอนุบาลยะลา[24/09/2562]
 457.ร่วมมุทิตาจิต[24/09/2562]
 458.เวทีคนเก่ง[17/09/2562]
 459.แนะแนวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6[15/09/2562]
 460.ประเมินวิทยฐานะ[15/09/2562]
 461.มอบเกียรติบัตร[15/09/2562]
 462.มอบเกียรติบัตร[11/09/2562]
 463.ประเมินรางวัล "เพชรเสมา เขต 1" ประจำปีการศึกษา 2557[11/09/2562]
 464.ความเป็นเลิศทางด้านกีฬา[09/09/2562]
 465.เพชรยอดมงกุฎ[09/09/2562]
 466.นักเรียนรับรางวัลประกวดงานเขียน เรื่องดีดี ที่บ้านเรา[09/09/2562]
 467.แข่งขันทักษะวิชาการ[05/09/2562]
 468.ประเมินรางวัล "เพชรเสมา เขต 1" ประจำปีการศึกษา 2557[05/09/2562]
 469.บรรยากาศการแข่งขันและพิธีปิดกรีฑาชุมชนบัวสัมพันธ์[30/08/2562]
 470.พิธีเปิดกีฑาชุมชนบัวสัมพันธ์[29/08/2562]
 471.ประเมินรางวัล "เพชรเสมา เขต 1" ประจำปีการศึกษา 2557[28/08/2562]
 472.คนเก่งสาระการงานอาชีพฯ[22/08/2562]
 473.กีฬา-กรีฑาบัวสัมพันธ์[21/08/2562]
 474.สัปดาห์วิทยาศาสตร์[20/08/2562]
 475.การประเมินครูเพชรยอดเสมา[19/08/2562]
 476.ความดีสู่สากลและอาเซียน[19/08/2562]
 477.ศึกษาแหล่งเรียนรู้วันวิทยาศาสตร์[18/08/2562]
 478.เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์[15/08/2562]
 479.การคัดเลือกนวัตกรรมและครอบครัวต้นแบบ[15/08/2562]
 480.มอบเกียรติบัตร[15/08/2562]
 481.มอบเกียรติบัตร[15/08/2562]
 482.ร่วมถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา82 พรรษา[13/08/2562]
 483.วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557[08/08/2562]
 484.12 สิงหาคม มหาราชินี[08/08/2562]
 485.กิจกรรมอาเซียน[07/08/2562]
 486.ประกวดจัดบอร์ดวันแม่[07/08/2562]
 487.มอบเกียรติบัตร[31/07/2562]
 488.คัดเลือกนักเรียนแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่11[30/07/2562]
 489.กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติและงานสัปดาห์ห้องสมุด[25/07/2562]
 490.คัดเลือกตัวแทนนักเรียน[24/07/2562]
 491.กิจกรรมจิตสาธารณะ[23/07/2562]
 492.ตรวจฟันนักเรียน[23/07/2562]
 493.เยี่ยมป่วย[22/07/2562]
 494.กิจกรรมวันนักวิทยาศาสตร์น้อย 2557[22/07/2562]
 495.มอบรางวัล[22/07/2562]
 496.แสดงความยินดี[22/07/2562]
 497.ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเวชกรรมให้บริการฉีดวัคซีน[18/07/2562]
 498.ขอแสดงความยินดี [17/07/2562]
 499.ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเวชกรรมให้บริการฉีดวัคซีน[10/07/2562]
 500.มอบเกียรติบัตร[10/07/2562]


หน้าแรก