รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

กิจกรรม “ตลาดนัดคนดี ตามวิถีพอเพียง”
    
กิจกรรม “ตลาดนัดคนดี ตามวิถีพอเพียง”  เป็นกิจกรรมในโครงการเด็กดีมีคุณธรรม   เป็นกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน  ฝึกทักษะการใช้ชีวิตและเจริญรอยตามเบื้องยุคบาท  และแนวทางของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  รัชกาลที่ ๙ เกี่ยวกับการพัฒนาคน ให้มีคุณธรรม จริยธรรม และสร้างสรรค์ การเรียนรู้ความพอเพียง  ตามคำสอนพ่อ            น้อมนำไปเป็นหลักปฏิบัติดำเนินชีวิตประจำวันให้อยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุข  โดยแยกให้นักเรียนชั้นอ.1-3  นักเรียนชั้นป.1-3 เป็นผู้ซื้อ นักเรียนป.4-6 เป็นผู้ขาย และได้มีการจัดเป็นฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ ประกอบด้วย 7 ฐาน คือ 
1. ฐานตลาดนัดคนดี  ตามวิถีพอเพียง
2. ฐานระบายสี
3. ฐานลานดนตรี
4. ฐานปูนปลาสเตอร์
5. ฐานขนมบ้านๆ
6. ฐานน้ำสมุนไพร  เพื่อสุขภาพ
7. ฐานขนมและอาหารไทย
บันทึกข้อมูลเมื่อ 15-02-2562
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 หน้า 13 / 14
 601.ร่วมส่งแรงใจเชียร์ นายปัญจา เงินทิม นักศึกษาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพฯ นักกีฬาปันจักสีลัต ทีมชาติไทย [07/11/2562]
 602.ต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน[06/11/2562]
 603.นักเรียน ป.6 เข้าค่ายลูกเสือ ณ ค่ายบูรฉัตร[04/11/2562]
 604.นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 เข้าค่ายลูกเสือและทัศนศึกษา[04/11/2562]
 605.บรรยากาศ เปิดภาคเรียนที่2[31/10/2562]
 606.การประเมินกิจกรรม 5 ส[30/10/2562]
 607.ประชุมคณะครูและบุคลากรโรงเรียนก่อนเปิดภาคเรียน[30/10/2562]
 608.ร่วมกิจกรรมยะลา- ยาลัน[03/10/2562]
 609.ปรับปรุงภูมิทัศน์[03/10/2562]
 610.กิจกรรม"แสดงมุทิตาจิต ปีการศึกษา 2556"[30/09/2562]
 611.รับมอบป้ายโรงอาหารปลอดสารปนเปื้อน[19/09/2562]
 612.60 ปี อนุบาลยะลา[19/09/2562]
 613.หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร จชต. จังหวัดยะลา มอบทุนการศึกษา[12/09/2562]
 614.มอบรางวัลประกวดงานเขียน "เรื่องดีๆ ที่บ้านเรา"[12/09/2562]
 615.กิจกรรมทำบุญตักบาตร[12/09/2562]
 616.กิจกรรมระฆังดำน้ำและเครื่องเป่าฟองสบู่[12/09/2562]
 617.โครงการธนาคารเวลา[11/09/2562]
 618.การศึกษาดูงานการศึกษา ปฐมวัย[11/09/2562]
 619.กิจกรรม Thank you party ครูปฐมวัย[11/09/2562]
 620.เพิ่มศักยภาพนักเรียนชั้น ป. 6[10/09/2562]
 621.โครงการธนาคารเวลา[06/09/2562]
 622.โครงการธนาคารเวลา[05/09/2562]
 623.โครงการธนาคารเวลา[04/09/2562]
 624.โครงการธนาคารเวลา[02/09/2562]
 625.แข่งขันวาดภาพระบายสี[06/09/2562]
 626.อบรมยาเสพติด[06/09/2562]
 627.ร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับปฐมวัย ระดับกลุ่มเครือข่ายเรืองวิทย์[03/09/2562]
 628.วาดฝัน ปั้นดาว[05/09/2562]
 629.วันวิทยาศาสตร์[04/09/2562]
 630.แข่งขันทักษะวิชาการ ระดับเครือข่ายเรืองวิทย์[03/09/2562]
 631.โครงการธนาคารเวลา[28/08/2562]
 632.คนเก่ง............ปฐมวัย[28/08/2562]
 633.นำเสนอ Best Practice ระดับปฐมวั ย[23/08/2562]
 634.รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง คณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2556[21/08/2562]
 635.กิจกรรมโรงเรียนอนุบาลยะลา[21/08/2562]
 636.วันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2556[21/08/2562]
 637.ค่ายพุทธบุตร ประจำปี 2556[16/08/2562]
 638.ร่วมกิจกรรม วันแม่แห่งชาติ ณ ศูนย์เยาวชนจังหวัดยะลา[06/08/2562]
 639.กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ โรงเรียนอนุบาลยะลา[06/08/2562]
 640.มอบเกียรติบัตรการประกวดร้องเพลง[06/08/2562]
 641.คนเก่ง....ภาษาอังกฤษ[01/08/2562]
 642.คนเก่งสังคมศึกษา[01/08/2562]
 643.วันภาษาไทยและสัปดาห์ห้องสมุด[29/07/2562]
 644.โครงการธนาคารเวลา[30/07/2562]
 645.สโมสรโรตารี จังหวัดยะลามอบทุนการศึกษา[30/07/2562]
 646.วันสัปดาห์วิทยาศาสตร์[26/07/2562]
 647.ประเมินโรงเรียนศูนย์ปฐมวัยต้นแบบ[24/07/2562]
 648.อบรมเศรษฐกิจพอเพียง[19/07/2562]
 649.สาธิตสื่อภาษาไทย[19/07/2562]
 650.โครงการแก้ปัญหานักเรียนชั้น ป.1 - ป.3 อ่านคล่องเขียนได้[16/07/2562]


หน้าแรก