รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

กิจกรรม “ตลาดนัดคนดี ตามวิถีพอเพียง”
    
กิจกรรม “ตลาดนัดคนดี ตามวิถีพอเพียง”  เป็นกิจกรรมในโครงการเด็กดีมีคุณธรรม   เป็นกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน  ฝึกทักษะการใช้ชีวิตและเจริญรอยตามเบื้องยุคบาท  และแนวทางของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  รัชกาลที่ ๙ เกี่ยวกับการพัฒนาคน ให้มีคุณธรรม จริยธรรม และสร้างสรรค์ การเรียนรู้ความพอเพียง  ตามคำสอนพ่อ            น้อมนำไปเป็นหลักปฏิบัติดำเนินชีวิตประจำวันให้อยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุข  โดยแยกให้นักเรียนชั้นอ.1-3  นักเรียนชั้นป.1-3 เป็นผู้ซื้อ นักเรียนป.4-6 เป็นผู้ขาย และได้มีการจัดเป็นฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ ประกอบด้วย 7 ฐาน คือ 
1. ฐานตลาดนัดคนดี  ตามวิถีพอเพียง
2. ฐานระบายสี
3. ฐานลานดนตรี
4. ฐานปูนปลาสเตอร์
5. ฐานขนมบ้านๆ
6. ฐานน้ำสมุนไพร  เพื่อสุขภาพ
7. ฐานขนมและอาหารไทย
บันทึกข้อมูลเมื่อ 15-02-2562
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 หน้า 14 / 14
 651.การประกวดทักษะการเรียนรู้พุทธศาสนา [12/07/2562]
 652.ร่วมกิจกรรมตอบปัญหาศาสนาเยาวชน[12/07/2562]
 653.คนเก่งคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์[04/07/2562]
 654.กีฬาชุมชนบัวสัมพันธ์[29/06/2562]
 655.กีฬา กีฬา เป็นยาวิเศษ[20/06/2562]
 656.ประเมินวิทยฐานะ ชำนาญการ[18/06/2562]
 657.แสดงมายากล[13/06/2562]
 658.พิธีไหว้ครู[13/06/2562]
 659.งานเลี้ยงส่งครูย้าย[12/06/2562]
 660.วันงดสูบบุหรี่โลก[31/05/2562]
 661.วงออร์เคสตร้าเทศบาลนครยะลา[30/05/2562]
 662.โครงการอาสาจราจร[30/05/2562]
 663.วันวิสาขบูชา[30/05/2562]
 664.บรรยากาศวันเปิดภาคเรียน[15/05/2562]
 665.กิจกรรม 5 ส[14/05/2562]
 666.อบรม in-office[09/05/2562]
 667.จำหน่ายอุปกรณ์การเรียน[09/05/2562]
 668.พ่นยากันยุง[08/05/2562]
 669.ประชุมก่อนเปิดภาคเรียน[08/05/2562]
 670.หนำไพรวัลย์[02/04/2562]
 671.งานกีฬาอนุบาล 14 จังหวัดภาคใต้[02/04/2562]
 672.ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6[27/03/2562]
 673.บัณฑิตน้อย...ปีการศึกษา 2555[25/03/2562]


หน้าแรก