รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

กิจกรรม “ตลาดนัดคนดี ตามวิถีพอเพียง”
    
กิจกรรม “ตลาดนัดคนดี ตามวิถีพอเพียง”  เป็นกิจกรรมในโครงการเด็กดีมีคุณธรรม   เป็นกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน  ฝึกทักษะการใช้ชีวิตและเจริญรอยตามเบื้องยุคบาท  และแนวทางของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  รัชกาลที่ ๙ เกี่ยวกับการพัฒนาคน ให้มีคุณธรรม จริยธรรม และสร้างสรรค์ การเรียนรู้ความพอเพียง  ตามคำสอนพ่อ            น้อมนำไปเป็นหลักปฏิบัติดำเนินชีวิตประจำวันให้อยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุข  โดยแยกให้นักเรียนชั้นอ.1-3  นักเรียนชั้นป.1-3 เป็นผู้ซื้อ นักเรียนป.4-6 เป็นผู้ขาย และได้มีการจัดเป็นฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ ประกอบด้วย 7 ฐาน คือ 
1. ฐานตลาดนัดคนดี  ตามวิถีพอเพียง
2. ฐานระบายสี
3. ฐานลานดนตรี
4. ฐานปูนปลาสเตอร์
5. ฐานขนมบ้านๆ
6. ฐานน้ำสมุนไพร  เพื่อสุขภาพ
7. ฐานขนมและอาหารไทย
บันทึกข้อมูลเมื่อ 15-02-2562
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 หน้า 14 / 14
 651.ร่วมกิจกรรม วันแม่แห่งชาติ ณ ศูนย์เยาวชนจังหวัดยะลา[06/08/2562]
 652.กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ โรงเรียนอนุบาลยะลา[06/08/2562]
 653.มอบเกียรติบัตรการประกวดร้องเพลง[06/08/2562]
 654.คนเก่ง....ภาษาอังกฤษ[01/08/2562]
 655.คนเก่งสังคมศึกษา[01/08/2562]
 656.วันภาษาไทยและสัปดาห์ห้องสมุด[29/07/2562]
 657.โครงการธนาคารเวลา[30/07/2562]
 658.สโมสรโรตารี จังหวัดยะลามอบทุนการศึกษา[30/07/2562]
 659.วันสัปดาห์วิทยาศาสตร์[26/07/2562]
 660.ประเมินโรงเรียนศูนย์ปฐมวัยต้นแบบ[24/07/2562]
 661.อบรมเศรษฐกิจพอเพียง[19/07/2562]
 662.สาธิตสื่อภาษาไทย[19/07/2562]
 663.โครงการแก้ปัญหานักเรียนชั้น ป.1 - ป.3 อ่านคล่องเขียนได้[16/07/2562]
 664.การประกวดทักษะการเรียนรู้พุทธศาสนา [12/07/2562]
 665.ร่วมกิจกรรมตอบปัญหาศาสนาเยาวชน[12/07/2562]
 666.คนเก่งคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์[04/07/2562]
 667.กีฬาชุมชนบัวสัมพันธ์[29/06/2562]
 668.กีฬา กีฬา เป็นยาวิเศษ[20/06/2562]
 669.ประเมินวิทยฐานะ ชำนาญการ[18/06/2562]
 670.แสดงมายากล[13/06/2562]
 671.พิธีไหว้ครู[13/06/2562]
 672.งานเลี้ยงส่งครูย้าย[12/06/2562]
 673.วันงดสูบบุหรี่โลก[31/05/2562]
 674.วงออร์เคสตร้าเทศบาลนครยะลา[30/05/2562]
 675.โครงการอาสาจราจร[30/05/2562]
 676.วันวิสาขบูชา[30/05/2562]
 677.บรรยากาศวันเปิดภาคเรียน[15/05/2562]
 678.กิจกรรม 5 ส[14/05/2562]
 679.อบรม in-office[09/05/2562]
 680.จำหน่ายอุปกรณ์การเรียน[09/05/2562]
 681.พ่นยากันยุง[08/05/2562]
 682.ประชุมก่อนเปิดภาคเรียน[08/05/2562]
 683.หนำไพรวัลย์[02/04/2562]
 684.งานกีฬาอนุบาล 14 จังหวัดภาคใต้[02/04/2562]
 685.ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6[27/03/2562]
 686.บัณฑิตน้อย...ปีการศึกษา 2555[25/03/2562]


หน้าแรก