รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

กิจกรรม “ตลาดนัดคนดี ตามวิถีพอเพียง”
    
กิจกรรม “ตลาดนัดคนดี ตามวิถีพอเพียง”  เป็นกิจกรรมในโครงการเด็กดีมีคุณธรรม   เป็นกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน  ฝึกทักษะการใช้ชีวิตและเจริญรอยตามเบื้องยุคบาท  และแนวทางของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  รัชกาลที่ ๙ เกี่ยวกับการพัฒนาคน ให้มีคุณธรรม จริยธรรม และสร้างสรรค์ การเรียนรู้ความพอเพียง  ตามคำสอนพ่อ            น้อมนำไปเป็นหลักปฏิบัติดำเนินชีวิตประจำวันให้อยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุข  โดยแยกให้นักเรียนชั้นอ.1-3  นักเรียนชั้นป.1-3 เป็นผู้ซื้อ นักเรียนป.4-6 เป็นผู้ขาย และได้มีการจัดเป็นฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ ประกอบด้วย 7 ฐาน คือ 
1. ฐานตลาดนัดคนดี  ตามวิถีพอเพียง
2. ฐานระบายสี
3. ฐานลานดนตรี
4. ฐานปูนปลาสเตอร์
5. ฐานขนมบ้านๆ
6. ฐานน้ำสมุนไพร  เพื่อสุขภาพ
7. ฐานขนมและอาหารไทย
บันทึกข้อมูลเมื่อ 15-02-2562
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 หน้า 3 / 14
 101.ทำบุญวันครบรอบ 65 ปีวันสถาปนาโรงเรียนอนุบาลยะลา[19/09/2562]
 102.โครงการเด็กดีมีคุณธรรม (ตลาดนัดคนดีตามวิถีพอเพียง)และโครงการส่งเสริมการอ่าน(จุดประกายฝัน สร้างสรรค์รักการอ่าน)[16/09/2562]
 103.งานเกษียณอายุราชการ[13/09/2562]
 104.การนิเทศ ติดตาม และประเมินคุณภาพการศึกษา[02/09/2562]
 105.การแข่งขันวิชาการเพื่อเป็นตัวแทนศูนย์เครื่อข่ายเรืองวิทย์[20/08/2562]
 106.ประชุมคณะกรรมการศูนย์เครือข่ายเรืองวิทย์[12/08/2562]
 107.กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ[03/08/2562]
 108.กีฬา-กรีฑาชุมชนบัวสัมพันธ์[25/07/2562]
 109.ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรียนอนุบาลยะลา[24/07/2562]
 110.บันทึกเทปถวายพระพร[05/07/2562]
 111.คลีนิคทันตกรรม "หมอมังรักษ์ฟัน"ได้มอบรถเข็น 1 คัน และชุดแปรงฟัน[04/07/2562]
 112. วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 256[03/07/2562]
 113.กิจกรรมค่ายวัยใส่ ใส่ใจธรรมมะ[29/06/2562]
 114.วันสุนทรภู่[29/06/2562]
 115.กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก[29/06/2562]
 116.อบรมครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ศูนย์เครือข่ายไตรสัมพันธ์ ระหว่างวันที่19 - 20 มิถุนายน 2561[22/06/2562]
 117.แม่สีมอบธง ปี 2561[14/06/2562]
 118.กิจกรรมบริษัทเนสท์เล่(ไทย)จำกัด[14/06/2562]
 119.กิจกรรมใหว้ครู[08/06/2562]
 120.จับฉลากกีฬาสี ประจำปี 2561[01/06/2562]
 121.วันงดสูบบุหรี่โลก[31/05/2562]
 122.มอบเกียรติบัตรและโล่รางวัลให้กับนักเรียนคนเก่ง[24/05/2562]
 123.ประชุมผู้ปกครอง[23/05/2562]
 124.อบรมปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาและเอกสารประกอบหลักสูตร[26/03/2562]
 125.ปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบัตร ผู้จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6[20/03/2562]
 126.พิธีมอบวุฒิบัตรระดับปฐมวัย ปีที่3[19/03/2562]
 127.ครูระดับปฐมวัย เข้าร่วมสัมมนาและเปิดบ้านปฐมวัย ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561[14/03/2562]
 128.นักเรียนที่มีความซื่อสัตย์[09/03/2562]
 129.มอบเกียรติบัตร ให้นักเรียนที่มีจิตอาสา ปฏิบัตรหน้าที่ ยุวบรรณารักษ์ [09/03/2562]
 130.มอบเงินรางวัลและถ้วยรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันวอลเลย์บอล[08/03/2562]
 131.โครงการวินัยเด่น มารยาทงาม[08/03/2562]
 132.ประชุมสภาพบเพื่อน[27/02/2562]
 133.นางดุษฎี ศุกรวรรณ ข้าราชการบำนาญ อดีตครูโรงเรียนอนุบาลยะลา และครอบครัว ได้มอบเก้าอี้หินอ่อน[26/02/2562]
 134.โครงการค่ายกลางวัน "บัวสัมพันธ์"[26/02/2562]
 135.มอบเงิน ธานน้ำใจ จากคณะนักเรียน ผู้ปกครอง บุคลากรโรงเรียนอนุบาลยะลา[21/02/2562]
 136.มอบเกียตริบัตรวินัยดีเด่น[20/02/2562]
 137.มอบเกียรติบัตรการแข่งขัน วิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล [20/02/2562]
 138.แนะแนวศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2561[08/02/2562]
 139.รางวัลและความสำเร็จ[26/01/2562]
 140.รางวัลและความสำเร็จ[26/01/2562]
 141.ร่วมฟังสวดพระอภิธรรม[24/01/2562]
 142.พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามยุวกาชาด[24/01/2562]
 143.มโนราห์แอโรบิก[18/01/2562]
 144.เด็กประพฤติดีมีค่านิยม[18/01/2562]
 145.กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561[18/01/2562]
 146.ประเมินนักเรียนรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2560[18/01/2562]
 147.เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ[18/01/2562]
 148.บริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย[06/12/2562]
 149.ประชุมประธานศูนย์เครือข่าย และคณะกรรมการที่ปรึกษา สังกัด สพป.ยล.1[06/12/2562]
 150.ทำบุญตักบาตร[06/12/2562]


หน้าแรก