รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

กิจกรรม “ตลาดนัดคนดี ตามวิถีพอเพียง”
    
กิจกรรม “ตลาดนัดคนดี ตามวิถีพอเพียง”  เป็นกิจกรรมในโครงการเด็กดีมีคุณธรรม   เป็นกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน  ฝึกทักษะการใช้ชีวิตและเจริญรอยตามเบื้องยุคบาท  และแนวทางของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  รัชกาลที่ ๙ เกี่ยวกับการพัฒนาคน ให้มีคุณธรรม จริยธรรม และสร้างสรรค์ การเรียนรู้ความพอเพียง  ตามคำสอนพ่อ            น้อมนำไปเป็นหลักปฏิบัติดำเนินชีวิตประจำวันให้อยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุข  โดยแยกให้นักเรียนชั้นอ.1-3  นักเรียนชั้นป.1-3 เป็นผู้ซื้อ นักเรียนป.4-6 เป็นผู้ขาย และได้มีการจัดเป็นฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ ประกอบด้วย 7 ฐาน คือ 
1. ฐานตลาดนัดคนดี  ตามวิถีพอเพียง
2. ฐานระบายสี
3. ฐานลานดนตรี
4. ฐานปูนปลาสเตอร์
5. ฐานขนมบ้านๆ
6. ฐานน้ำสมุนไพร  เพื่อสุขภาพ
7. ฐานขนมและอาหารไทย
บันทึกข้อมูลเมื่อ 15-02-2562
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 หน้า 4 / 14
 151.ตลาดยุวทูตความดี[25/08/2562]
 152.แข่งขันทักษะวิชาการศูนย์เครือข่าย[24/08/2562]
 153.กิจกรรม "นครยะลาเกมส์ 60"[17/08/2562]
 154.การแข่งขันกีฬายูโดชิงชนะเลิศ แห่งประเทศไทย "มหาชัย แชมเปี้ยนชิป"[11/08/2562]
 155.กิจกรรมวันแม่ ประจำปี ๒๕๖๐[11/08/2562]
 156.มอบเกียรติบัตร[08/08/2562]
 157.มอบเกียรติบัตร[08/08/2562]
 158.ค่ายพักแรมลูกเสือ-ยุวกาชาด [08/08/2562]
 159.ความรู้กับจราจร[08/08/2562]
 160.วันภาษาไทยแห่งชาติและงานสัปดาห์ห้องสมุด[08/08/2562]
 161.กิจกรรมลูกเสือเฉลิมพระเกียรติ[01/08/2562]
 162.บันทึกเทปถวายพระพร ปี 2560[01/08/2562]
 163.กีฬา กรีฑาชุมชนบัวสัมพันธ์[01/08/2562]
 164.กีฬา กรีฑาชุมชนบัวสัมพันธ์[21/07/2562]
 165.งานมหกรรมนวัตกรรมการจัดการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้[14/07/2562]
 166.บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรในหลวงรัชการที่ ๑๐[14/07/2562]
 167.ENGLISH IN CAMP 2017 SCHEDULE OF ACTIVITIES[12/07/2562]
 168.เข้าร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ[07/07/2562]
 169.กิจกรรมค่ายวัยใส ใส่ใจธรรมะ[07/07/2562]
 170.มอบธงกีฬา - กรีฑาชุมชนบัวสัมพันธ์[07/07/2562]
 171.รับเกียรติบัตร[29/06/2562]
 172.ค่ายพุทธบุตร[22/06/2562]
 173.กิจกรรมไหว้ครู[16/06/2562]
 174.ประเมินครู[13/06/2562]
 175.ขวัญกำลังใจ[07/06/2562]
 176.ประชุมผู้ปกครอง[07/06/2562]
 177.ประชุมครู[07/06/2562]
 178.วันงดสูบบุหรี่โลก[31/05/2562]
 179.กิจกรรมร่วมชุมชน[30/05/2562]
 180.โครงการประชารัฐ วัดสร้างสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้[24/05/2562]
 181.ประชุมบุคลากร[23/05/2562]
 182.ขอแสดงความยินดี[19/05/2562]
 183.เปิดเรียน ปีการศึกษา 2560[18/05/2562]
 184.กิจกรรม 5 ส[18/05/2562]
 185.ค่ายภาษาอังกฤษ[24/03/2562]
 186.ปัจฉิมนิเทศ[24/03/2562]
 187.ค่ายกลางวัน[06/03/2562]
 188.จิบน้ำชายามบ่าย[06/03/2562]
 189.เลือกตั้งสภานักเรียน[01/03/2562]
 190.ศึกษาแหล่งเรียนรู้[22/02/2562]
 191.แนะแนวศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษา[15/02/2562]
 192.ถวายความอาลัยแก่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช[02/11/2562]
 193.ประเมินโครงการ 5ส[01/11/2562]
 194.ศึกษาแหล่งเรียนรู้ IEP[01/11/2562]
 195.พัฒนาบุคลากร[12/10/2562]
 196.แสดงความยินดี รับตำแหน่งใหม่[12/10/2562]
 197.วันสถาปนาโรงเรียนเรียนอนุบาลยะลา [20/09/2562]
 198.มอบเกียรติบัตรโครงการแดร์ ประเทศไทย[16/09/2562]
 199.มอบเกียรติบัตร[13/09/2562]
 200.แข่งขันทักษะวิชาการศูนย์เครือข่ายเรืองวิทย์[09/09/2562]


หน้าแรก