รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

กิจกรรม “ตลาดนัดคนดี ตามวิถีพอเพียง”
    
กิจกรรม “ตลาดนัดคนดี ตามวิถีพอเพียง”  เป็นกิจกรรมในโครงการเด็กดีมีคุณธรรม   เป็นกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน  ฝึกทักษะการใช้ชีวิตและเจริญรอยตามเบื้องยุคบาท  และแนวทางของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  รัชกาลที่ ๙ เกี่ยวกับการพัฒนาคน ให้มีคุณธรรม จริยธรรม และสร้างสรรค์ การเรียนรู้ความพอเพียง  ตามคำสอนพ่อ            น้อมนำไปเป็นหลักปฏิบัติดำเนินชีวิตประจำวันให้อยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุข  โดยแยกให้นักเรียนชั้นอ.1-3  นักเรียนชั้นป.1-3 เป็นผู้ซื้อ นักเรียนป.4-6 เป็นผู้ขาย และได้มีการจัดเป็นฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ ประกอบด้วย 7 ฐาน คือ 
1. ฐานตลาดนัดคนดี  ตามวิถีพอเพียง
2. ฐานระบายสี
3. ฐานลานดนตรี
4. ฐานปูนปลาสเตอร์
5. ฐานขนมบ้านๆ
6. ฐานน้ำสมุนไพร  เพื่อสุขภาพ
7. ฐานขนมและอาหารไทย
บันทึกข้อมูลเมื่อ 15-02-2562
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 หน้า 5 / 14
 201.แจกเหรียญวิทยุการบิน[09/09/2562]
 202.กิจกรรมวันอาเซียน[06/09/2562]
 203.กิจกรรมมุทิตาจิต 2559[06/09/2562]
 204.ประเมินโครงการมาตรฐานห้องสมุด[31/08/2562]
 205.สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ 2559[22/08/2562]
 206.ถวายพระพร "12 สิงหาพระบรมราชินีนาถ"[15/08/2562]
 207.กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ[11/08/2562]
 208.พิธีวางพานพุ่มสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร[11/08/2562]
 209.กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติและสัปดาห์ห้องสมุด[08/08/2562]
 210.การแข่งขันกรีฑาชุมชนบัวสัมพันธ์ 2559[02/08/2562]
 211.การแข่งขันกีฬา ชุมชนบัวสัมพันธ์ 2559[01/08/2562]
 212.ร่วมบันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพร 12 สิงหามหาราชินี[15/07/2562]
 213.ถวายเทียนพรรษา[14/07/2562]
 214.สมโภชเทียนพรรษา[13/07/2562]
 215.ตรวจราชการ[13/07/2562]
 216.อบรม"แนวทางปฏิบัติการประเมินพัฒนาการเด็กตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย[13/07/2562]
 217.วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ[01/07/2562]
 218.ทำบุญตักบาตร[24/06/2562]
 219.ประชุมผู้ปกครองกีฬาสี[24/06/2562]
 220.ประกวดระเบียบแถว ลูกเสือ เนตรนารี ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2559[23/06/2562]
 221.ประชุมผู้ปกครองสีเหลือง[22/06/2562]
 222.มอบธงสีกีฬา-กรีฑา บัวสัมพันธ์[20/06/2562]
 223.รำลึกคุรุวีรชนชายแดนใต้ ครั้งที่ 7[16/06/2562]
 224.แถลงข่าว[16/06/2562]
 225.แข่งขันทักษะวิชาการ[13/06/2562]
 226.กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก[10/06/2562]
 227.กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา2559[09/06/2562]
 228.ขวัญและกำลังใจ[09/06/2562]
 229.รับครูใหม่[09/06/2562]
 230.มอบเกียรติบัตร[08/06/2562]
 231.มอบเกียรติบัตร[08/06/2562]
 232.ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559[07/06/2562]
 233.เตรียมงานวิชาการ[07/06/2562]
 234.เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559[07/06/2562]
 235.ประเมิน 5 ส.[07/06/2562]
 236.จำหน่ายอุปกรณ์การเรียน[07/06/2562]
 237.อบรมเชิงปฏิบัติการ[07/06/2562]
 238.กิจกรรมปัจฉิม[26/03/2562]
 239.คัดเลือกนักเรียนห้อง IEP[23/03/2562]
 240.กิจกรรมค่าย English Camp[17/03/2562]
 241.ร่วมกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ[11/03/2562]
 242.การสอบ NT นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3[11/03/2562]
 243.มอบเกียรติบัตรวินัยนักเรียน[11/03/2562]
 244.มอบเกียรติบัตรกิจกรรมสภานักเรียน[11/03/2562]
 245.มอบเกียรติบัตรยุวบรรณารักษ์[11/03/2562]
 246.คัดเลือกนักเรียนห้อง IEP[08/03/2562]
 247.โครงการพัฒนาสื่อ[08/03/2562]
 248.บัณฑิตน้อย[08/03/2562]
 249.มอบเกียรติบัตรบัณฑิตแนะแนว[04/03/2562]
 250.มอบเกียรติบัตร[04/03/2562]


หน้าแรก