รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

กิจกรรม “ตลาดนัดคนดี ตามวิถีพอเพียง”
    
กิจกรรม “ตลาดนัดคนดี ตามวิถีพอเพียง”  เป็นกิจกรรมในโครงการเด็กดีมีคุณธรรม   เป็นกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน  ฝึกทักษะการใช้ชีวิตและเจริญรอยตามเบื้องยุคบาท  และแนวทางของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  รัชกาลที่ ๙ เกี่ยวกับการพัฒนาคน ให้มีคุณธรรม จริยธรรม และสร้างสรรค์ การเรียนรู้ความพอเพียง  ตามคำสอนพ่อ            น้อมนำไปเป็นหลักปฏิบัติดำเนินชีวิตประจำวันให้อยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุข  โดยแยกให้นักเรียนชั้นอ.1-3  นักเรียนชั้นป.1-3 เป็นผู้ซื้อ นักเรียนป.4-6 เป็นผู้ขาย และได้มีการจัดเป็นฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ ประกอบด้วย 7 ฐาน คือ 
1. ฐานตลาดนัดคนดี  ตามวิถีพอเพียง
2. ฐานระบายสี
3. ฐานลานดนตรี
4. ฐานปูนปลาสเตอร์
5. ฐานขนมบ้านๆ
6. ฐานน้ำสมุนไพร  เพื่อสุขภาพ
7. ฐานขนมและอาหารไทย
บันทึกข้อมูลเมื่อ 15-02-2562
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 หน้า 6 / 14
 251.มอบเกียรติบัตรเสริมปัญญา[01/03/2562]
 252.มอบเกียรติบัตรโครงการโรงเรียนสีเขียว[01/03/2562]
 253.มอบเกียรติบัตรโครงการประกวดวินัยดีเด่น[01/03/2562]
 254.กิจกรรม"ค่ายกลางวัน บัวสัมพันธ์"[29/02/2562]
 255.กิจกรรมพัฒนาพหุปัญญาเด็กปฐมวัย[26/02/2562]
 256.ยินดีต้อนรับ[26/02/2562]
 257.มอบเกียรติบัตรมารยาท[26/02/2562]
 258.เลือกตั้งสภานักเรียน[26/02/2562]
 259.ทัศนศึกษา[26/02/2562]
 260.มอบเกียรติบัตรการแข่งขันทางวิชาการภาคใต้ ครั้งที่ 2[17/02/2562]
 261.มอบเกียรติบัตรโครงการทดสอบความสามารถทางวิชาการ[17/02/2562]
 262.มอบเกียรติบัตรโครงการทดสอบวัดความรู้สู่ความเป็นเลิศ[17/02/2562]
 263.เสริมสร้างความรู้[09/02/2562]
 264.ประชุมประจำเดือน[09/02/2562]
 265.ขอแสดงความชื่นชมยินดี[09/02/2562]
 266.มอบเกียรติบัตร[09/02/2562]
 267.มอบเกียรติบัตร[01/02/2562]
 268.วันสถาปนายุวกาชาดไทย[28/01/2562]
 269.แนะแนวศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1[27/01/2562]
 270.แนะแนวศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1[26/01/2562]
 271.ตรวจสุขภาพประจำปี [26/01/2562]
 272.ผลการแข่งขันงาน จ.ภ.วิชาการ 58[21/01/2562]
 273.มอบทุน[20/01/2562]
 274.มอบเกียรติบัตร[20/01/2562]
 275.มอบเกียรติบัตร[20/01/2562]
 276.กิจกรรมสายสัมพันธ์สู่ใยรัก[19/01/2562]
 277.กิจกรรมวันครู[19/01/2562]
 278.ศึกษาแหล่งเรียนรู้[19/01/2562]
 279.ประเมินนักเรียนรับรางวัลพระราชทาน[18/01/2562]
 280.กิจกรรมค่ายวัยใสใส่ใจธรรมะ[18/01/2562]
 281.กิจกรรมสุดยอดแฟนพันธ์แท้[13/01/2562]
 282.ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้[11/01/2562]
 283.กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2559[11/01/2562]
 284.กิจกรรมวันปีใหม่ 2559[04/01/2562]
 285.มอบเกียรติบัตรการแข่งขันเทนนิส[29/12/2562]
 286.มอบเกียรติบัตรโครงการทดสอบ Pre - Gifted & EP [29/12/2562]
 287.มอบเกียรติบัตรการแข่งขันการคิดและแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ [29/12/2562]
 288.ส่งบุคลากรบรรจุครูผู้ช่วย[16/12/2562]
 289.กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม[15/12/2562]
 290.งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 65 [14/12/2562]
 291.5 ธันวามหาราช [08/12/2562]
 292.กิจกรรมเทิดพระเกียรติ[04/12/2562]
 293.ร่วมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช[04/12/2562]
 294.กิจกรรมเทิดพระเกียรติ[03/12/2562]
 295.ตลาดนัดริมน้ำ[27/11/2562]
 296.คณะทำงาน รมช.ศธ. เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษาโรงเรียนอนุบาลยะลา[25/11/2562]
 297.สืบสานประเพณีไทยวันลอยกระทง[25/11/2562]
 298.กิจกรรม"วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี 2558[25/11/2562]
 299.ประกวดนางนพมาศ[23/11/2562]
 300.แสดงความยินดี[19/11/2562]


หน้าแรก