รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

กิจกรรม “ตลาดนัดคนดี ตามวิถีพอเพียง”
    
กิจกรรม “ตลาดนัดคนดี ตามวิถีพอเพียง”  เป็นกิจกรรมในโครงการเด็กดีมีคุณธรรม   เป็นกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน  ฝึกทักษะการใช้ชีวิตและเจริญรอยตามเบื้องยุคบาท  และแนวทางของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  รัชกาลที่ ๙ เกี่ยวกับการพัฒนาคน ให้มีคุณธรรม จริยธรรม และสร้างสรรค์ การเรียนรู้ความพอเพียง  ตามคำสอนพ่อ            น้อมนำไปเป็นหลักปฏิบัติดำเนินชีวิตประจำวันให้อยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุข  โดยแยกให้นักเรียนชั้นอ.1-3  นักเรียนชั้นป.1-3 เป็นผู้ซื้อ นักเรียนป.4-6 เป็นผู้ขาย และได้มีการจัดเป็นฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ ประกอบด้วย 7 ฐาน คือ 
1. ฐานตลาดนัดคนดี  ตามวิถีพอเพียง
2. ฐานระบายสี
3. ฐานลานดนตรี
4. ฐานปูนปลาสเตอร์
5. ฐานขนมบ้านๆ
6. ฐานน้ำสมุนไพร  เพื่อสุขภาพ
7. ฐานขนมและอาหารไทย
บันทึกข้อมูลเมื่อ 15-02-2562
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 หน้า 7 / 14
 301.ส่งบุคลากรบรรจุครูผู้ช่วย[16/12/2562]
 302.กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม[15/12/2562]
 303.งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 65 [14/12/2562]
 304.5 ธันวามหาราช [08/12/2562]
 305.กิจกรรมเทิดพระเกียรติ[04/12/2562]
 306.ร่วมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช[04/12/2562]
 307.กิจกรรมเทิดพระเกียรติ[03/12/2562]
 308.ตลาดนัดริมน้ำ[27/11/2562]
 309.คณะทำงาน รมช.ศธ. เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษาโรงเรียนอนุบาลยะลา[25/11/2562]
 310.สืบสานประเพณีไทยวันลอยกระทง[25/11/2562]
 311.กิจกรรม"วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี 2558[25/11/2562]
 312.ประกวดนางนพมาศ[23/11/2562]
 313.แสดงความยินดี[19/11/2562]
 314.เยี่ยมชม เพิ่มความรู้[19/11/2562]
 315.กิจกรรมแนะแนว[19/11/2562]
 316.ประเมินนักเรียนพระราชทาน[17/11/2562]
 317.โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘[17/11/2562]
 318.ต้อนรับครูใหม่[13/11/2562]
 319.ถวายพระพร[13/11/2562]
 320.เข้าร่วมแข่งขันแบดมินตัน [13/11/2562]
 321.ขวัญกำลังใจ[13/11/2562]
 322.ถวายพระพร[12/11/2562]
 323.ประชุมผู้ปกครอง[11/11/2562]
 324.รับครูใหม่[10/11/2562]
 325.ประชุมผู้ปกครอง[10/11/2562]
 326.ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้[09/11/2562]
 327.เยี่ยมกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้[05/11/2562]
 328.ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้[05/11/2562]
 329.ประเมินนักเรียนรับรางวัลพระราชทาน[04/11/2562]
 330.โครงการผลิตสื่อการเรียนการสอน[01/11/2562]
 331.ประเมินกิจกรรม 5 ส[01/11/2562]
 332.ประชุมก่อนเปิดภาคเรียน[01/11/2562]
 333.มอบเกียรติบัตร[07/10/2562]
 334.ประเมินมาตรฐานสากล[07/10/2562]
 335.เกษียณอายุ[01/10/2562]
 336.เรียนรู้สู่โลกกว้าง ชั้นอนุบาลปีที่1-2[21/09/2562]
 337.กิจกรรมสุดยอดแฟนพันธ์แท้[18/09/2562]
 338.กิจกรรมคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนและเปิดอาคารเรียนใหม่[18/09/2562]
 339.มอบเกียรติบัตร[18/09/2562]
 340.วันนักวิทยาศาสตร์น้อย 2558[17/09/2562]
 341.ครุมุทิตา[08/09/2562]
 342.โครงการ Mobile Exhibition TK PARK YALA[04/09/2562]
 343.กิจกรรมค่ายวัยใส ใส่ใจธรรมะ[04/09/2562]
 344.โครงการวิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล[28/08/2562]
 345.มอบเกียรติบัตรสาระคณิตศาสตร์[27/08/2562]
 346.มอบเกียรติบัตรสาระวิทยาศาสตร์[27/08/2562]
 347.มอบเกียรติบัตร[26/08/2562]
 348.กิจกรรมกีฬา-กรีฑาของโรงเรียนในเขตเทศบาลนครยะลา[25/08/2562]
 349.ร่วมกิจกรรมกีฬาเทศบาลนครยะลา[20/08/2562]
 350.ศึกษาแหล่งเรียนรู้[20/08/2562]


หน้าแรก