รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

กิจกรรม “ตลาดนัดคนดี ตามวิถีพอเพียง”
    
กิจกรรม “ตลาดนัดคนดี ตามวิถีพอเพียง”  เป็นกิจกรรมในโครงการเด็กดีมีคุณธรรม   เป็นกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน  ฝึกทักษะการใช้ชีวิตและเจริญรอยตามเบื้องยุคบาท  และแนวทางของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  รัชกาลที่ ๙ เกี่ยวกับการพัฒนาคน ให้มีคุณธรรม จริยธรรม และสร้างสรรค์ การเรียนรู้ความพอเพียง  ตามคำสอนพ่อ            น้อมนำไปเป็นหลักปฏิบัติดำเนินชีวิตประจำวันให้อยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุข  โดยแยกให้นักเรียนชั้นอ.1-3  นักเรียนชั้นป.1-3 เป็นผู้ซื้อ นักเรียนป.4-6 เป็นผู้ขาย และได้มีการจัดเป็นฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ ประกอบด้วย 7 ฐาน คือ 
1. ฐานตลาดนัดคนดี  ตามวิถีพอเพียง
2. ฐานระบายสี
3. ฐานลานดนตรี
4. ฐานปูนปลาสเตอร์
5. ฐานขนมบ้านๆ
6. ฐานน้ำสมุนไพร  เพื่อสุขภาพ
7. ฐานขนมและอาหารไทย
บันทึกข้อมูลเมื่อ 15-02-2562
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 หน้า 8 / 15
 351.เข้าร่วมแข่งขันแบดมินตัน [13/11/2562]
 352.ขวัญกำลังใจ[13/11/2562]
 353.ถวายพระพร[12/11/2562]
 354.ประชุมผู้ปกครอง[11/11/2562]
 355.รับครูใหม่[10/11/2562]
 356.ประชุมผู้ปกครอง[10/11/2562]
 357.ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้[09/11/2562]
 358.เยี่ยมกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้[05/11/2562]
 359.ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้[05/11/2562]
 360.ประเมินนักเรียนรับรางวัลพระราชทาน[04/11/2562]
 361.โครงการผลิตสื่อการเรียนการสอน[01/11/2562]
 362.ประเมินกิจกรรม 5 ส[01/11/2562]
 363.ประชุมก่อนเปิดภาคเรียน[01/11/2562]
 364.มอบเกียรติบัตร[07/10/2562]
 365.ประเมินมาตรฐานสากล[07/10/2562]
 366.เกษียณอายุ[01/10/2562]
 367.เรียนรู้สู่โลกกว้าง ชั้นอนุบาลปีที่1-2[21/09/2562]
 368.กิจกรรมสุดยอดแฟนพันธ์แท้[18/09/2562]
 369.กิจกรรมคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนและเปิดอาคารเรียนใหม่[18/09/2562]
 370.มอบเกียรติบัตร[18/09/2562]
 371.วันนักวิทยาศาสตร์น้อย 2558[17/09/2562]
 372.ครุมุทิตา[08/09/2562]
 373.โครงการ Mobile Exhibition TK PARK YALA[04/09/2562]
 374.กิจกรรมค่ายวัยใส ใส่ใจธรรมะ[04/09/2562]
 375.โครงการวิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล[28/08/2562]
 376.มอบเกียรติบัตรสาระคณิตศาสตร์[27/08/2562]
 377.มอบเกียรติบัตรสาระวิทยาศาสตร์[27/08/2562]
 378.มอบเกียรติบัตร[26/08/2562]
 379.กิจกรรมกีฬา-กรีฑาของโรงเรียนในเขตเทศบาลนครยะลา[25/08/2562]
 380.ร่วมกิจกรรมกีฬาเทศบาลนครยะลา[20/08/2562]
 381.ศึกษาแหล่งเรียนรู้[20/08/2562]
 382.ขวัญกำลังใจ[20/08/2562]
 383.กิจกรรมกรีฑาชุมชนบัวสัมพันธ์ 2558[17/08/2562]
 384.การแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 18[17/08/2562]
 385.กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี 2558[11/08/2562]
 386.กิจกรรมวันแม่แห่งชาติกับเทศบาลนครยะลา[11/08/2562]
 387.ขวัญกำลังใจ[10/08/2562]
 388.กีฬา-กรีฑา บัวสัมพันธ์[06/08/2562]
 389.กิจกรรมถวายเทียนพรรษา[29/07/2562]
 390.สภาพบเพื่อน[28/07/2562]
 391.กิจกรรมสมโภชเทียนพรรษา[28/07/2562]
 392.คุณภาพการศึกษา[28/07/2562]
 393.วันภาษาไทยและงานสัปดาห์ห้องสมุด[28/07/2562]
 394.ขวัญกำลังใจ[20/07/2562]
 395.ติดตามการทดลองการวิจัยการใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย[14/07/2562]
 396.มอบเกียรติบัตร[09/07/2562]
 397.ประชุมงานวิชาการและนิเทศติดตาม[01/07/2562]
 398.กิจกรรมสวนสนาม[01/07/2562]
 399.บันทึกเทปรายการโทรทัศน์ "เมืองไทยดีดี๊"[01/07/2562]
 400.กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม[25/06/2562]


หน้าแรก