รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

กิจกรรม “ตลาดนัดคนดี ตามวิถีพอเพียง”
    
กิจกรรม “ตลาดนัดคนดี ตามวิถีพอเพียง”  เป็นกิจกรรมในโครงการเด็กดีมีคุณธรรม   เป็นกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน  ฝึกทักษะการใช้ชีวิตและเจริญรอยตามเบื้องยุคบาท  และแนวทางของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  รัชกาลที่ ๙ เกี่ยวกับการพัฒนาคน ให้มีคุณธรรม จริยธรรม และสร้างสรรค์ การเรียนรู้ความพอเพียง  ตามคำสอนพ่อ            น้อมนำไปเป็นหลักปฏิบัติดำเนินชีวิตประจำวันให้อยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุข  โดยแยกให้นักเรียนชั้นอ.1-3  นักเรียนชั้นป.1-3 เป็นผู้ซื้อ นักเรียนป.4-6 เป็นผู้ขาย และได้มีการจัดเป็นฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ ประกอบด้วย 7 ฐาน คือ 
1. ฐานตลาดนัดคนดี  ตามวิถีพอเพียง
2. ฐานระบายสี
3. ฐานลานดนตรี
4. ฐานปูนปลาสเตอร์
5. ฐานขนมบ้านๆ
6. ฐานน้ำสมุนไพร  เพื่อสุขภาพ
7. ฐานขนมและอาหารไทย
บันทึกข้อมูลเมื่อ 15-02-2562
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 หน้า 9 / 14
 401.มอบวุฒิบัตรนักเรียนชั้นปฐมวัย[16/03/2562]
 402.คัดเลือกนักเรียนห้องเรียนภาษาอังกฤษ (Intensive English Program)[16/03/2562]
 403.มอบของที่ระลึก[11/03/2562]
 404.กิจกรรมค่ายกลางวันบัวสัมพันธ์ 58[10/03/2562]
 405.มอบเกียรติบัตร IS[06/03/2562]
 406.เลือกตั้งสภานักเรียน[06/03/2562]
 407.มอบเกียรติบัตร[06/03/2562]
 408.ทำบุญตักบาตร[03/03/2562]
 409.มอบเกียรติบัตร[03/03/2562]
 410.กิจกรรมยกย่องนักเรียนที่มีความซื่อสัตย์[03/03/2562]
 411.มอบเกียรติบัตร[27/02/2562]
 412.นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มอบเก้าอี้[27/02/2562]
 413.กิจกรรมยกย่องนักเรียนที่มีความซื่อสัตย์[25/02/2562]
 414.สถาบันกวดวิชาแอลฟามอบทุนการศึกษานักเรียน[25/02/2562]
 415.มอบเกียรติบัตรโครงการทดสอบ PRE-GIFTED&EP[25/02/2562]
 416.กิจกรรมสภาพบเพื่อน[21/02/2562]
 417.ขอแสดงความยินดี[17/02/2562]
 418.ธารน้ำใจ[10/02/2562]
 419.ขอแสดงความยินดี[09/02/2562]
 420.ศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน[09/02/2562]
 421.ประชุมบุคลากร[05/02/2562]
 422.อบรมผู้นำนักเรียนด้านสุขภาพ[05/02/2562]
 423.แนะแนวศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1[04/02/2562]
 424.ขวัญกำลังใจบุคลากร[04/02/2562]
 425.โครงการปลูกป่าสวยด้วยมือเรา[03/02/2562]
 426.นักเรียน ป.2 อนุบาลยะลาทัศนศึกษา[02/02/2562]
 427.ประชุมค่ายกลางวันน้องอนุบาล[30/01/2562]
 428.กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาด[28/01/2562]
 429.ตรวจขั้นที่ 5 เพื่อรับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อน[28/01/2562]
 430.สอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2558[26/01/2562]
 431.กิจกรรมโครงการรักทะเลไปกับก๊อตซ่า[23/01/2562]
 432.แนะแนวศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1[23/01/2562]
 433.ประเมินโรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2557[22/01/2562]
 434.กิจกรรมวันครู[17/01/2562]
 435."กีฬา สพป.ยะลา ๑ เกมส์” ประจำปี ๒๕๕๘[13/01/2562]
 436.กิจกรรมวันเด็ก 2558[09/01/2562]
 437.เยาวชนดีเด่นประจำปี 2558[09/01/2562]
 438.สุขสันต์วันปีใหม่ 2558[26/12/2562]
 439.นักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน[23/12/2562]
 440.เยี่ยมป่วย[19/12/2562]
 441.โครงการภาษีอากรสำหรับเยาวชน[16/12/2562]
 442.พิธีเปิดอบรมอาสาจราจร [09/12/2562]
 443.ร่วมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช[09/12/2562]
 444.กิจกรรมวันพ่อ ประจำปี 2557[04/12/2562]
 445.ร่วมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช[03/12/2562]
 446.มอบเกียรติบัตร[03/12/2562]
 447.ชมออเคสตร้าเยาวชนเทศบาลนครยะลา[03/12/2562]
 448.ตรวจสุขภาพประจำปี 2557[01/12/2562]
 449.ประชุมบุคลากรโรงเรียนอนุบาลยะลา ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗[01/12/2562]
 450.ประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗[01/12/2562]


หน้าแรก