รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

โครงการบริหารจัดการขยะในโรงเรียนอนุบาลยะลา
      วันอังคาร ที่ 5 มีนาคม 2562  โรงเรียนอนุบาลยะลาได้มอบเกียรติบัตรให้นักเรียนแกนนำ ป.2 - ป.6 จำนวน 68 คน และครูแกนนำ ป.1- ป.6 จำนวน 7 คน เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและความภาคภูมิใจให้นักเรียนที่มีจิตอาสา สละเวลา แรงกาย แรงใจ เพื่อบริหารจัดการขยะในโรงเรียน ทำให้โรงเรียนอนุบาลยะลา มีพื้นที่ที่สะอาด ตลอดวัน ตลอดเวลาเป็นที่ชมแก่ผู้พบเห็นและผู้ที่มาเยือน


   ประทีป - ภาพ / อาดีรุต - ข่าว
บันทึกข้อมูลเมื่อ 06-03-2562
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 หน้า 11 / 15
 501.มอบเกียรติบัตร[11/09/2562]
 502.ประเมินรางวัล "เพชรเสมา เขต 1" ประจำปีการศึกษา 2557[11/09/2562]
 503.ความเป็นเลิศทางด้านกีฬา[09/09/2562]
 504.เพชรยอดมงกุฎ[09/09/2562]
 505.นักเรียนรับรางวัลประกวดงานเขียน เรื่องดีดี ที่บ้านเรา[09/09/2562]
 506.แข่งขันทักษะวิชาการ[05/09/2562]
 507.ประเมินรางวัล "เพชรเสมา เขต 1" ประจำปีการศึกษา 2557[05/09/2562]
 508.บรรยากาศการแข่งขันและพิธีปิดกรีฑาชุมชนบัวสัมพันธ์[30/08/2562]
 509.พิธีเปิดกีฑาชุมชนบัวสัมพันธ์[29/08/2562]
 510.ประเมินรางวัล "เพชรเสมา เขต 1" ประจำปีการศึกษา 2557[28/08/2562]
 511.คนเก่งสาระการงานอาชีพฯ[22/08/2562]
 512.กีฬา-กรีฑาบัวสัมพันธ์[21/08/2562]
 513.สัปดาห์วิทยาศาสตร์[20/08/2562]
 514.การประเมินครูเพชรยอดเสมา[19/08/2562]
 515.ความดีสู่สากลและอาเซียน[19/08/2562]
 516.ศึกษาแหล่งเรียนรู้วันวิทยาศาสตร์[18/08/2562]
 517.เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์[15/08/2562]
 518.การคัดเลือกนวัตกรรมและครอบครัวต้นแบบ[15/08/2562]
 519.มอบเกียรติบัตร[15/08/2562]
 520.มอบเกียรติบัตร[15/08/2562]
 521.ร่วมถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา82 พรรษา[13/08/2562]
 522.วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557[08/08/2562]
 523.12 สิงหาคม มหาราชินี[08/08/2562]
 524.กิจกรรมอาเซียน[07/08/2562]
 525.ประกวดจัดบอร์ดวันแม่[07/08/2562]
 526.มอบเกียรติบัตร[31/07/2562]
 527.คัดเลือกนักเรียนแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่11[30/07/2562]
 528.กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติและงานสัปดาห์ห้องสมุด[25/07/2562]
 529.คัดเลือกตัวแทนนักเรียน[24/07/2562]
 530.กิจกรรมจิตสาธารณะ[23/07/2562]
 531.ตรวจฟันนักเรียน[23/07/2562]
 532.เยี่ยมป่วย[22/07/2562]
 533.กิจกรรมวันนักวิทยาศาสตร์น้อย 2557[22/07/2562]
 534.มอบรางวัล[22/07/2562]
 535.แสดงความยินดี[22/07/2562]
 536.ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเวชกรรมให้บริการฉีดวัคซีน[18/07/2562]
 537.ขอแสดงความยินดี [17/07/2562]
 538.ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเวชกรรมให้บริการฉีดวัคซีน[10/07/2562]
 539.มอบเกียรติบัตร[10/07/2562]
 540.แห่เทียนพรรษา[09/07/2562]
 541.มอบเกียรติบัตร[09/07/2562]
 542.นักเรียนตัวอย่าง[09/07/2562]
 543.กิจกรรมสมโภชเทียนพรรษา ประจำปี 2557[08/07/2562]
 544.โครงการเด็กดีมีคุณธรรมนำความสุข[03/07/2562]
 545.พิธีเปิดโครงการค่ายพุทธบุตร[02/07/2562]
 546.สอบคัดเลือกครูอัตราจ้างวิชาเอกปฐมวัย[27/06/2562]
 547.ประชุมผู้ปกครองนักเรียนมุสลิม (ครัวฮาลาล)[27/06/2562]
 548.การจัดการเรียนการสอนแบบมอนเทสเซอรี่ ระดับปฐมวัย[26/06/2562]
 549.วันต่อต้านยาเสพติดโลก[26/06/2562]
 550.มอบเกียรติบัตร[26/06/2562]


หน้าแรก