รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

โครงการบริหารจัดการขยะในโรงเรียนอนุบาลยะลา
      วันอังคาร ที่ 5 มีนาคม 2562  โรงเรียนอนุบาลยะลาได้มอบเกียรติบัตรให้นักเรียนแกนนำ ป.2 - ป.6 จำนวน 68 คน และครูแกนนำ ป.1- ป.6 จำนวน 7 คน เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและความภาคภูมิใจให้นักเรียนที่มีจิตอาสา สละเวลา แรงกาย แรงใจ เพื่อบริหารจัดการขยะในโรงเรียน ทำให้โรงเรียนอนุบาลยะลา มีพื้นที่ที่สะอาด ตลอดวัน ตลอดเวลาเป็นที่ชมแก่ผู้พบเห็นและผู้ที่มาเยือน


   ประทีป - ภาพ / อาดีรุต - ข่าว
บันทึกข้อมูลเมื่อ 06-03-2562
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 หน้า 11 / 14
 501.กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติและงานสัปดาห์ห้องสมุด[25/07/2562]
 502.คัดเลือกตัวแทนนักเรียน[24/07/2562]
 503.กิจกรรมจิตสาธารณะ[23/07/2562]
 504.ตรวจฟันนักเรียน[23/07/2562]
 505.เยี่ยมป่วย[22/07/2562]
 506.กิจกรรมวันนักวิทยาศาสตร์น้อย 2557[22/07/2562]
 507.มอบรางวัล[22/07/2562]
 508.แสดงความยินดี[22/07/2562]
 509.ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเวชกรรมให้บริการฉีดวัคซีน[18/07/2562]
 510.ขอแสดงความยินดี [17/07/2562]
 511.ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเวชกรรมให้บริการฉีดวัคซีน[10/07/2562]
 512.มอบเกียรติบัตร[10/07/2562]
 513.แห่เทียนพรรษา[09/07/2562]
 514.มอบเกียรติบัตร[09/07/2562]
 515.นักเรียนตัวอย่าง[09/07/2562]
 516.กิจกรรมสมโภชเทียนพรรษา ประจำปี 2557[08/07/2562]
 517.โครงการเด็กดีมีคุณธรรมนำความสุข[03/07/2562]
 518.พิธีเปิดโครงการค่ายพุทธบุตร[02/07/2562]
 519.สอบคัดเลือกครูอัตราจ้างวิชาเอกปฐมวัย[27/06/2562]
 520.ประชุมผู้ปกครองนักเรียนมุสลิม (ครัวฮาลาล)[27/06/2562]
 521.การจัดการเรียนการสอนแบบมอนเทสเซอรี่ ระดับปฐมวัย[26/06/2562]
 522.วันต่อต้านยาเสพติดโลก[26/06/2562]
 523.มอบเกียรติบัตร[26/06/2562]
 524.โครงการตอบปัญหาทางศาสนาของเยาวชน[26/06/2562]
 525.กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2557[25/06/2562]
 526.มอบเกียรติบัตร[25/06/2562]
 527.โครงการครู 5 นาที[25/06/2562]
 528.รับโล่ห์อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์[23/06/2562]
 529.อบรมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา[21/06/2562]
 530.ผลการแข่งขันทักษะวิชาการวันภาษาไทย[20/06/2562]
 531.การแข่งขันทักษะวิชาการ[20/06/2562]
 532.รับถ้วยรางวัล[20/06/2562]
 533.ประชุมตัวแทนผู้ปกครองห้องเรียน[19/06/2562]
 534.วันสถาปนาลูกเสือไทย[19/06/2562]
 535.มอบเกียรติบัตร[19/06/2562]
 536.ประชุมผู้ปกครองสีม่วง[18/06/2562]
 537.ผู้ปกครองสนับสนุนพัดลม และเครื่องปริ้น[18/06/2562]
 538.ตรวจสุขภาพนักเรียน[18/06/2562]
 539.ศึกษาดูงาน[17/06/2562]
 540.กิจกรรมนำเสนอผลการใช้สื่อการสอน[16/06/2562]
 541.พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557[12/06/2562]
 542.ประชุมคณะกรรมการสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โครงการสายสัมพันธ์สู่ใยรัก[11/06/2562]
 543.ประชุมผู้ปกครองห้องอังกฤษเข้ม[09/06/2562]
 544.อบรมอาสาจราจร[05/06/2562]
 545.ขวัญและกำลังใจบุคลากร[05/06/2562]
 546.เตรียมเปิดกอง ลูกเสือ เนตรนารี[04/06/2562]
 547.ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2557[31/05/2562]
 548.กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก (31 พฤษภาคม 2557)[30/05/2562]
 549.มอบธงสีกีฬา-กรีฑา บัวสัมพันธ์[29/05/2562]
 550.การสร้างขวัญและกำลังใจ[28/05/2562]


หน้าแรก