รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

มอบเกียรติบัตรนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
      15 มีนาคม 2562 นายไพศาล  ว่องภาณุสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยะลา ได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จากมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา และสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ จากที่ได้มาฝึกประสบการณ์ เป็นเวลา 1ปีการศึกษา


   ประทีป - ภาพ / กามารูเด็ง - ข่าว
บันทึกข้อมูลเมื่อ 19-03-2562
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 หน้า 14 / 15
 651.ปรับปรุงภูมิทัศน์[03/10/2562]
 652.กิจกรรม"แสดงมุทิตาจิต ปีการศึกษา 2556"[30/09/2562]
 653.รับมอบป้ายโรงอาหารปลอดสารปนเปื้อน[19/09/2562]
 654.60 ปี อนุบาลยะลา[19/09/2562]
 655.หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร จชต. จังหวัดยะลา มอบทุนการศึกษา[12/09/2562]
 656.มอบรางวัลประกวดงานเขียน "เรื่องดีๆ ที่บ้านเรา"[12/09/2562]
 657.กิจกรรมทำบุญตักบาตร[12/09/2562]
 658.กิจกรรมระฆังดำน้ำและเครื่องเป่าฟองสบู่[12/09/2562]
 659.โครงการธนาคารเวลา[11/09/2562]
 660.การศึกษาดูงานการศึกษา ปฐมวัย[11/09/2562]
 661.กิจกรรม Thank you party ครูปฐมวัย[11/09/2562]
 662.เพิ่มศักยภาพนักเรียนชั้น ป. 6[10/09/2562]
 663.โครงการธนาคารเวลา[06/09/2562]
 664.โครงการธนาคารเวลา[05/09/2562]
 665.โครงการธนาคารเวลา[04/09/2562]
 666.โครงการธนาคารเวลา[02/09/2562]
 667.แข่งขันวาดภาพระบายสี[06/09/2562]
 668.อบรมยาเสพติด[06/09/2562]
 669.ร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับปฐมวัย ระดับกลุ่มเครือข่ายเรืองวิทย์[03/09/2562]
 670.วาดฝัน ปั้นดาว[05/09/2562]
 671.วันวิทยาศาสตร์[04/09/2562]
 672.แข่งขันทักษะวิชาการ ระดับเครือข่ายเรืองวิทย์[03/09/2562]
 673.โครงการธนาคารเวลา[28/08/2562]
 674.คนเก่ง............ปฐมวัย[28/08/2562]
 675.นำเสนอ Best Practice ระดับปฐมวั ย[23/08/2562]
 676.รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง คณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2556[21/08/2562]
 677.กิจกรรมโรงเรียนอนุบาลยะลา[21/08/2562]
 678.วันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2556[21/08/2562]
 679.ค่ายพุทธบุตร ประจำปี 2556[16/08/2562]
 680.ร่วมกิจกรรม วันแม่แห่งชาติ ณ ศูนย์เยาวชนจังหวัดยะลา[06/08/2562]
 681.กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ โรงเรียนอนุบาลยะลา[06/08/2562]
 682.มอบเกียรติบัตรการประกวดร้องเพลง[06/08/2562]
 683.คนเก่ง....ภาษาอังกฤษ[01/08/2562]
 684.คนเก่งสังคมศึกษา[01/08/2562]
 685.วันภาษาไทยและสัปดาห์ห้องสมุด[29/07/2562]
 686.โครงการธนาคารเวลา[30/07/2562]
 687.สโมสรโรตารี จังหวัดยะลามอบทุนการศึกษา[30/07/2562]
 688.วันสัปดาห์วิทยาศาสตร์[26/07/2562]
 689.ประเมินโรงเรียนศูนย์ปฐมวัยต้นแบบ[24/07/2562]
 690.อบรมเศรษฐกิจพอเพียง[19/07/2562]
 691.สาธิตสื่อภาษาไทย[19/07/2562]
 692.โครงการแก้ปัญหานักเรียนชั้น ป.1 - ป.3 อ่านคล่องเขียนได้[16/07/2562]
 693.การประกวดทักษะการเรียนรู้พุทธศาสนา [12/07/2562]
 694.ร่วมกิจกรรมตอบปัญหาศาสนาเยาวชน[12/07/2562]
 695.คนเก่งคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์[04/07/2562]
 696.กีฬาชุมชนบัวสัมพันธ์[29/06/2562]
 697.กีฬา กีฬา เป็นยาวิเศษ[20/06/2562]
 698.ประเมินวิทยฐานะ ชำนาญการ[18/06/2562]
 699.แสดงมายากล[13/06/2562]
 700.พิธีไหว้ครู[13/06/2562]


หน้าแรก