รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

มอบเกียรติบัตรนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
      15 มีนาคม 2562 นายไพศาล  ว่องภาณุสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยะลา ได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จากมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา และสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ จากที่ได้มาฝึกประสบการณ์ เป็นเวลา 1ปีการศึกษา


   ประทีป - ภาพ / กามารูเด็ง - ข่าว
บันทึกข้อมูลเมื่อ 19-03-2562
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 หน้า 6 / 15
 251.ทำบุญตักบาตร[24/06/2562]
 252.ประชุมผู้ปกครองกีฬาสี[24/06/2562]
 253.ประกวดระเบียบแถว ลูกเสือ เนตรนารี ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2559[23/06/2562]
 254.ประชุมผู้ปกครองสีเหลือง[22/06/2562]
 255.มอบธงสีกีฬา-กรีฑา บัวสัมพันธ์[20/06/2562]
 256.รำลึกคุรุวีรชนชายแดนใต้ ครั้งที่ 7[16/06/2562]
 257.แถลงข่าว[16/06/2562]
 258.แข่งขันทักษะวิชาการ[13/06/2562]
 259.กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก[10/06/2562]
 260.กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา2559[09/06/2562]
 261.ขวัญและกำลังใจ[09/06/2562]
 262.รับครูใหม่[09/06/2562]
 263.มอบเกียรติบัตร[08/06/2562]
 264.มอบเกียรติบัตร[08/06/2562]
 265.ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559[07/06/2562]
 266.เตรียมงานวิชาการ[07/06/2562]
 267.เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559[07/06/2562]
 268.ประเมิน 5 ส.[07/06/2562]
 269.จำหน่ายอุปกรณ์การเรียน[07/06/2562]
 270.อบรมเชิงปฏิบัติการ[07/06/2562]
 271.กิจกรรมปัจฉิม[26/03/2562]
 272.คัดเลือกนักเรียนห้อง IEP[23/03/2562]
 273.กิจกรรมค่าย English Camp[17/03/2562]
 274.ร่วมกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ[11/03/2562]
 275.การสอบ NT นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3[11/03/2562]
 276.มอบเกียรติบัตรวินัยนักเรียน[11/03/2562]
 277.มอบเกียรติบัตรกิจกรรมสภานักเรียน[11/03/2562]
 278.มอบเกียรติบัตรยุวบรรณารักษ์[11/03/2562]
 279.คัดเลือกนักเรียนห้อง IEP[08/03/2562]
 280.โครงการพัฒนาสื่อ[08/03/2562]
 281.บัณฑิตน้อย[08/03/2562]
 282.มอบเกียรติบัตรบัณฑิตแนะแนว[04/03/2562]
 283.มอบเกียรติบัตร[04/03/2562]
 284.มอบเกียรติบัตรเสริมปัญญา[01/03/2562]
 285.มอบเกียรติบัตรโครงการโรงเรียนสีเขียว[01/03/2562]
 286.มอบเกียรติบัตรโครงการประกวดวินัยดีเด่น[01/03/2562]
 287.กิจกรรม"ค่ายกลางวัน บัวสัมพันธ์"[29/02/2562]
 288.กิจกรรมพัฒนาพหุปัญญาเด็กปฐมวัย[26/02/2562]
 289.ยินดีต้อนรับ[26/02/2562]
 290.มอบเกียรติบัตรมารยาท[26/02/2562]
 291.เลือกตั้งสภานักเรียน[26/02/2562]
 292.ทัศนศึกษา[26/02/2562]
 293.มอบเกียรติบัตรการแข่งขันทางวิชาการภาคใต้ ครั้งที่ 2[17/02/2562]
 294.มอบเกียรติบัตรโครงการทดสอบความสามารถทางวิชาการ[17/02/2562]
 295.มอบเกียรติบัตรโครงการทดสอบวัดความรู้สู่ความเป็นเลิศ[17/02/2562]
 296.เสริมสร้างความรู้[09/02/2562]
 297.ประชุมประจำเดือน[09/02/2562]
 298.ขอแสดงความชื่นชมยินดี[09/02/2562]
 299.มอบเกียรติบัตร[09/02/2562]
 300.มอบเกียรติบัตร[01/02/2562]


หน้าแรก