รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

มอบเกียรติบัตรนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
      15 มีนาคม 2562 นายไพศาล  ว่องภาณุสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยะลา ได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จากมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา และสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ จากที่ได้มาฝึกประสบการณ์ เป็นเวลา 1ปีการศึกษา


   ประทีป - ภาพ / กามารูเด็ง - ข่าว
บันทึกข้อมูลเมื่อ 19-03-2562
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 หน้า 7 / 15
 301.อบรมเชิงปฏิบัติการ[07/06/2562]
 302.กิจกรรมปัจฉิม[26/03/2562]
 303.คัดเลือกนักเรียนห้อง IEP[23/03/2562]
 304.กิจกรรมค่าย English Camp[17/03/2562]
 305.ร่วมกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ[11/03/2562]
 306.การสอบ NT นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3[11/03/2562]
 307.มอบเกียรติบัตรวินัยนักเรียน[11/03/2562]
 308.มอบเกียรติบัตรกิจกรรมสภานักเรียน[11/03/2562]
 309.มอบเกียรติบัตรยุวบรรณารักษ์[11/03/2562]
 310.คัดเลือกนักเรียนห้อง IEP[08/03/2562]
 311.โครงการพัฒนาสื่อ[08/03/2562]
 312.บัณฑิตน้อย[08/03/2562]
 313.มอบเกียรติบัตรบัณฑิตแนะแนว[04/03/2562]
 314.มอบเกียรติบัตร[04/03/2562]
 315.มอบเกียรติบัตรเสริมปัญญา[01/03/2562]
 316.มอบเกียรติบัตรโครงการโรงเรียนสีเขียว[01/03/2562]
 317.มอบเกียรติบัตรโครงการประกวดวินัยดีเด่น[01/03/2562]
 318.กิจกรรม"ค่ายกลางวัน บัวสัมพันธ์"[29/02/2562]
 319.กิจกรรมพัฒนาพหุปัญญาเด็กปฐมวัย[26/02/2562]
 320.ยินดีต้อนรับ[26/02/2562]
 321.มอบเกียรติบัตรมารยาท[26/02/2562]
 322.เลือกตั้งสภานักเรียน[26/02/2562]
 323.ทัศนศึกษา[26/02/2562]
 324.มอบเกียรติบัตรการแข่งขันทางวิชาการภาคใต้ ครั้งที่ 2[17/02/2562]
 325.มอบเกียรติบัตรโครงการทดสอบความสามารถทางวิชาการ[17/02/2562]
 326.มอบเกียรติบัตรโครงการทดสอบวัดความรู้สู่ความเป็นเลิศ[17/02/2562]
 327.เสริมสร้างความรู้[09/02/2562]
 328.ประชุมประจำเดือน[09/02/2562]
 329.ขอแสดงความชื่นชมยินดี[09/02/2562]
 330.มอบเกียรติบัตร[09/02/2562]
 331.มอบเกียรติบัตร[01/02/2562]
 332.วันสถาปนายุวกาชาดไทย[28/01/2562]
 333.แนะแนวศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1[27/01/2562]
 334.แนะแนวศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1[26/01/2562]
 335.ตรวจสุขภาพประจำปี [26/01/2562]
 336.ผลการแข่งขันงาน จ.ภ.วิชาการ 58[21/01/2562]
 337.มอบทุน[20/01/2562]
 338.มอบเกียรติบัตร[20/01/2562]
 339.มอบเกียรติบัตร[20/01/2562]
 340.กิจกรรมสายสัมพันธ์สู่ใยรัก[19/01/2562]
 341.กิจกรรมวันครู[19/01/2562]
 342.ศึกษาแหล่งเรียนรู้[19/01/2562]
 343.ประเมินนักเรียนรับรางวัลพระราชทาน[18/01/2562]
 344.กิจกรรมค่ายวัยใสใส่ใจธรรมะ[18/01/2562]
 345.กิจกรรมสุดยอดแฟนพันธ์แท้[13/01/2562]
 346.ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้[11/01/2562]
 347.กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2559[11/01/2562]
 348.กิจกรรมวันปีใหม่ 2559[04/01/2562]
 349.มอบเกียรติบัตรการแข่งขันเทนนิส[29/12/2562]
 350.มอบเกียรติบัตรโครงการทดสอบ Pre - Gifted & EP [29/12/2562]


หน้าแรก