รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

มอบเกียรติบัตรนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
      15 มีนาคม 2562 นายไพศาล  ว่องภาณุสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยะลา ได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จากมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา และสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ จากที่ได้มาฝึกประสบการณ์ เป็นเวลา 1ปีการศึกษา


   ประทีป - ภาพ / กามารูเด็ง - ข่าว
บันทึกข้อมูลเมื่อ 19-03-2562
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 หน้า 8 / 14
 351.โครงการวิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล[28/08/2562]
 352.มอบเกียรติบัตรสาระคณิตศาสตร์[27/08/2562]
 353.มอบเกียรติบัตรสาระวิทยาศาสตร์[27/08/2562]
 354.มอบเกียรติบัตร[26/08/2562]
 355.กิจกรรมกีฬา-กรีฑาของโรงเรียนในเขตเทศบาลนครยะลา[25/08/2562]
 356.ร่วมกิจกรรมกีฬาเทศบาลนครยะลา[20/08/2562]
 357.ศึกษาแหล่งเรียนรู้[20/08/2562]
 358.ขวัญกำลังใจ[20/08/2562]
 359.กิจกรรมกรีฑาชุมชนบัวสัมพันธ์ 2558[17/08/2562]
 360.การแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 18[17/08/2562]
 361.กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี 2558[11/08/2562]
 362.กิจกรรมวันแม่แห่งชาติกับเทศบาลนครยะลา[11/08/2562]
 363.ขวัญกำลังใจ[10/08/2562]
 364.กีฬา-กรีฑา บัวสัมพันธ์[06/08/2562]
 365.กิจกรรมถวายเทียนพรรษา[29/07/2562]
 366.สภาพบเพื่อน[28/07/2562]
 367.กิจกรรมสมโภชเทียนพรรษา[28/07/2562]
 368.คุณภาพการศึกษา[28/07/2562]
 369.วันภาษาไทยและงานสัปดาห์ห้องสมุด[28/07/2562]
 370.ขวัญกำลังใจ[20/07/2562]
 371.ติดตามการทดลองการวิจัยการใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย[14/07/2562]
 372.มอบเกียรติบัตร[09/07/2562]
 373.ประชุมงานวิชาการและนิเทศติดตาม[01/07/2562]
 374.กิจกรรมสวนสนาม[01/07/2562]
 375.บันทึกเทปรายการโทรทัศน์ "เมืองไทยดีดี๊"[01/07/2562]
 376.กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม[25/06/2562]
 377.กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด[25/06/2562]
 378.นิเทศติดตาม[24/06/2562]
 379.ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6[23/06/2562]
 380.ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เยี่ยมชมกิจกรรม[17/06/2562]
 381.ศึกษาแหล่งเรียนรู้ วันสิ่งแวดล้อมโลก[17/06/2562]
 382.ขวัญและกำลังใจบุคลากร[12/06/2562]
 383.มอบเกียรติบัตร[10/06/2562]
 384.แข่งขันวาดภาพระบายสี[10/06/2562]
 385.ร่วมพิธีรดน้ำศพ[08/06/2562]
 386.ประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 1 / 2558[08/06/2562]
 387.กิจกรรมไหว้ครู[04/06/2562]
 388.กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก[02/06/2562]
 389.กิจกรรมค่ายพุทธบุตร[28/05/2562]
 390.ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ[21/05/2562]
 391.นำเสนอสื่อ[16/05/2562]
 392.ขวัญกำลังใจแด่บุคลากร[16/05/2562]
 393.ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์[14/05/2562]
 394.กิจกรรมเปิดภาคเรียน[14/05/2562]
 395.ประเมินห้องเรียน 5 ส.[13/05/2562]
 396.การนิเทศ[13/05/2562]
 397.จำหน่ายอุปกรณ์การเรียน[13/05/2562]
 398.ประชุมก่อนเปิดภาคเรียน[13/05/2562]
 399.อบรมสัมนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนเปิดภาคเรียน[05/05/2562]
 400.การแข่งขันกีฬาอุนบาลประสานใจ ครั้งที่ 11 โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้[09/04/2562]


หน้าแรก