รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

ผลการสอบ ONET ของโรงเรียนอนุบาลยะลา ปีการศึกษา 2561
      สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ) ได้ประกาศผลสอบ ONET ของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 ใน4 วิชาที่สอบ ได้แก่ ภาษาไทย ศณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ นักเรียนโรงเรียนอนุบาลยะลาสอบได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ในวิชาคณิตศาสตร์จำนวน 11 คน และผลสอบคะแนนเฉลี่ยทุกวิชาสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยปีที่ผ่านมา ในปีนี่คะแนนเฉลี่ยทุกวิชาสูงกว่าระดับเขตพื้นที่ (สพป.ยล1) ระดับจังหวัด และระดับประเทศ
  

 ประทีป - ภาพ / กามารูเด็ง - ข่าว
บันทึกข้อมูลเมื่อ 25-03-2562
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 หน้า 4 / 15
 151.นักเรียนที่มีความซื่อสัตย์[09/03/2562]
 152.มอบเกียรติบัตร ให้นักเรียนที่มีจิตอาสา ปฏิบัตรหน้าที่ ยุวบรรณารักษ์ [09/03/2562]
 153.มอบเงินรางวัลและถ้วยรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันวอลเลย์บอล[08/03/2562]
 154.โครงการวินัยเด่น มารยาทงาม[08/03/2562]
 155.ประชุมสภาพบเพื่อน[27/02/2562]
 156.นางดุษฎี ศุกรวรรณ ข้าราชการบำนาญ อดีตครูโรงเรียนอนุบาลยะลา และครอบครัว ได้มอบเก้าอี้หินอ่อน[26/02/2562]
 157.โครงการค่ายกลางวัน "บัวสัมพันธ์"[26/02/2562]
 158.มอบเงิน ธานน้ำใจ จากคณะนักเรียน ผู้ปกครอง บุคลากรโรงเรียนอนุบาลยะลา[21/02/2562]
 159.มอบเกียตริบัตรวินัยดีเด่น[20/02/2562]
 160.มอบเกียรติบัตรการแข่งขัน วิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล [20/02/2562]
 161.แนะแนวศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2561[08/02/2562]
 162.รางวัลและความสำเร็จ[26/01/2562]
 163.รางวัลและความสำเร็จ[26/01/2562]
 164.ร่วมฟังสวดพระอภิธรรม[24/01/2562]
 165.พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามยุวกาชาด[24/01/2562]
 166.มโนราห์แอโรบิก[18/01/2562]
 167.เด็กประพฤติดีมีค่านิยม[18/01/2562]
 168.กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561[18/01/2562]
 169.ประเมินนักเรียนรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2560[18/01/2562]
 170.เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ[18/01/2562]
 171.บริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย[06/12/2562]
 172.ประชุมประธานศูนย์เครือข่าย และคณะกรรมการที่ปรึกษา สังกัด สพป.ยล.1[06/12/2562]
 173.ทำบุญตักบาตร[06/12/2562]
 174.สวัสดีปีใหม่ 2561[04/12/2562]
 175.วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี ๒๕๖๐[28/11/2562]
 176.รางวัลชนะเลิศวอลเลย์บอลหญิง รายการวิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล[27/11/2562]
 177.เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษา[23/11/2562]
 178.ประเมินนักเรียนรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2560[18/11/2562]
 179.ประชุมผู้ปกครอง[18/11/2562]
 180.กิจกรรมอำลานักเรียน[29/09/2562]
 181.งานเลี้ยงเกษียณ ประจำปี 2560[28/09/2562]
 182.มุทิตาจิต ศิษย์อภิวันท์บูชาครู[27/09/2562]
 183.ทำบุญครบรอบ 64 ปี วันสถาปนาโรงเรียน และในโอกาสข้าราชการครูเกษียณอายุราชการ[19/09/2562]
 184.เกษียณอายุ[15/09/2562]
 185.มุทิตาจิตผู้บริหารและครูโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้[11/09/2562]
 186.งานเกษียณศูนย์เครือข่ายเรืองวิทย์[11/09/2562]
 187.ตลาดยุวทูตความดี[25/08/2562]
 188.แข่งขันทักษะวิชาการศูนย์เครือข่าย[24/08/2562]
 189.กิจกรรม "นครยะลาเกมส์ 60"[17/08/2562]
 190.การแข่งขันกีฬายูโดชิงชนะเลิศ แห่งประเทศไทย "มหาชัย แชมเปี้ยนชิป"[11/08/2562]
 191.กิจกรรมวันแม่ ประจำปี ๒๕๖๐[11/08/2562]
 192.มอบเกียรติบัตร[08/08/2562]
 193.มอบเกียรติบัตร[08/08/2562]
 194.ค่ายพักแรมลูกเสือ-ยุวกาชาด [08/08/2562]
 195.ความรู้กับจราจร[08/08/2562]
 196.วันภาษาไทยแห่งชาติและงานสัปดาห์ห้องสมุด[08/08/2562]
 197.กิจกรรมลูกเสือเฉลิมพระเกียรติ[01/08/2562]
 198.บันทึกเทปถวายพระพร ปี 2560[01/08/2562]
 199.กีฬา กรีฑาชุมชนบัวสัมพันธ์[01/08/2562]
 200.กีฬา กรีฑาชุมชนบัวสัมพันธ์[21/07/2562]


หน้าแรก